All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | Dette året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 All tid Opprop navnLaget
552 19 485 Nei til KRLE!
Sekulær og livssynsnøytral religionsundervisning er den eneste fornuftige løsningen for norsk skole. Vi, de undertegnede, gir herved beskjed til den nye regjeringen at vi har skjønt hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen mente. Vi har skjønt det dere ikke forsto. Det er en klisjé at de som ikke kjenner til historie er dømt til å gjenta feilene i den. Er det allikevel for mye forlangt at re...
2013-10-01
546 547 Nei til nedleggelse av Grande rehabiliteringssenter AS
Grande rehabiliteringssenter er et unikt sted for  utrolig bra opptrening og veiledning fra fysioterapeuter, kursing av muskel og skjelett tilstander,hjertelidelser,hofte og kneopererte,polio, stomi. Vi er pasienter som har vært her flere ganger pga ekspertise angående opptrening, mat, kurs i smertemestring, flotte sykepleiere,leger, vaskepersonell, de som sitter i resepsjonen når du kommer, admin...
2014-10-29
534 534 La Skorga, Fossa og Hareima renne fritt (Lukket)
Norges Småkraftverk AS har søkt om konsesjon for utbygging av Skorga og Fossa. Tinfos AS  har søkt om utbygging av Hareima. Søknaden er nå på høring fra NVE. Kommunestyret skal gi sin uttalelse 18. juni, høringsfrist til NVE er 20. juni. 3. juni gikk et knapt flertall i økonomi og plan i mot utbygging. Som sunndalinger ønsker vi å si i fra for å påvirke kommunestyret. Vi går i mot utbygging av Fos...
2014-06-09
530 530 Nei til nedleggelse av Klara Klok (Lukket)
Vi bør ALLE brenne for at ungdom skal ha tilgang til nøytral seksualopplysning som danner grunnlag for seksuell og kroppslig selvtillit. Hovedtyngden av hvor ungdommen henter seksuell informasjon skal være seriøse og nøytrale aktører som bl.a. Klara Klok. Ungdommen skal føle at de har noen de kan stole på og at de blir tatt seriøst når de har problemer eller spørsmål av seksuell art....
2014-07-09
491 493 La Ehsan få bli
Lørdag den 15.11.14 ble min klassekamerat og gode venn Ehsan sendt ut av landet. Han fikk endelig avslag på oppholdstillatelse for tre uker siden, og ble hented av politiet den 14.11.14. Ehsan er en meget smart person, og han er en veldig god medelev. Han har hjulpet andre elever med å oppnå et høyere faglig nivå, spesielt i de viktige realfagene. Han er også en lovende fotballspiller, og en veldi...
2014-11-14
491 491 Nordmenn mot rovdrift på danske lærere
Danske lærere ble våren 2013 utsatt for lockout uten at reelle forhandlinger om ny arbeidstidsavtale var gjennomført mellom partene. Dvs. et regelrett overgrep på danske lærere fant sted. Reformen og lov 409 (den nye loven om danske læreres arbeidstid) ble innført med rekordfart, uten at alle landets lærere hadde noe de skulle ha sagt. Reformens lange skoledager skal finansieres av lærerne, ved...
2014-09-16
490 490 LA SURNA LEVE / LET THE SURNA RIVER LIVE (Lukket)
Gi din støtte til Fiskeraksjonen for Surna sitt arbeid med å bevare laks og sjøørret stammen i Surna. Surna er et nasjonalt laksevassdrag og denne revisjonen skaper presidens for behandlingen av andre laksevassdrag i Norge. Vi krever: - Stopp effektkjøringen ved Trollheim kraftverk. Dette fører til mye stranding av yngel. - Varmere vann i elva om sommeren. Dette fører til bedre oppvekstvillkår...
2014-06-23
487 487 Nei til redusert åpningstid i barnehager/SFO i Malvik kommune (Lukket)
FELLES OPPROP SOM GJELDER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER OG BARNESKOLER I MALVIK KOMMUNE. DE NYE VEDTEKTENE MED REDUSERTE ÅPNINGSTIDER ER IKKE FORENELIG MED ARBEIDSTID OG FELLES FERIE FOR FAMILER. DETTE ER VI IMOT! SFO og barnehager er vedtatt stengt 3 uker i juli, samt mellomdager ved påske og jul. http://www.malvik.kommune.no/informasjon-om-stenging-i-sfo-og-barnehager-2014.5423671-167945.html I løp...
2014-03-13
486 488 Redd frivillig opplæring i Nordland
  I Nordland fylkesråds budsjettforslag er det foreslått et totalt kutt av støtten til Voksenopplæringsforbundet Nordland og Studieforbundene i Nordland. Dette betyr at det årlige tilskuddet på 3,2 millioner kroner til frivillige organisasjoners opplæring i fylket vil bli borte i 2015. Dette går hardt utover tilbudene i fylke.     Vi sier STOPP nedskjæring av frivilligheten. Redd all den gode oppl...
2014-11-24
486 507 NEI til flere godstog på Østfoldbanen Oslo-Ski, JA til "Bryndiagonalen/godsforbindelse til Alnabru"
NB! Se nederst i dette opprop for hvordan du gir din underskrift.  Hjelp oss å spre budskapet. Follobaneprosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, er innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo. Hovedarbeidene starter etter planen i 2014, mens de forberedend...
2014-05-15
484 493 Nei til genmodifisert mais og corn syrup i Norge. Ja til ren og naturlig mat.
Regjeringen og miljøvernministeren vil ikke forby omstridt genmodifisert mais for salg i Norge. Høyfruktose-maissirup består hovedsakelig av fruktose. Fruktose er ifølge Robert Lustig ved University af California en gift som bør reguleres etter de samme prinsippene som tobakk og alkohol. Lustig mener å kunne påvise at høy fruktose maissirup er en av hovedårsakene til nye tilfeller av blant annet d...
2014-10-30
484 490 Nei til plombering!
I dag har de fleste 16 åringer mopedlappen, og de fleste er irritert over hastigheten mopedene kjører i. Grunnen til dette er alle plomberingene i mopedene, som gjør at en moped kjører i 45 km/t. Når mopedene blir sendt ut fra fabrikkene sine, da er de uten noen som helst plombering, men med en gang de kommer til Norge blir det satt ned plombering, da går farten ned fra 90 km/t til 45 km/t! Grunne...
2014-01-20
479 621 Nei til Fossumbyen
Hva planen går ut på "Byen i Marka" - med 2 000 boliger og 6 000 innbyggere, er betegnelsen Bærum kommune selv har brukt på den nye bydelen som planlegges på Fossum ved Bogstadvannet. Området ligger helt inntil Bærumsmarka og Bogstadvannet. Pga. sagbruksaktiviteten på Fossum bruk ble markagrensen endret og trukket rundt sagbruket. Planområdet er relativt lite (541 dekar) - og har en planlagt bolig...
2014-07-01
478 478 NEI til Bom på Steinvågsbroen!!!
Det er ikke riktig at 3 prosent av befolkningen i Ålesund Kommune skal "Betale" for tunell i Brosundet.Resten får gjøre som vanlig -ferdes GRATIS.Ikke alle krysser Brosundet en gang! Mange som bor i ytre bydel jobber utenfor Hellebroa. De som jobber på Liaaen,Kvennaneset Barnehage, Bunnpris, Puls,REMA 1000, Aspøy Skole,Blåkors, Aspøy Omsorgsenter, Skarbøvika Helsestasjoner, Skarbøvika Sykehjem for...
2014-05-19
475 479 Tilsyn av Direktesalgs og nettverksbransjen
Tilsyn av Direktesalgs – og nettverksbransjen må ligge under Næringsdepartementet! Åpent brev til kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland.   Hva har direktesalgsselskapet Tupperware og Norsk Tipping til felles? Bortsett fra stor omsetning så er de begge underlagt Lotteritilsynet, som tilsynsmyndighet. Når det gjelder Norsk Tipping er dette logisk, de er et spillselskap....
2014-12-02
475 475 bevarsøgnevideregående
Underskriftskampanje for oss som ønsker at Søgne videregående skole bevares.  Vi håper så mange som mulig vil hjelpe oss med denne viktige saken! Skriv under og vis din støtte til skolen og at den bevares....
2014-09-28
475 478 Nei til rundkjøring og biltrafikk i Leaparken!
Kommunen vil la biler kjøre inn i og parkere i Leaparken fordi det skal bli barnehage i gamle Solhaug skole. Den flotteste og mest brukte delen av parken blir omgjort til rundkjøring med parkeringsplasser. Dette kan vi ikke akseptere! Å slippe biltrafikk inn i hjertet av parken strider mot en fornuftig og helhetlig byutvikling. Bergen kommunen vil ha fortetting langs bybanen, og fortettingstanken...
2014-06-17
471 477 Steng motivasjonskollektivet
Motivasjonskollektivet er ifølge seg selv "en privat, ideell stiftelse for ungdom i alderen 13-18 år som mottar ungdom på oppdrag fra kommunale og statlige barneverntjenester." Under NRKs Brennpunkt Tirsdag 04.03.2014 ble det nok en gang satt fokus på tvilsomme metoder ved institusjonen som har blitt sterkt kritisert siden 1990-tallet. Dokumentaren viste intervju med seks unge mennesker som har bo...
2014-03-07
470 470 lilly_jorstad (Lukket)
Vi som støtter Lilly Jørstad - Gi Lilly norsk statsborgerskap! We support Lilly Jørstad - Give Lilly norwegian citizenship! Operasanger Lilly Jørstad er en av de siste etterkommere av Kolanordmennene.  Kolanordmennene er en gruppe nordmenn som utvandret til Russland under andre halvdelen av 1800-tallet og ble stengt bak grensene under Stalin-perioden. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset sat...
2014-01-29
463 463 Foreldreaksjon Etterstad
5- og 6-åringer skal tas ut av sitt trygge nærmiljø på Etterstad for å midlertidig, i ett eller to år, transporteres til en nyetablert skole. Så skal de igjen bli flytta på, for å være med på en nyetablering til. En liten gruppe barn i sin største overgangsfase, med dertil hørende sårbarhet og utfordringer, er dermed foreslått å være kasteballer i skolesystemet to ganger. Støtt Foreldreaksjon Ette...
2014-10-17
443 444 Landscape without figure? We demand the return of Hepworth's sculpture to Stavanger
We are mourning the loss of our most significant piece of public art in Stavanger, Norway. We ask you to sign the petition, to protest against the opportunistic sale of public art, and the devastating lack of curatorship of our towns most valuable art treasure. The sculpture "Figure for Landscape", created by the renowned Barbara Hepworth, was bought as a gift for the beautification of our town (b...
2014-04-18
443 444 Landskap uten figur? Vi vil ha Hepworth tilbake til Stavanger!
Stavangers vakreste og mest verdifulle offentlige monument er saget ned på rot. Tilbake er et åpent sår, som ikke heler seg selv. Vi sørger over tapet av Barbara Hepworths skulptur, som gikk under hammeren hos Christie's i London, for 43 millioner kroner (25.06.14). Kunsthall Stavanger framstår som en opportunistisk og arrogant forvalter av byens kulturarv. Støtt oppropet og marker din motstand...
2014-04-18
436 436 NEI til lengre kjørevei til legevakt, midlertidig på Åkra (Lukket)
  OBS! Signering av oppropet NEDERST PÅ SIDEN, "SIGNER DETTE OPPROPET" knappen     Vi, Karmøybu på Nord-Karmøy og på Fastlandssida, ser at Helse og omsorg og formannskapet har vedtatt at midlertidig legevakt for oss vil bli lagt til Åkra, gjeldene fra 01.04.2015. Dette har de gjort selv om Haugesund kommune har kommet med forslag til tilbud om et tidsbegrenset interkommunalt samarbeid i 3 år, frem...
2014-09-06
426 426 Bevar Uthaug
På vegne av "Interessegruppe for bevaring av Uthaug Havn" på Facebook (https://www.facebook.com/groups/304776529699156/) Gruppen skal jobbe for å hindre at Uthaug Havn forvandles til et industriområde. NB!  Hvis du har signert papirutgaven av underskriftskampanjen, skal du ikke underskrive digitalt. Det kan medføre at underskriftskampanjen blir underkjent. Innsigelse på forslag i planprogram for...
2014-07-24
426 1 292 Stopp utvidelse av Moss Havn
Moss Havn kan bli utvidet fra Moss sentrum, langs strandsonene og helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Gjennom "Høringsforslaget - planprogram for Moss Havn" av 28.02.2014 er vi gjort kjent med planene om videre utvidelse av Moss Havn sørover langs Kleberget, helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Dette innebærer en betydelig utvidelse av planområdet sørover i forhold til e...
2014-06-29
420 422 Nei til riving av hermetikkfagskolen.
Sterke krefter i Stavanger ønsker å rive hermetikkfagskolen for å spare penger til vedlikehold. Hermetikkfagskolen sammen med hermetikklaboratoriet og Ledaal utgjør en naturlig ramme rundt Ledaalparken og en riving av bygget ville ødelagt hele miljøet. Vi som underskriver her mener at kommunen skal legge bort rivningsplanene og heller legge planer for best mulig bevaring av bygg og miljø!...
2014-02-20
417 417 DET ER NÅ DET GJELDER! Redd Kreativt gjenbrukssenter i Grenland
Vi fortsetter arbeidet for å beholde Kreativt gjenbrukssenter i Grenland! Kommuneadministrasjonen i Porsgrunn har innstilt på å kutte den økonomiske støtten til Kreativt gjenbrukssenter. Gjenbrukssenterets venner mener det vil være svært uheldig å prioritere vekk et så viktig og vellykket foretak. 5. juni gikk formannskapet enstemmig inn for å utsette saken til i slutten av august. Vi har dermed f...
2014-05-22
413 413 SI NEI TIL KS I DAG!
Etter de siste avsløringene om store huller i den foreslåtte arbeidstidsavtalen, krever vi at Utdanningsforbundet umiddelbart avslutter uravstemninga og sier NEI til KS. Vi forventer at UDF straks går ut og støtter de lærerorganisasjonene som allerede er i streik!    ...
2014-06-16
384 385 Bevar hjertet av Reinsletta (Bodø)
BBL planleggger i samarbeid med Bodø Kommune å oppføre to 5-etasjes høyblokker på Reinsletta i Rønvika (Bodø). Dette innebærer ca 70 boenheter. Det skal i tillegg bygges et parkeringsanlegg under bakkenivå, og dette innebærer et økt trafikkbilde i små gater der det er minimalt med fortau. Eksisterende bebyggelse på tomten, inkludert en barnehage med flott lekeplass som også brukes på ettermi...
2014-01-15
379 393 Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten - Son
Ved å signere på dette oppropet og oppgi din mailadresse blir du medlem av foreningen "Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten - Son". Medlemsskapet er gratis og uten forpliktelser. For å stanse dette broprosjektet må vi vise at vi er mange! Så meld deg inn og vis din støtte. Spre gjerne en oppfordring til dine venner om å melde seg inn. Vi vil en gang i mellom informere om det pågående...
2014-03-31
373 374 Nei til høyblokker i Paradis
Dette er en digital versjon av underskriftskampanjen mot høyblokker i Paradis. Vennligst ikke signer her om du allerede har signert på papirversjonen. Vi samler underskrifter mot bygging av høyblokker i Paradis, ref plan 2499P og Kommunedelplan 116K. Underskriftslistene vil bli lagt ved innsigelse mot reguleringsplan 2499P, som har høringsfrist 24/10/14. Info: I kommunedelplan 116K er det tidl...
2014-10-19
363 366 Ikke mer ut i det blå - sett dato for Manglerudtunnelen nå!
Oppropet krever følgende: - Statens vegvesen må få klarsignal om oppstart av tunnelen omgående og prosjekteringen må starte umiddelbart.  Nok er nok, befolkningen i Oslo sørøst har ventet lenge nok! - T-bane utbygging mot Gjersrud - Stensrud må bygges før 5 000 - 10 000 boligenheter er ferdigstilt. Dette fordi Ring 3 ikke tåler ytterliggere belastning når kapasiteten allerede er sprengt.  Har d...
2014-10-16
359 363 NEI TIL LAKSEOPPDRETT I INDRE HARDANGERFJORD
Lingalaks as og Alsaker Fjordbruk as søkjer om tilgang til 15 lokaliteter for oppdrett av Laksefisk i Indre Hardangerfjord. Hardangerfjord Villfisklag er sterkt kritisk til å flytte oppdrettsaktiviteten innover i fjorden. Tilstanden for vill laks og sjøaure er alt svært alvorleg. Samtlige laksestammer er freda for fiske, det same gjeld historisk sterke sjøaurevassdrag, alt grunna belastninga...
2014-03-18
353 354 Bevar Skotfoss lokalsamfunn
Kommunalsjef for Oppvekst i Skien kommune, Grete Hjelten, ønsker å utrede hvorvidt det er lønnsomt å legge ned Skotfoss skole. Skotfoss skole og oppvekstsenter er så mye mer enn et sted elever får undervisning. Det er der mange av oss fra Skien har satt våre små ben første skoledag. Ingen andre lokalsamfunn enn oss, har et så urørt og trygt miljø som Skotfoss. Mye av dette er tettheten av alt i Sk...
2014-10-27
348 348 veronicas og barnas rett til å være sammen (Lukket)
hei Jeg er rystet og lamslått. veronica søkte hjelp for å for å sjekke om eldste sønn hadde diagnose adhd og der startet marerittet for 2 år siden. Saken gikk videre og det ble startet en utredelse gjennom barnevernet og i fjor så fikk hun beskjed om at hun måtte flytte inn i et hjem for å utrede henne som mor, fordi hun selv er et barnevern barn så mente de at hun ikke var skikket til morsrollen....
2014-10-10
344 548 Et trygt liv for familien Abbasi
  Den sittende regjeringa fører en returpraksis der vi ser en sterk oppsving i utsending av barnefamilier som søker asyl i Norge[1].   Mange av disse sendes nå til Afghanistan, et land der 36% av den allerede økende befolkninga befinner seg under fattigdomsgrensa. UDI understreker i sin prasksisforeleggelse til regjeringa at uten et nettverk som er i stand og villig til å hjelpe dem som sendes ti...
2014-12-18
331 486 Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge
Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne f...
2014-09-09
318 318 Brian Deane i 08
Dette er for alle oss som synes det er feil av Sarpsborg 08 å gi slipp på Brian Deane som hovedtrener for klubben.  Det virker som om man prøver å legge det frem som en "gjensidig avgjørelse" men man skal ikke lese mye mellom linjene for å se at Mr. Deane selv hadde fortsatt i klubben dersom han hadde fått det som han ville. Vi som skriver under her vil vise vår støtte til Brian Deane og utrykke v...
2014-08-14
313 313 Elvepromenaden
Synes det er på tide at utbyggerne i verdal blir satt på plass å ikke får gjort som de vil. Nå har stiklestad eiendom planer om å bygge nye "monster" leiligheter ved vår elvepromenad. Noe som vil ødelegge mye av den sjarmen som tillhører den gammle delen av øra. De tar friomerådet og ødelegger hagabakkan. Synes at det har blitt ødelakt nokk neddover der nå. La resten få være i fred! Underskri...
2014-06-27
301 598 Ja til Fremo Flyplass i Melhus kommune
Underskriftskampanje til en sportsarena for småfly på Fremo ! I Melhus kommune.   Det arbeides iherdig for en felles arena i et aktuelt område for fly interesserte i Midt-Norge. Dette arbeidet har nå pågått i mer en 10 år, og må lykkes!   Se vår rapport;  https://drive.google.com/file/d/0B6qABnpnY8HoTmlEMXdRQUhNTkk/edit   Denne form for idrett har vært neglisjert av våre politikere i over 50 år, o...
2014-10-22
298 298 Behold Ambulansen i Lund
Folkens her må vi stå sammen! Ambulansen i Lund er vedtatt nedlagt. Dette kan ikke vi som innbyggere i kommunen godta. Vi ønsker for alles sikkerhet at ambulansen beholdes. Kan gjelde liv eller død...... Ambulansen har alltid vært vår trygghet i kommunen.   Skriv under og få venner og bekjente til å gjøre det samme.   Vi sender inn listene etterhvert til høyere hold.   Vi vil også høre med lokale...
2014-08-24
295 296 Nei til oppdrettsanlegg i Brandal
Salmar Organic har søkt om å etablere oppdrettsanlegg i Brandal, Hareid kommune. Anlegget vil, inkludert fortøyningar, okkupere området frå Brandal til Kvitneset. Dette er eit område på rundt to kilometer av ein fjord på rundt 4.9 kilometer. Dette vil medføre enorme konsekvensar både miljømessig og med tanke på at befolkninga i kommunen mister eit populært rekreasjonsområde både for tur- og fiske....
2014-02-13
282 289 Tilbudet for busspendlere Hønefoss-Oslo må forbedres nå!
  Til  Buskerud Fylkeskommune, Samferdselsutvalget/etaten   Prisen for å pendle med buss på strekningen Hønefoss- Oslo er vesentlig høyere enn tilsvarende reiser det er naturlig å sammenligne med. Samtidig er ekspressbussene på strekningen pålagt å opptre som lokalbusser på Buskeruddelen av strekningen. Nå må prisene justeres tilsvarende sammenlignbare strekninger samtidig som stoppmønsteret for e...
2014-11-21
282 282 200 Kronersgrensen tollfri handel
200 Kr grensen for tollfri handel fra utlandet er ikke oppdatert på mange år. Dette er en underskriftkampanje for å øke denn grensen, det ser ut til at mange ønsker at den skal være på 1000 kr. Målet er kansje ikke så høyt, med tanke på at Norske butikker muligens vil tape noe på dette. Men 200 kr er for lavt....
2014-04-11
282 282 Stopp raseringa av barnehagene våre!
Oslo bystyre har bestemt at syv barnehager skal konkurranseutsettes. Dette er en del av et prøveprosjekt hvor hensikten er å privatisere langt flere barnehager de nærmeste årene. Det er to måter å spare penger på i barnehager: Dårlig lønn og pensjon for de ansatte, og flere barn pr. ansatt. Flere forskere mener dette er dårlig utredet. Besparelsen vil være minimal. I stede vil kunkurranseutsetting...
2014-01-28
276 321 Hold bilene borte fra Gamle Bybro!
  Vi krever at politikerne vedtar å stenge brua for biltrafikk permanent! Gamle Bybro har vært stengt for biltrafikk en periode på grunn av store skader på bærende konstruksjon. Dette har bidratt til betydelig forbedring av sikkerhet og miljø på Bakklandet. Nå skal brua repareres og etter planen stå ferdig rundt nyttår. Vi kan risikere å få en situasjon på Bakklandet slik den var før brua ble ste...
2014-10-16
274 955 Bevar skogen på Romsås
Bevar skogen på Romsås Nei til utbygging innenfor markagrensa, Nei til utbygging av 100 meterskogen mellom senteret og Svarttjern, Nei til fortetting og ødeleggelse av bomiljø, Nei til økt trafikk og dårligere luftkvalitet. Dette er en underskriftskampanje startet for å stoppe all utbygging innenfor markagrensa på Romsås. Vi ønsker ikke at det skal bygges boligere i Romsås beste skogsområder. Følg...
2013-02-22
265 265 Behold biblioteket på Eiksmarka! (Lukket)
FAU på Eiksmarka ønsker å beholde biblioteket på Eiksmarka (Modell 1 i Bærum kommune sin biblioteksplan for 2014-2018). Vi oppfordrer alle - både barn, ungdom og voksne - til å gå innom Eiksmarka bibliotek og signere på den underskriftskampanjen som er lagt ut der i løpet av uke 2 2014. Å stikke innom viser jo at vi bruker biblioteket! For de som er forhindret fra å stikke innom bibioteket i denne...
2014-01-06
258 259 Fortsatt bydelsbasseng på Landås
Vi vil vise at bydelsbassenget på Landås er viktig! Fleire nærskular brukar bassenget til svømmeundervisning og mange lag og organisasjonar held kurs der både for babyar, barn og vaksne. Framtida til bassenget i Landåshallen har lenge vore usikker, då byråden for idrett ikkje har ville svare på kva han planlegg for Landåshallen. Sjå til dømes dette oppslaget i Bergensavisen av 11/09/14 http://www....
2014-10-26
256 673 Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehagene våre!
Oslo kommune kutter nå drastisk i oppveksttilbudet til barn og ungdom, og har vært i en prosess med konkurranseutsetting av syv barnehager. Fem av disse ligger i bydelene Alna og Søndre Nordstrand, bydeler med særlige utfordringer. Dette i følge Osloby.no fordi disse barnehagene "er dyre i drift". Her skal det spares penger, og den vedtatte bemanningsnormen i kommunen skal ikke gjelde. "Bydel Alna...
2013-12-12
Facebook