Sist signerte opprop

Fastleger skal ikke nekte abort

KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å innføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er en del av en fastleges jobb, og ikke noe man bør kunne reservere seg mot. Pasienter i en vanskelig situasjon skal ikke måtte føle seg dømt av legen sin.Hvis du som fastlege ikke klarer å henvise en pasient som trenger hjelp så er du på feil arbeidsplass.

Laget: 2013-10-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5584 5471

Nei til KRLE!

Sekulær og livssynsnøytral religionsundervisning er den eneste fornuftige løsningen for norsk skole. Vi, de undertegnede, gir herved beskjed til den nye regjeringen at vi har skjønt hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen mente. Vi har skjønt det dere ikke forsto. Det er en klisjé at de som ikke kjenner til historie er dømt til å gjenta feilene i den. Er det allikevel for mye forlangt at regjeringen skal kunne huske tilbake til 2007? Del dette oppropet med #KRLEniks   Twitter: https://twi

Laget: 2013-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19500 19206

Ikke ta fra oss muligheten til å bli drømmelæreren!

Som lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark(HiT), ser vi med svært kritiske og bekymrede øyne på Kommunesektorens organisasjon(KS) sitt forslag til ny arbeidstidsavtale. Avtalen som innebærer at lærere skal være på jobb fra 08.00-15.30 og ikke jobbe noe utover dette vil først og fremst gå utover elevene. Dette er ikke noe vi støtter da vi har sett hvor viktig det er med underveisvurderinger, planlegging fra dag til dag og ikke minst viktigheten av å kunne justere underveis i hverdagen da det oft

Laget: 2014-01-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 125 125

Folkeaksjonen BEVAR ASKER

  Ingen kommunesammenslåing uten folkeavstemning         Asker er Norges 11. største kommune – stor nok til å kunne drives forsvarlig med faglig gode tjenester Tilhørighet, nærhet, lokaldemokrati – kort avstand mellom innbyggere og folkevalgte     I juni skal kommunestyret i Asker ta stilling til hvorvidt kommunen fortsatt skal være en selvstendig kommune, eller om den skal slås sammen med en eller flere av nabokommunene Bærum, Røyken og Hurum. Det er mange i Asker som mener at Asker bør fortse

Laget: 2016-03-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 869 863

Opphev tvangssammenslåing av Hamarøy og Tysfjord vest

Vi som skriver under dette er innbyggere i Hamarøy som ønsker omgjøring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av Hamarøy kommune og Tysfjord kommunes vestside.  Hamarøy hadde folkeavstemming om kommunesammenslåing våren 2016.  Flertallet ønsket at Hamarøy skulle bestå som egen kommune. Alternativet var sammenslåing med flere kommuner i Indre Salten, eller blank stemme. Sammenslåing med Tysfjord alene (hele eller delt) var ikke et alternativ. Vi som skriver under mener derfor at resultatet

Laget: 2018-01-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 45 45

NEI TIL KOMMUNE OG FYLKESSAMMENSLÅING!

Vi kan ikke sitt stilltiende å se på at Jan Tore Sanner og Regjeringen bryter grunnloven ved å kreve kommune og fylkessammenslåing. Kommunesammenslåing er et direkte brudd på Grunnlovens §49!Fylkessammenslåingen er direkte brudd på Grunnlovens §§57 og 59. Samtlige at disse tre lovenen er for å sikre lokal råderett og nærhet til distriktene.  VI I Folk mot Kommune- og Fylkessamenslåing kan ikke se på at Sanner bryter loven, og derfor starter vi denne underskriftkampanjen MOT Sammenslåing og Mot B

Laget: 2017-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 11

Digitalisering i barne- og ungdomsskolene

«Heftig og begeistret» i digital skolepolitikk Kommunepolitikere har de senere årene bidratt til en nærmest ukritisk utrulling av nye digitale læringsverktøy i skolen, med anskaffelse av både iPad og Chromebook. Vi vet nå at denne utrullingen har skjedd på en umoden måte, helt uten en tilfredsstillende plan eller kompetanse, med konsekvenser som aldri har vært diskutert eller forsket på. Våre barn, helt ned til 5-6 års alder, er prøvekaniner i et gigantisk teknologisk og pedagogisk eksperiment s

Laget: 2019-09-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 17 17

Nei til tvangsslakt av dyr som har det godt

Merete Støvring har gått til sak mot Mattilsynet etter at hun ble ilagt aktivitetsnekt på gården sin i Ler i Trøndelag. Nylig tapte hun saken i tingretten og fikk samtidig avslag på begjæring om midlertidig forføyning. Det betyr at Mattilsynet i verste fall kan hente alle dyrene og sende dem til slakt eller omplassere dem til intensive systemer der de ikke får utløp for sine naturlige behov.   Det er ingen dyr som lider på gården til Merete. Tvert imot har dyrene det langt bedre enn de flest

Laget: 2019-07-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 38

Ikke greit at barne- og familieministeren mener helvetesforkynnelse til barn er innenfor religionsfrihetens rammer

Det er uhørt at vi har en barne- og familieminister som mener helvetesskremsler rettet mot barn er innenfor religionsfrihetens rammer. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) er selv kristen og ansvarlig for tros- og livssynsfeltet. Når Ropstad, som er aktiv kristen, sier offentlig at helvetesskremsler mot barn, er innenfor religionsfrihetens rammer, så blir Ropstad sin manglende habilitet eller kunnskap åpenbar. Helvetesskremsler skader barn psykisk. Barn og voksne som lever i en v

Laget: 2019-05-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 290 285

Nei til antisemittisme i NRK!

Vi tar sterkt avstand fra bruk av antisemittisme ord og uttrykk! Vi godtar ikke at NRK bruker slike ord. Carlo Halvorsen må gå fra jobben sin, siden han ikke forstår at dette er totalt uakseptabelt! 

Laget: 2019-07-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 121 117

Vern drikkevannet i Grunnloven

  Signer for å bidra til at kommersielle interesser ikke skal få profittere på drikkevann og infrastruktur! Mektige krefter jobber iherdig med å kommersialisere drikkevannet. Våre politikere har bla. omdefinert begrepet Selvkost, slik at man kan ta ut profitt på drikkevann og infrastruktur. Dette er et svik overfor landets borgere og viser at sentrale politikere prioriterer profitt og næringsinteresser fremfor en fornuftig forvaltning av vårt drikkevann. Vi ønsker følgende tilføyelse til Grunnl

Laget: 2013-11-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6106 5999Facebook