Bevar utenlandsadopsjon! Ikke steng det ned! Signer oppropet og del videre!

bilde_oss_komprimert.jpg
Utenlandsadopsjon er i stor fare for å bli permanent stengt!
Skriv under for å bevare og forbedre utenlandsadopsjon, uten å stanse og legge det ned!

150 000 000 barn i verden er foreldreløse eller ikke har omsorgspersoner som kan ta seg av dem innnenlands og Bufdir ser nå ut til å ville vende ryggen til barna som har mulighet til å få en familie og et trygt, godt og varig hjem i Norge. Bufdir ønsker nå å stanse all internasjonal adopsjon til Norge, men familieministeren får den avgjørende stemmen. Vi ber deg som mener at barn har rett til familie om å signere kampanjen, for å vise at vi står sammen med barna det gjelder.

Vis din stemme og signer og del videre fordi det kan faktisk tippe avgjørelsen!

Saken: Bufdir anbefalte 16.01.2024 å stanse alle adopsjoner til Norge over en periode på minst 2 år. “Men, i praksis kan forslaget til Bufdir innebære en permanent stans av adopsjon fra andre land til Norge. Ingen av adopsjonsforeningene har økonomisk mulighet til å drive uten aktivitet fram til desember 2025. Underveis vil verdifull adopsjonskompetanse forsvinne gjennom interne permitteringer og oppsigelser, og i verste fall nedleggelse av organisasjonene. Avtalene med våre samarbeidsland kan ikke uten videre overtas av andre, og tilliten til å samarbeid med Norge om internasjonal adopsjon vil bli alvorlig svekket." - Adopsjonsforum 16.01.2024

Bufdir har i løpet av høsten allerede avvist innvilgningen til nesten halvparten av adopsjonslandene og så ønsker de nå å stanse de resterende, men familieministeren Kjersti Toppe har det avgjørende ordet.

Vi står sammen og sier til familieministeren Kjersti Toppe: Bevar utenlandsadopsjon! Ikke stans!

Del og få alle dine venner til å signere og inviter dem og deg selv til å bli med i åpne facebook gruppa "Bevar utenlandsadopsjon! ikke steng det ned! - Underskriftskampanjen
Facebook link til gruppa: 
https://www.facebook.com/groups/1094888561538947/?mibextid=c7yyfP. Her gir vi positive oppdatering på kampanjen og flere av de andre områdene vi påvirker på og hvordan du kan engasjere deg i kampanjen, prosessen og arbeidet videre! 
MVH Adopsjon Norge

 For at et barn skal frigis til utenlandsadopsjon skal alltid følgende kriterier være oppfylt:
- Barnets foreldre eller storfamilie kan ikke ta omsorg for barnet
- Innenlandsadopsjon eller fosterhjemsplassering i opprinnelseslandet er ikke mulig
Se mer: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/haagkonvensjonen-1996/informasjon-om-haagkonvensjonen-1996/id2506528/

Statestikk:
 "60 % av foreldreløse jenter vil bli ofre for sexhandel. 10-15 % eller foreldreløse barn vil begå selvmord før fylte 18 år. 70 % av foreldreløse gutter i Øst-Europa vil bli kriminelle. ...Mindre enn 1 % av alle foreldreløse barn vil bli adoptert."- https://www.orphanslifeline.org/orphan-fact-sheet 

OBS:
HUSK Å BEKREFTE MAILEN din på bekreftelsesmailen som blir sendt deg etterpå for at signeringen skal bli godkjent. Ender ofte opp i søppelfilteret!!!
 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Adopsjon Norge fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...