Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

JA TIL AVKRIMINALISERING/LEGALISERING AV CANNABIS

I samsvar med FNs nylige avgjørelse om å fjerne cannabis fra narkotikalisten over de farligste stoffer, samt med henvisning til nyere forskning og viten omkring den tusenårige planten cannabis, som viser plantens gunstige egenskaper og virkning mot en lang rekke alvorlige sykdommer som feks kreft, MS, fibromyalgi, smerter, migrene, posttraumatisk stress,  ADHD, søvnproblemer, angst og uro Likeledes strider dagens politikk mot hovedinnholdet i grl. $112. Det vises forøvrig til den pågående rusref

Laget: 2020-09-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 118 99
Forrige måned 57 57

Høringsinnspill - Ny skolestruktur 2020 - Frydenlund barneskole

Følgende brev oversendes til Narvik kommune som høringsinnspill ifm. ny skolestruktur 2020, innen 17.10.2020. Vi håper at du kan lese gjennom brevet, og støtte innspillet med din signatur.   Narvik kommunepostmottak@narvik.kommune.no   Ina Bjarkøy LarssenNina Eriksson NY SKOLESTRUKTUR 2020 – HØRINGSINNSPILLDet vises til høringsbrev datert 17.08.2020 (dok I) og tillegg til høringsdokument datert 08.09.2020 (dok II) – Ny skolestruktur 2020. Med nær tilknytning til barn i skole- og barnehagealder,

Laget: 2020-09-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 122 121
Forrige måned 54 53

Kampen for Hasan-barna

Norske myndigheter har bestemt at Hasan-barna skal sendes til Jordan etter mer enn ti år i Norge. Både guttenes advokat og NOAS reagerer på utsendelsen.   Abdel (18) og Mustafa (16) kom til Norge sammen med sine eldre brødre og mor i 2008. Sara (10) ble født på Tønsberg sykehus februar 2009. Siden 2012 har de levd i usikkerhet for å bli kastet ut av landet.   Grunnen til guttene skal sendes ut er at Utlendingsnemnda (UNE) mener at moren ga uriktige opplysninger da hun kom til Norge. Hun unnlot

Laget: 2019-05-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2319 2274
Forrige måned 54 53

Vi ønsker alternativer til fysisk oppmøte på kurs i Oslo (Spesialistutdanningen, Norsk psykologforening)

Smitten øker i Norge, og psykologforeningen holder fast ved fysisk oppmøte på kurs i Oslo (spesialistutdanningen) for medlemmer fra hele landet. De begrunner det med at ikke alle forelesere er komfortable med digitale løsninger, og at noen medlemmer ønsker fysisk oppmøte. Eneste alternativet de gir medlemmene som ikke vil møte fysisk i Oslo er å utsette spesialistutdanningen. Signer hvis du mener at psykologforeningen bør finne andre løsninger for å gjennomføre kurs nå (fra 27.10) enn fysisk opp

Laget: 2020-10-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 316 314
Forrige måned 52 51

La bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark leve!

Vi ønsker å bevare Bøkeskogen mellom Skonningsfoss og Våkemark i Halden kommune.     Skogen her er gammel, og verneverdig. Allerede i 1985 var konklusjonen fra Miljøvernavdelingen til daværende Østfold fylke at området representerte betydelige verneverdier. Det er et plante- og dyreliv her som bør være fredet, til glede for byens befolkning. Mange av oss har trodd at området har vært fredet, men det viser seg at det kun foreligge en frivillig fredningsavtale mellom de 10 grunneierne i området.  

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 105 98
Forrige måned 48 47

La bygdene leve - Bevar Eidsbygda barnehage

- Vi ønsker levende bygder. Rauma kommune blir fattigere uten bygdesamfunnene. Kommunedirektøren har som forslag at legga ned Eidsbygda barnehage. Det får fatale konsekvenser för tilflyttningen og for oss som bor her. Si ifra, signer dette!

Laget: 2020-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 262 258
Forrige måned 48 47

Oppretthold minoriteters vern mot hatefulle ytringer og trusler i Norge!

Vernet mot hatefulle ytringer ble alvorlig svekket da lagmannsretten i Agder frikjente tre menn fra Kristiansand for å henge opp flagg og bannere med hakekors symbol og påskriften ‘Vi er tilbake!’ ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (som var hovedkvarteret til Gestapo på Sørlandet under 2. verdenskrig og hvor det foregikk systematisk vold, henrettelser og tortur) den 09. April 2018 (som i 1940 var datoen hvor nazistene angrep Norge). Politiadvokat Ole Martin Paulsen bekreftet til Mino

Laget: 2020-07-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2849 2814
Forrige måned 48 47

STENG NTG KONGSVINGER NÅ!

Nå må vi sette liv og helse før skole! Steng ned skolen før det er for sent, vi vil feire en trygg jul med familiene våre i år også. 

Laget: 2020-12-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 47 47
Forrige måned 47 47

Hjelp oss å beholde Øye barnehage!

Hjelp oss å beholde Øye barnehage! Vi som bor på Øya trenger deres hjelp til å stoppe nedleggelsen av barnehagen. Barnehagen binder sammen både barn og foreldre, og skaper en arena for samhold og fellesskap i et lite lokalsamfunn. Den er med på å skape tettere bånd mellom oss som bor her.   "Øye fikk dette som plaster på såret etter skolenedleggelse. Det blir nå eneste grendesamfunn som ikke har egen barnehage i Kvinesdal, uttaler Odd Omland i Arbeiderpartiet til Agder." Vi håper dere ser vikt

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 311 309
Forrige måned 46 45

Nei til høyhus midt i småhusbebyggelsen på Kristianslyst

Dette området er regulert til eneboliger, men Base Property planlegger nye høyhus og fortetting uten å ta hensyn til konsekvenser for bomiljøet: -Økt trafikk og køer i Stavangers allerede mest trafikkerte område Kristianslyst -Hillevåg. -Økt parkeringsbehov, i et allerede belastet område. -Stor og høy bebyggelse midt i småhusbebyggelsen som skyggelegger og tar sol fra eksisterende bebyggelse. -Verdiforringelse av området rundt. -Høyhus skaper plagsom og farlig vind. -Redusering av grøntområdet o

Laget: 2020-10-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 262 261
Forrige måned 46 45