Nei til raserering av behandlingstilbudet til de rusavhengige

Solliakollektivet: — Vi må legge ned store deler av virksomheten, inkludert selve Solliagården

Nå må politikerne ta tilbake styringen av rusfeltet! Stiftelsen Solliakollektivet mener Helse Sør-Øst utraderer mangfoldet i norsk rusbehandling. Stiftelsen sier at de nye kravene i anbudsutlysningen vil ramme Solliakollektivet og flere mindre, ideelle aktører 

Med Helse Sør-Østs mange og strenge krav i det nye anbudet, må Norges eldste behandlingskollektiv for rusavhengige legge ned store deler av driften,

- Når pris teller mer enn kvalitet
- Når Lar skal presses inn over alt
- Når det er samme krav til antall helsefaglig bemanning om det er 8 eller 40 pasienter (elever)
- Når det kreves universell utforming for blinde og rullestolbrukere
- Når behandlingstiden kortes ned fra 12 til 6 maks 9 mnd,
- Når ettervernet, trinn 2 og 3 bortfaller. 
- Når de kommersielle er invitert inn i anbudskonkurransen
- Når det er krav om 100% belegg
- Når vi får betalt etter fakturert belegg 2 mnd etterpå
- Når sentral beliggenhet nær sykehus prioriteres

Tore Martin Helgesen som har jobbet 26 år i Stiftelsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tore Martin Helgesen som har jobbet 26 år i Stiftelsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...