Bevar Fykantrappa

Et opprop på bakgrunn av at Fykantrappa nå er stengt og de signaler som er gitt om at trappene ikke vil bli gjenåpnet for allmen ferdsel.

Med sine 1132 trinn har Fykantrappa i over 100 år blitt brukt som ankomstvei til Glomfjordfjellet. En kulturarv som vi er svært stolte av og som vi ønsker skal kunne brukes av folket, både nå og av generasjoner som kommer etter oss.
Trappene har satt Meløy kommune på kartet og blitt et svært attraktivt turmål og turistmål. Fykantrappa er også en ankomstvei for Røde Kors hjelpekorps og driverne av Rallarbrakka. Det er også en av innfallsportene til Lahko Nasjonalpark.
Vi mener det må finnes måter å oppgradere trappene, samtidig som de kan holdes åpen for alminnelig ferdsel.

Vårt håp er Statkraft, som en viktig samfunnsaktør ser den store nytten Fykantrappa har, og derfor vil strekke seg langt for å sette den i en teknisk stand slik at den kan benyttes av allmenheten.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Glomfjord grendeutvalg kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...