Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Endring av dato for juleball

Vi synes datoen for juleballet (16. desember) er upraktisk, og at det burde flyttes til lørdag 12. desember. Datoen som er satt, gjør at det blir vanskelig for en del elever å delta, siden mange drar hjem før den angitte hjemreisedatoen. Det er i tillegg upraktisk å ha ballet kvelden før hjemreise, med tanke på pakking og opprydding. 

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 26
Forrige måned 26 26

Et anstendig ordskifte og gode politiske debatter

Med ønske om å legge til rette for et anstendig ordskifte og å vise gode holdninger i kampen mot mobbing og krenkelser, signerer kommunestyrerepresentantene i Rauma kommunestyre et opprop, der vi i valgperioden forplikter oss slik: Vi anerkjenner betydningen av at alle skal kunne delta i samfunnsdebatten, og vil gi ytringsfriheten og demokratiet gode vilkår. Vi skal bidra til at de ulike debattarenaene er trygge og frie for sjikanering, trakassering, hatefulle ytringer og negative personkarakter

Laget: 2020-11-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 26
Forrige måned 26 26

Medlemskap i Høydalsfjord Friskule

Høydalsfjord Friskule Medlemsskap Ved å signere dette skjemaet, teiknar eg meg som medlem i Høydalsfjord Friskule.  Medlemsskapet er gratis og vil ikkje føre til kostnader for dei som skriv under.  Viktig at signatur blir satt til offentlig.  Då det vart kjent at Steinhovden endå ein gong vart føreslått nedlagt og at elevane skal overførast til Eikefjord skule frå hausten 2021, skunda vi oss å børste støvet av planane om friskule.  No er det mogeleg å søkje Utdanningsdirektoratet om godkjenning

Laget: 2021-03-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 24
Forrige måned 24 24

Underskriftskampanje mot kutt i Bodøungdommens kulturtilbud

Rådmannen har foreslått en rekke kutt som påvirker kulturtilbudet for unge i Bodø. Skriv under på dette oppropet om du er uenig i kuttene, og kommenter gjerne hvordan de påvirker deg. Følgende kutt påvirker kulturtilbudet: Èn stilling ved Utekontakten Tre stillinger ved Bodø kulturskole Åpningstiden ved Stormen Bibliotek Bokbudsjettet til Stormen Bibliotek Drift av kommunale idrettsanlegg Økt leie ved kommunale idrettsanlegg (20 kr pr time i økt leie) Søkbare prosjektmidler Fritidskortet Busstil

Laget: 2020-11-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 24
Forrige måned 24 24

Si nei til monsteranlegg ved Alstein!

Bremnes Seashore har søkt om å få starte opp et åpent oppdrettsanlegg på størrelse med 10 fotballbaner i Håsteinsfjorden utenfor Randaberg. Det skal ligge helt opp til øya Alstein, som er en del av Jærstrendene landskapsvernområde. På denne øya er det registrert flere rødlista arter. Både kritisk trua, sterkt trua, sårbare og nært trua. Også svært sky fugler som toppskarv, vandrefalk og havørn bruker øya. Det er forventet hekking av rødlistede sjøfugler her og øya brukes av dem som base for nær

Laget: 2021-05-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 673 669
Forrige måned 23 23

Ja til en blomstrende mai, la plenen være!

Kom mai du skjønne ville! Vi vil at offentlige og private plener og hekker ikke skal klippes i mai måned. Heller enn å slite i en gold plenørken vil vi sitte i en vakker blomsteregn og lytte til fuglekvitter i stedet for maskinstøy og se på sommerfugler i stedet for å få støv i øynene.   Dette er måneden der mange går ut for å stelle i hagen, og det er også måneden der naturen våkner til liv. Uheldigvis kommer dette mer i konflikt enn folk gjerne tror. Markblomster som klippes vekk er livsvikti

Laget: 2021-05-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 23 23
Forrige måned 23 23

Folkeopprøret for Nei til eiendomsskatt i Holmestrand kommune. Underskrifts kampanje for forandringer.

Jeg er i mot Eiendomsskatt i Holmestrand kommune å ønsker å få satt en stopper for dette. Jeg mener også at en så stor avgjørelse må tas av folket i en folke avstemning og ikke av et kommunestyre.

Laget: 2021-04-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 501 500
Forrige måned 22 22

Skog skal være med i klimaregnskap

legge press på alle partier at de skal ta med skog på lik  linje med eu 

Laget: 2021-02-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 23
Forrige måned 22 21

Protest mot «drabantby» på Hauge

Vi ønskjer ikkje ei fortetting av bustader ala «drabantby» etablert på eit av dei finaste områda i heile Os, på Hauge. Dette er framleis LNF område, og godt utanfor sentrumsområdet i gjeldande planverk. Vi er ikkje imot fortetting eller utbygging i dette området, men vi protesterer på det omfanget som no er under planlegging, og korleis grøntareal skal takast av naboeigedommane. Du kan lese hele innlegget her https://www.midtsiden.no/protest-mot-drabantby-pa-hauge signer på skjema om du støtter.

Laget: 2021-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 21 21
Forrige måned 21 21

Trygg ferdsel

Er det bare meg eller det flere som opplever høy hastighet av syklister som kommer kjørende ned fra Coop Extra? Jeg har hjerte i halsen hver gang jeg krysser veien over fraPilenstien. De viser null hensyn, tenker ikke bare på meg men andre som ferdes gående den veien. Ikke nok med dette men i tillegg til dette er det barnehage(r) i nærheten av sykkelveien, og barn må ferdes trygt utenatt det settes liv og helse på spill.  Har klaget til Bymiljøetaten x antall ganger for å få en fartsdump, skilt

Laget: 2021-06-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 21 21
Forrige måned 21 21