Skriv under og støtt Gerda i å få beholde sitt sted å bo i Finnskogens ro!

Skjermbilde_(228).pngI mars i år kom meldingen om planene om å sette opp en 42 meter høy 5G mobilmast i Rotberget, som også vil ruve over hele Rotbergsjøen - og Rotberget som allerede har bredbåndsdekning (fra Telenor sitt nett) til alle – utenom Gerda Mæhlum, som for 5 år siden kom som miljø- flyktning fra Oslo - helt til innerst i den nesten helt forlatte grenda i Rotberget Grue Finnskog, grunnet allergi mot elektromagnetisk stråling (EMS). https://www.glomdalen.no/gerda-er-straleflyktning-og-fant-et-stralefritt-drommested/s/5-19-1363836 

Hun har levert et skriftlig forslag til Grue kommune om å be Telenor om å retningssende en planlagt 5G-mast litt lenger nord, i Åsnes kommune – også sørover, noe som vil gi litt mer dekning til Rotbergets ubebodde nordområder + Fall, som ikke har bredbåndsdekning nå. Grue kommune har dermed en ”deknings-teknisk” løsbar mulighet til å kunne spare seg, Gerda, og miljøet for utbyggingen, og samtidig bli den første kommunen i Norge som avser et lite friområde fra 5G stråling for de som er følsomme for sterk stråleforurensning - noe det viser seg at også insekter, fugler, og mange andre dyr og planter også er.

Særlig 5G stråling viser seg å være i konflikt med mulighet til å ta hensyn til menneskers, planter og dyrs behov for et sunt miljø, naturmangfold og reproduksjonsevne, slik som det er lovfestet i Grunnloven, (se illustrasjonsbilde over).

Mye av forskningen, (se videre under), viser at dyr, planter og mikroorganismer i jorden blir negativt påvirket i stor omkrets rundt mobilmaster. Konsekvensene for Gerda, mange andre mennesker og dyr er at de må flykte, (Se videre under).

Av hensyn til dette må vi ta et valg om vi skal kunne laste ned i rask hastighet med sterk strålebelastning over alt i naturen eller på hyttene i Norge, eller om vi vil nøye oss med bare ”god” mobildekning ute i naturen og bredbåndsdekning hjemme - med fiber til kablet nett i alle hjem, eventuelt til hyttefelt.  

Skriver du under så viser du også at du mener det er attraktivt å bevare noen slike ganske urørte/ubestrålte naturperler som Rotbergsjøen, med Finnskogens fineste sandstrender og ”høy villmarksfaktor” med storlomens skrik og masse ville dyr på vestsiden, der det ikke er utbygd av hytter eller nøst. Ved Rotbergsjøen er det nå gode livsvilkår for alle.  

Konsekvenene av utbyggingen for Gerda og dens stråleforurensning.

  • Gerda Mæhlum forteller at det nå er ca 0,1 mikrowatt pr m2 med EMS (mikrobølger) på småbruket hos henne, og fortsatt mobil- og nødnetts- dekningPerfekt for å legge til rette for miljøflyktning turisme. 
  • Med den planlagte 5G-masten i nabolaget som ville blitt plassert ca 750 meter sør for henne, (og ca med samme avstand sør til Rotbergsjøen), så ville mikrobølgestrålingen øke til ca 2500 stabilt - med jevne pulser på ca 7 500 mikrowatt pr m2. ( Jf samme avstand og høydemeter som ved en akkurat tilsvarende 5G-mast, (bekreftet av Telenor), som nylig har blitt satt opp i Hofoss i Kongsvinger kommune).
  • Det ville føre til at Gerda må flykte igjen, og flytte fra Rotberget, som faktisk strider mot Grunnlovens paragraf 110b, (se bilde over), som sier at enhver rett til et miljø som sikrer sunnhet. 
  • Tålegrensen for henne og mange andre med radiobølgesyken/eloverfølsomhet/allergi mot stråling er ca 1 mikrowatt pr m2 ved langtidseksponering, og dette er mer en nok til å få mobildekning – som kan sies å være ”god dekning” uten særlig skade for noen.
  • Den naturlige bakgrunnsstrålingen ligger på ca 0,0001 mikrowatt pr m2.
  • Norske staten støtter seg til DSA, (se under), sine valgte grenseverdier på 10 000 000 mikrowatt pr m2(uW/m2). Se tabell under fra: https://emf-consult.com/emf-info/grenseverdier-for-elektromagnetiske-felt-emf/

Skjermbilde_(226)1.png

Reaksjoner og tiltak i forbindelse med 5G i fra andre land og i andre lands kommuner og byer.

Litt av den stadig økende mengde av forskning og dokumentasjonen på at stråling, særlig 5G er uheldig eller skadelig for helse og miljøet.

Litt forskning som også er relevant for Finnskogen.  

  • Furufrø fra trær som befant seg nærmere enn 100m fra basestasjonen hadde kun en tredel spireevne i forhold til frø lengre unna. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34554556/
  • En studie av elgkalver viste at de elgkalvene som hadde trådløse øremerkene med sendere, hadde dødelighet på 68 %. De uten øremerker eller med vanlige øremerker uten sendere, hadde de en dødelighet på 10 %. (Swenson NMBU et al. 1999)
  • En studie over 15 år, har vist at 70 til 90 % av dyrelivet har blitt sjeldent eller har forsvunnet fra Nightcap National Park innenfor en radius på 2-3 km fra 3G og 4G mobilmaster: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf     

Takk for at du skriver under og deler oppropet til flere. Grue kommune vil sannsynligvis ta hensyn til en eventuell interesse i befolkningen/kommunen/grenda for et strålelavt område tilrettelagt for opplevelse og bevaring av en mest mulig uberørt/bestrålt natur. Dette er et politisk valg som også kan inspirere andre kommuner og myndigheter til etterfølgelse.

GTV1.jpg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Gerda Mæhlum vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...