Mest populære underskriftskampanjer i 2018 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

KrF ønsker å forby reptiler!!!

FØLGENE TEKS ER UTVILSOMT FØLELSESBASERT. KRFS FORSLAG OM NYTT FORBUD AV REPTILER ER SVÆRT LITE VITENSKAPELIG/STATISTISK BEGRUNNET. FORØVRIG HAR REPTILFORBUDET SOM ALLEREDE HAR EKSISTERT I 40 ÅR, VÆRT UTEN GYLDIG GRUNNLAG (SETT FRA ET VITENSKAPELIG PERSPEKTIV). DETTE HAR OPPRØRT/OPPRØRER MANGE I REPTILMILJØET.  FOR SAKLIG ARGUMENTASJON, SE VEDLEGG.   Etter ca. 40 års forbud mot reptiler, ble det endelig lovlig å holde reptiler som kjæledyr fra og med august 2017. Jeg har ventet på denne lovendri

Laget: 2018-02-12 Statistikk

Slipp Botsen Fri

Slipp Botsen Fri er et inititiv for å lage Kulturhus i nedlagte fengselet. Det er snart ett år siden de siste fangene forlot Botsen. Det gamle fengselet stenger ikke lenger folk inne, nå er det publikum som stenges ute.  Vi har banket på døra og stått klare til å flytte inn for å etablere Kulturhus på Botsen fra første dag etter at de siste innsatte flyttet ut.  Nå har vi venta lenge på å få møte Kommunal Departementet og/eller Kultur Departementet, og på at Statsbygg skal gå i dialog med oss

Laget: 2018-06-06 Statistikk

Lovendring

Det straffer seg å ha pleietrengende barn om du skulle bli ufør eller mottar arbeidsavklaringspenger , hvis du får omsorgsstønad.  Nav avkorter nemlig arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd hvis du har omsorgstønad fra din kommune.  Altså du nå føre dine timer på meldekortet og dermed miste deler av arbeidsavklaringspengene.  Men om du velger å være fosterforeldre , blir du ikke avkortet ( ny lov 1.jan 18 )  Vi velger ikke å få syke barn og bør ei heller straffes  Omsorgsstønad er noe man mott

Laget: 2018-06-07 Statistikk

Bevar Stabbursmoen som 1-10-skole

Bystyret i Trondheim skal snart ta stilling til om Stabbursmoen skole skal bli ren barneskole. Vi mener læringsmiljøet og resultatene er så gode ved skolen, at det er verdt å ta vare på.  Det har klare fordeler for ungdommene å bygge på eksisterende relasjoner når de går gjennom de krevende tenårene. De har godt av å samarbeide med elever fra andre trinn gjennom JUL 3-6-9, som er et stort arrangement med gode ringvirkninger for miljøet. Stabbursmoen er avholdt som nærskole, og nevnes ofte i boli

Laget: 2018-08-30 Statistikk

Ja til Mattilsynets forslag om innstramming av gatehundimport

Stortinget har gitt Mattilsynet i oppdrag å stoppe innførsel av gatehunder til Norge. Innførsel av gatehunder medfører en betydelig risiko for at sykdommer innføres til Norge. Det er ikke mulig å gi tilfredsstillende helsegarantier for disse hundene. Til tross for gjentatte advarsler fra alle fagmiljøer i mange år, har importen fortsatt. Nå setter myndighetene foten ned og begrenser importen.   Mer informasjon: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/import_av_kjaledy

Laget: 2018-06-13 Statistikk

Vi som vil ha Certo tilbake i butikkhyllene

Certo frysepulver er tatt ut av butikkhyllene da produsenten Mondalez kun ønsker å satse på Jam og mener dette tilfredsstiller forbrukerens behov. Forbrukeren har på sin side aldri blitt spurt om dette. Dette er derfor forbrukerens stemme! Jam kan ALDRI erstatte Certo sine egenskaper i vår hjemmeproduksjon av syltetøy. Certo frysepulver gjør syltetøyet både fastere og renere i smaken etter vår mening. Konsistensen på syltetøyet er beviselig fastere og testet av samtlige forbrukere, noe som valid

Laget: 2018-08-21 Statistikk

Redd skulen vår!

Nå prater kommunen vår om å legge ned skolen vi har på den flotte øya vår! De skal ha et kommunestyremøte der dette er et tema, da ønsker jeg at vi alle står sammen å vise at dette er noe vi IKKE kommer til å godta!  Nå må vi stå sammen for å vise at vi ikke sitter å godtar at dette skjer! Øya og folket er avhengig av at vi har skolen.  Ikke la kommunen ødelegge den flotte øya vår! 

Laget: 2018-05-15 Statistikk

Ja til gjenopptagelse av navnesaken ved Kringsjå skole

I forbindelse med at kommunen vedtok at det skulle bygges ny skole på Kringsjå, vedtok kommunestyret i februar 2017 at Kringsjå skole skulle bytte navn til Nordre Ål skole.Ekrom skole ble vedtatt nedlagt, og elevene derfra skulle flyttes til nyskolen på Kringsjå.Skolen skal åpne august 2019.Det var elever, foreldre og ansatte som fikk uttale seg i denne navnesaken. Det var mange ulike forslag den gangen, men gamleskolen Kringsjå ble omdøpt til Nordre Ål skole, uten at Kringsjå var med som altern

Laget: 2018-12-10 Statistikk

Redd Munkehaugen Kultursenter - Nei til nedleggelse

  Fra saksfremlegget til bystyret: (...) "Kulturenheten planlegger å flytte all sin aktivitet ut av Munkehaugen og inn i de nye lokalene.Kulturskolen vil kunne samle all sin aktivitet i Kilden/Kanalgården, og det er planlagt tre bandrom i Kanalgården, samt et bandrom/studio pluss et eksisterende studio i Kilden-bygget. I tillegg er detplanlagt kontorplasser til ansatte både fra Kilden, kulturskolen og Munkehaugen i Kildens tredjeetasje, hvor det i dag er møterom og kontorplasser. (...)" Munkehau

Laget: 2018-09-09 Statistikk

JA til utvidelse av Saga skole, Alta

Saga skole er allerede full. Det bygges boliger tett inntil skolen, hvor barna her mest sannsynlig ikke får plass på nærskolen sin. Tenk på hvor viktig en skole er for nærmiljøet og dine barn. Støtt oppropet om en utvidelse av Saga skole - Støtt nærmiljøet!

Laget: 2018-11-15 Statistikk

Tyrkia ut av Afrin

Tyrkias folkerettsstridige invasjon i Afrin-regionen i Syria må stoppes: Vi krever at regjeringen fordømmer Tyrkias invasjon i Afrin-regionen i Nord-Syria og jobber for umiddelbar tyrkisk tilbaketrekking. Signer og hjelp oss med å spre oppropet på sosiale medier.   Om bakgrunnen for kravet: Tyrkia startet 20.januar en folkerettsstridig invasjon av Afrin-regionen i nordvest Syria. Tyrkia bomber landsbyer fra fly, og leder an i bakkeinvasjon med tanks, sammen med jihadistiske opprørsgrupper. Folke

Laget: 2018-02-05 Statistikk

Nei til nedleggelse av mandagsklubben og onsdagsklubben

Nei til nedleggelse av mandag og onsdagsklubben 25 oktober 2018 la rådmann ut budsjettforslag for 2019. Her foreslår han å avvikle mandag og onsdagsklubben. Enda en gang blir de svakeste av oss rammet. Dette er det eneste kommunale fritidstilbudet kommunen tilbyr denne gruppen. Disse ungdommene har svært lite nettverk, og klubben er for dei fleste høydepunktet i uken. Det er svært uheldig om det eneste tilbudet de har blir tatt bort. Denne gruppen roper sjelden eller aldri høyt så hjelp oss med

Laget: 2018-10-26 Statistikk

Støtte til Vårt Lands redaksjonelle profil. Initiativtakere er Aud V. Tønnesen og Birgitte Lerheim.

Avisen Vårt Land er landets ledende avis innen kirke- og religionsfeltet. I økende grad blir avisens stemme hørt og regnet med også på politikk-, kunst- og kultur-feltene. Dagens profil og brede gjennomslag er resultatene av et målrettet og langsiktig arbeid, og er blitt betydelig styrket under Åshild Mathisens redaksjonelle ledelse. Vi som skriver under er engasjert i et eller flere av feltene og leser jevnlig avisen. Vi vil med dette uttrykke støtte til avisens redaksjonelle og faglige profil

Laget: 2018-03-16 Statistikk

Bygging av nye Åsgård skole må iverksettes

Vedtaket om bygging av ny Åsgård skole står i fare Før sommeren vedtok kommunestyret at alle eksistrende bygninger skulle rives og ny skole bygges på samme tomt. Byggestart skulle skje så fort som mulig og elevene skulle i byggeperioden 2019 til 2021/2022 flyttes midlertidig til modulskolen ved Ås stadion. Rådmannen foreslår i sitt budsjett for 2019 at byggestart for ny Åsgård skole utsettes, med tidligst byggestart i 2023. I forslaget kommer det frem tre alternative løsninger. Felles for disse

Laget: 2018-11-07 Statistikk

Ny anleggsvei til nye Sandnes Stadion!!

UNDERSKRIFTKAMPANJE VEDR. ANLEGGSVEIEN TIL NYE SANDNES STADION. Flere har sikkert fått med seg at byggestart for ny Sandnes stadion nærmer seg. Vi kan tenkte oss at det kom svært overraskede på mange at anleggsveien skal gå gjennom øvre del av Smeaheia og inn ved Ormaskogen barnehage.  Vi er MEGET misfornøyd med dette og flere av beboere i Smeaheia har gått samme for å sende en klage til Sandnes Kommune på dette vedtaket. Ormaskogen barnehage som får denne anleggsveien som nærmeste nabo, med den

Laget: 2018-05-01 Statistikk

Endring av lov om bilsikring for barn

Trygg Trafikks egne anbefalinger sier: "Bakovervendt sikring gir klart best sikkerhet for småbarn. Barn bør derfor sikres bakovervendt så lenge som mulig, minst til de er fire år." Loven henger derimot kraftig etter, og tillater en å snu barnet når det veier 9 kg eller har fylt 15 måneder.Mange tolker dette dithen at det er trygt å snu barnet mange år for tidlig.Loven må endres, slik at skader og dødsfall i trafikken kan begrenses. Den må stå i samsvar med anbefalingene. Det samme må loven om si

Laget: 2018-02-02 Statistikk

La Mahad få tilbake sitt norske statsborgerskap!

Vi krever at Mahad får tilbake sitt norske statsborgerskap!    Oppdatering 22.01.2019: Siden forrige oppdatering har Mahad og advokat Humlens anke til Høyesterett blitt avslått. Dvs at Høyesterett besluttet å ikke ta anken til behandling. Se f eks: https://www.aftenposten.no/norge/i/m6o5Ag/Hoyesterett-sa-nei-til-a-behandle-anke-fra-Mahad-Mahamud  Men Mahad har ikke gitt opp om å få livet sitt tilbake, og det jobbes nå med å få gjenåpnet saken i Lagmannsretten, og/eller ta saken til Den europeisk

Laget: 2017-01-14 Statistikk

Ja til en levende by. Nei til utvidet parkeringstid og bomring i Arendal.

Utvidet parkeringstid tar livet av handelen i Arendal sentrum. Lag og foreninger flytter ut av byen og de forretningsdrivende i sentrum merker allerede en betydelig nedgang i omsetning som følge av at man nå må betale for å parkere frem til kl 20 mot tidligere kl 16. Konsekvensen av dette er at Arendal sentrum vil miste en rekke små forretninger og spisesteder som allerede sliter i konkuranse med kjøpesenterne hvor man parkerer gratis. Nei til utvidet parkeringstid og bomring! Ja til et levende

Laget: 2018-02-22 Statistikk

Stopp gigantskolene Bærum Høyre - bevar Hosletoppen skole.

Skoleadministrasjonen i Bærum foreslår flere nye gigantskoler. De foreslår også nedleggelse av Hosletoppen ungdomsskole. Signér oppropet, del videre, og hjelp oss med å stoppe forslaget! Høringsfristen er 6 april. Deretter skal saken behandles av politikerne i Bærum kommune. Hosletoppen ungdomsskole er i følge SSB den skolen som bidrar mest til elevenes læring i landet! Vi kan ikke forstå hvorfor politikerne - og spesielt kunnskapspartiet Høyre - vil eksperimentere med et så godt og veletabler

Laget: 2018-02-14 Statistikk

Nei til Stena Recyclings planlagte gigantanlegg på Lyngås

Det enormt store avfalls- og behandlingsanlegget på Lyngås vil medføre en voldsom økning av tungtrafikk gjennom boområdene. Hittil er det bare Arbeiderpartiet og Senterpartiets representanter i Mijløutvalg og Planutvalg som har gått inn for bygge- og deleforbud og påfølgende omregulering av området. Støtt dette oppropet til fordel for bomiljøet på Tranby! 

Laget: 2017-03-29 Statistikk