Redd Munkehaugen Kultursenter - Nei til nedleggelse

 

Fra saksfremlegget til bystyret:

(...) "Kulturenheten planlegger å flytte all sin aktivitet ut av Munkehaugen og inn i de nye lokalene.
Kulturskolen vil kunne samle all sin aktivitet i Kilden/Kanalgården, og det er planlagt tre bandrom i Kanalgården, samt et bandrom/studio pluss et eksisterende studio i Kilden-bygget. I tillegg er det
planlagt kontorplasser til ansatte både fra Kilden, kulturskolen og Munkehaugen i Kildens tredje
etasje, hvor det i dag er møterom og kontorplasser. (...)"

Munkehaugen Kultursenter har pr. i dag ca. 8.000 besøk per år!

Rådmannen i Arendal Kommune, Harald Danielsen sin Konklusjon: 


"Behovene for en samlet kulturskole og bedre øvingsforhold for det frivillige musikkliv har vært en
viktig sak og et høyt prioritert satsningsområde fra et samlet kulturfelt i mange år. Den vedtatte kommunedelplan for kultur 2017-2020 har også dette tiltaket som en hovedprioritering.


Kulturaktivitetshuset vil kunne tilby lokaler av høy kvalitet både for kulturskole, det frivillige musikkliv og ungdom som driver egenorganisert aktivitet. Lokalene og samlokalisering av flere miljøer gir muligheter for et stort mangfold kulturtilbud, høy grad av voksentetthet og langt bedre åpningstider enn både Munkehaugen og Kilden kan tilby i dag.


Det vil åpne opp for samarbeid mellom kompetente ressurser fra kulturskole, fritidsklubb, Rytmisk fabrikk, det frivillige musikkliv, ungdom, profesjonelle kunstnere og lag/foreninger som sammen vil
kunne programmere huset og fylle det med variert og spennende innhold.
Rådmannen anser løsningene for leie av Kanalgården og ombygging av Kilden som meget gode,både for byen som sådan og for alle som er tiltenkt å bruke lokalene."
Arendal 3/9-2018
Harald Danielsen

---------------------------------------------

Denne viktige kulturinstutisjonen huser blant annet Norges Eldste Rock Klubb, og har vært et hjem for mange unge, lokale  musikktalenter , og har huset mange lokale band i øvingslokalene, som har satt spor etter seg i inn-og utland. Samt  alle store Band som har har besøkt Arendal, og  hatt magiske, og uforglemmelige  konserter på Munkehaugen,- kombinert med samholdet og det gode miljøet som er på huset blant de ansatte, brukerne,  frivillige,og ungdommene som har dette som sitt andre hjem. Her behandler alle hverandre med respekt, og alle har en fellleskapsfølelse, og vet de blir satt pris på. Det er nulltoleranse for mobbing, rasisme,- alle er velkomne hit, - uansett hudfarge, kjønn, eller  seksuell legning! 

---Videre er dette et kultursenter som også tilbyr andre aktiviteter, og mange aktiviteter. Munkehaugen huser også lokaler til flere lokaler og foreninger, og har flere viktige, og  gode   tilbud til barn, ungdom og voksne. Les mer her :http://munkehaugen.no/index.php?pageID=1   

Men tross alt, har alle trusler om nedleggelse, fått massiv motstand blant kommunens innbyggere, og derfor står huset den dag i dag: På grunn av kjærligheten folk i Arendal har til Munkehaugen. Les om Munkehaugens historie her: http://munkehaugen.no/index.php?pageID=84

 Det er viktig at så mange som mulig skriver under, og deler opproppet, før vi leverer det til bystyret.  Leieavtalen behandles i flere politiske utvalg: Komité for kultur, miljø og næring 13. september, formannskapet 20. september og til slutt i bystyret 27. september. Vi ønsker å samle så mange som mulig i bystyresalen den 27. September - Still opp og vis solidaritet, -vern omMunkehaugen

Gi lokalpolitikerne i Arendal et tydelig signal om nei til nedleggelse av en slik viktig kulturinstutisjon ! Skriv under, si gjerne din mening, og del !

På vegne av de mange,

Guro.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Guro Fiola Andreassen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...