Endring av lov om bilsikring for barn

Trygg Trafikks egne anbefalinger sier: "Bakovervendt sikring gir klart best sikkerhet for småbarn. Barn bør derfor sikres bakovervendt så lenge som mulig, minst til de er fire år."

Loven henger derimot kraftig etter, og tillater en å snu barnet når det veier 9 kg eller har fylt 15 måneder.
Mange tolker dette dithen at det er trygt å snu barnet mange år for tidlig.
Loven må endres, slik at skader og dødsfall i trafikken kan begrenses. Den må stå i samsvar med anbefalingene. Det samme må loven om sikring i buss/minibuss, da den pr. i dag tillater barn å sitte usikret, eller kun sikret med kjøretøyets belter etter barnet lovlig kan snus forovervendt.

https://www.tryggtrafikk.no/tema/sikring-av-barn-i-bil/pabudt-sikring-av-barn-i-bil/ 

Signer dette oppropet

Fyll inn skjemaet under for å signere på denne underskriftskampanjen, som er opprettet av Beate Glenne. Forfatteren av underskriftskampanjen vil se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook