La Mahad beholde statsborgerskapet!

Refugees Welcome Norway (RWN) krever at Mahad får beholde statsborgerskapet!  

Bioingeniøren Mahad fratas sitt norske statsborgerskap etter 17 år i landet, fordi UDI etter anonyme tips mener at han løy om sin identitet da han kom til landet som mindreårig enslig flyktning. Mahad bor i Nittedal, har familie, hjem og fast jobb på Ullevål sykehus. Mistanken som rettes mot Mahad etter alle disse årene, dreier seg om tvil om ID og en påstand om at han kommer fra Djibouti, et lite land klemt inn mellom Somalia, Eritrea og Etiopia. Det er en viktig saksopplysning at det skal uhyre lite til for å havne i den situasjonen, siden samme etniske gruppe bor i Somalia, Djibouti, Eritrea og Etiopia og folk har vandret mellom disse nasjonene i lange tider.  

I denne konkrete saken har Mahad dokumenter som bekrefter hans somaliske bakgrunn – og samtidig nekter Djibouti for at Mahad er borger av deres land. Han kan dermed heller ikke returneres dit. Han står uten statsborgerskap og ender opp som papirløs og uten rettigheter i Norge. Etter 17 år! Dette er en helt uakseptabel situasjon. For Mahad og for den norske rettsstaten.  

  • RWN slår alarm om undergraving av rettssikkerheten ved tilbakekalling av statsborgerskap for lengeværende flyktninger i landet.
  • RWN krever at rettsikkerheten sikres ved at eventuelle gjenopptagelser av saker avgjøres i rettsapparatet, ikke i UDI.
  • RWN krever at mennesker ikke gjøres papirløse, ved at personer som ikke kan sendes ut, fratas statsborgerskap og rettigheter  

 


Refugees Welcome Norway    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook