La Mahad få tilbake sitt norske statsborgerskap!

Mahad.jpgVi krever at Mahad får tilbake sitt norske statsborgerskap!   

Oppdatering 22.01.2019:

Siden forrige oppdatering har Mahad og advokat Humlens anke til Høyesterett blitt avslått. Dvs at Høyesterett besluttet å ikke ta anken til behandling. Se f eks: https://www.aftenposten.no/norge/i/m6o5Ag/Hoyesterett-sa-nei-til-a-behandle-anke-fra-Mahad-Mahamud 

Men Mahad har ikke gitt opp om å få livet sitt tilbake, og det jobbes nå med å få gjenåpnet saken i Lagmannsretten, og/eller ta saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Dette arbeidet inkluderer blant annet innhenting av mer dokumentasjon om Mahads påståtte "bror" Abdoulkader og dennes familie i Djibouti. 

Abdoulkader har tidligere framlagt original utskrift fra djiboutisk nasjonalt folkeregister med en fullstendig oversikt over alle familiemedlemmer, samt framlagt id-kort til alle de familiemedlemmene som er oppført i folkeregisteret på hans identitet og med hans familietilknytning. Registreringsrapporten viser at Mahad ikke er oppført som tilknyttet denne personens familie. Norske myndigheter vil ikke legge attesten til grunn. Dette samtidig som norske myndigheter ikke vil ta noe initiativ for å undersøke rapportens ekthet, og om oppføringene stemmer med det som framkommer i den framlagte originale rapporten. Norske myndigheter har i andre sammenhenger understreket at Djibouti har et grundig og troverdig folkeregistreringssystem. 

Norske myndigheter (Politiet og Norsk Utenrikstjeneste) har heller ikke vært villige til å bistå med å innhente DNA fra Abdoulkader. Dette til tross for at Politiet er forpliktet til å gjennomføre etterforskningsskritt etter krav fra Mahad, dersom dette kan styrke avgjørelsesgrunnlaget. 

Støttegruppa for Mahad

https://www.facebook.com/groups/488050245024966/ 

 

-----------------------------


Oppdatering 10.11.2018: 

Dette oppropet ble opprinnelig laget av Refugees welcome Norway, men er nå overtatt og oppdatert av Nok er Nok. 

Mahad har ved hjelp av sin advokat, Arild Humlen, hatt saken sin opp i Tingretten og deretter Lagmannsretten, hvor han tapte i begge instanser. 
UNEs viktigste "bevis" i Tingretten var at de hadde funnet en person de mente var Mahads bror. Mannen nekter for at han er broren hans, og han vitnet i Lagmannsretten. Både Mahad og den påståtte "broren" har tilbudt seg å ta DNA-test for å bevise at de ikke er i slekt, men UNE vil ikke det. 

Alle Mahads vitner fra Norge og fra Somalia, deriblant ambassadepersonell, to framstående representanter for somalisk styresmakt (stortingsrepresentant og sjef for luftforsvar i Somalia), hans egen tante og familien i Norge har møtt mistro. Til tross for alle vitnene som bekrefter at Mahad er fra Somalia står UNE og domstolen likevel fast ved at Mahad er fra Djibouti og ikke fra Somalia. 

https://www.tv2.no/a/10147356/


Mahad anker nå saken til Høyesterett og om nødvendig tar han saken helt til Europas menneskerettsdomstol. Han har nå vært statsløs i over 2 år, men kampen fortsetter. Hans advokat mener at både vedtaket og begge dommene er urimelige og uriktige. Og Mahad nekter å gi seg. 

De har tatt fra han livet og han vil ha livet sitt tilbake. 

Norge kan ikke sende han til Djibouti og de vil ikke la han reise til Somalia, så han har ingen sted å gjøre av seg. Han er statsløs og hjemløs uten noen rettigheter. 


Dersom du ikke har signert oppropet allerede, ber vi deg om å signere og vise din solidaritet med Mahad. Del også med dine venner. Bakgrunn for oppropet: 

Bioingeniøren Mahad fratas sitt norske statsborgerskap etter 17 år i landet, fordi UDI etter anonyme tips mener at han løy om sin identitet da han kom til landet som mindreårig enslig flyktning. Mahad bor i Nittedal, har familie, hjem og fast jobb på Ullevål sykehus. Mistanken som rettes mot Mahad etter alle disse årene, dreier seg om tvil om ID og en påstand om at han kommer fra Djibouti, et lite land klemt inn mellom Somalia, Eritrea og Etiopia. Det er en viktig saksopplysning at det skal uhyre lite til for å havne i den situasjonen, siden samme etniske gruppe bor i Somalia, Djibouti, Eritrea og Etiopia og folk har vandret mellom disse nasjonene i lange tider.  

I denne konkrete saken har Mahad dokumenter som bekrefter hans somaliske bakgrunn – og samtidig nekter Djibouti for at Mahad er borger av deres land. Han kan dermed heller ikke returneres dit. Han står uten statsborgerskap og ender opp som papirløs og uten rettigheter i Norge. Etter 17 år! Dette er en helt uakseptabel situasjon. For Mahad og for den norske rettsstaten.  

  • RWN slår alarm om undergraving av rettssikkerheten ved tilbakekalling av statsborgerskap for lengeværende flyktninger i landet.
  • RWN krever at rettsikkerheten sikres ved at eventuelle gjenopptagelser av saker avgjøres i rettsapparatet, ikke i UDI.
  • RWN krever at mennesker ikke gjøres papirløse, ved at personer som ikke kan sendes ut, fratas statsborgerskap og rettigheter  

 

Utdrag fra media: 

https://www.tv2.no/a/9803001/
https://www.tv2.no/a/10143317/
https://www.tv2.no/nyheter/9030630/
https://www.tv2.no/a/10147356/
https://www.tv2.no/a/10143317/
https://www.tv2.no/nyheter/10147931/
https://www.tv2.no/a/10155465/
https://www.tv2.no/a/10198682/
https://www.klassekampen.no/article/20170315/PLUSS/170319841
https://www.klassekampen.no/article/20170407/ARTICLE/170409974
https://www.tv2.no/v/1143048/

https://www.tv2.no/nyheter/10202071/


Støttegruppa for Mahad Mahamud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen