Støtte til Vårt Lands redaksjonelle profil. Initiativtakere er Aud V. Tønnesen og Birgitte Lerheim.

Avisen Vårt Land er landets ledende avis innen kirke- og religionsfeltet. I økende grad blir avisens stemme hørt og regnet med også på politikk-, kunst- og kultur-feltene. Dagens profil og brede gjennomslag er resultatene av et målrettet og langsiktig arbeid, og er blitt betydelig styrket under Åshild Mathisens redaksjonelle ledelse. Vi som skriver under er engasjert i et eller flere av feltene og leser jevnlig avisen. Vi vil med dette uttrykke støtte til avisens redaksjonelle og faglige profil under Mathisens ledelse og et håp om at det fortsatt vil være plass til en slik avis i det norske medielandskapet.


Birgitte Lerheim og Aud Valborg Tønnessen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Birgitte Lerheim og Aud Valborg Tønnessen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...