Ny anleggsvei til nye Sandnes Stadion!!

UNDERSKRIFTKAMPANJE VEDR. ANLEGGSVEIEN TIL NYE SANDNES STADION.

Flere har sikkert fått med seg at byggestart for ny Sandnes stadion nærmer seg. Vi kan tenkte oss at det kom svært overraskede på mange at anleggsveien skal gå gjennom øvre del av Smeaheia og inn ved Ormaskogen barnehage. 

Vi er MEGET misfornøyd med dette og flere av beboere i Smeaheia har gått samme for å sende en klage til Sandnes Kommune på dette vedtaket.

Ormaskogen barnehage som får denne anleggsveien som nærmeste nabo, med den faren det gjør både trafikksikkerhetsmessig og støv/ støy for barna, har også sendt en klage på vedtaket og bedt om stans i planene inntil videre. Ormaskogen barnehage som nærmeste nabo og som vil bli svært berørt av dette, har ikke blitt informert om planen og har dermed ikke hatt mulighet til å uttale seg om den, slik de har krav på.

PUNKTER VI VIL HA MED I KLAGEN
En anleggsvei som beskrevet vil få store trafikale problemer, vil utgjøre en stor risiko for våre unge til og fra skole/ barnehage og ikke minst for barna som leker ute i barnehagene og skolene.

Det som Prosjektil la frem i sin ROS analyse og som ble godkjent i bystyret var:

  • anleggstrafikken skal komme fra Jønningheiveien (det står også at adkomstveien til anleggsområdet er den samme som adkomst til Jønninghei barnehage) Dette er ingen god adkomst og bør også unngås.

  • det er meget viktig at trafikksikkerheten tas hensyn til på best mulig måte

  • de antar at det gjennomsnittlig ferdes 4-5 biler inn og ut av området daglig i hele byggeperioden (Morten Lende i Prosjketil sa på infomøte 6-8 kjøretøyer pr. time....)

  • det er viktig at arealene som opptas under byggeperioden i minst mulig grad påvirker den eksisterende trafikkavviklingen negativt. (det vil bli kaos og trafikkfarlig både ved Solaveien/ Oalsgt/ Stangeland skole/ Rema 1000 og i svingen over grusveien ved Børskådå) Anleggstrafikken skal også passere 2 bussholdeplasser med innsnevringer. Det vil bli ekstra støy/ støv og forurensen med stopp og stans for de tunge kjøretøyene, da spesielt opp Solaveien.

buss1.jpg


  • Støv og støy i anleggsperioden vil forekomme. Arbeidet begrenses til normal arbeidstid. (I følge Morten Lende igjen, vil i perioder arbeidet pågå fra kl0700 - kl2100 man - lør)

  • naboer og berørte parter har ikke blitt informert om dette vedtaket og gitt mulighet til å komme med uttalelser/ innsigelser.

  • gjennomgående forbindelser for gående og syklende skal opprettholdes i anleggsfasen (det foreslås å stenge en av de gjennomgående forbindelsene for gående og syklende)

Antall elever og barnehage:
Stangeland skole: Ca 520 elever
Smeaheia skole:   Ca 400 elever
Ormask. bhg:       Ca 80 barn
Smeaheis bhg:     Ca 70 barn

I tillegg blir endel elever på Giske ungdomsskole berørt av dette.

ALTERNATIV ANLEGGSVEI

Vi mener beste traseen for en anleggsvei er via Dyre Vaas vei, forbi Actionball/ sykkelparken, opp bakken/sykkelstien og til Gjerdeveien/ Smeaheiveien. 

Denne traseen er slik vi ser det ikke vurdert. Vi mener denne veien vil være klart best, spesielt med tanke på konflikten med dagens trafikkavvikling og ikke minst med tanke på sikkerheten til alle barna som ferdes i området. Det er mye færre myke trafikanter som bruker denne veien som skolevei. I tillegg er denne veien lengst borte fra skolene og barnehagene slik at de blir minst mulig påvirket.

 

kart_anleggsvei.jpg

HVORFOR ER IKKE DENNE VEIEN VURDERT?

DET VIKTIGSTE AV ALT ER SIKKERHETEN TIL DE MYKE TRAFIKANTENE!!!

Håper du kan signere på dette oppropet og samtidig spre det til flest mulig, slik at vi får flyttet anleggsveien.

Tusen takk for din hjelp!

Mvh
"Aksjonsgruppa - ny anleggsvei til Sandnes Stadion" :-)

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Aksjonsgruppa :-) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...