Ja til gjenopptagelse av navnesaken ved Kringsjå skole

I forbindelse med at kommunen vedtok at det skulle bygges ny skole på Kringsjå, vedtok kommunestyret i februar 2017 at Kringsjå skole skulle bytte navn til Nordre Ål skole.
Ekrom skole ble vedtatt nedlagt, og elevene derfra skulle flyttes til nyskolen på Kringsjå.
Skolen skal åpne august 2019.
Det var elever, foreldre og ansatte som fikk uttale seg i denne navnesaken. Det var mange ulike forslag den gangen, men gamleskolen Kringsjå ble omdøpt til Nordre Ål skole, uten at Kringsjå var med som alternativ i kommunestyret.

Innbyggerinitiativet i Kommunelovens §39a gir oss mulighet til å få navnesaken gjenopptatt, dersom vi får 300 underskrifter for gjenopptagelse.

Vi ønsker gjenopptagelse av navnesaken, fordi vi mener det gamle kulturhistoriske navnet fra 1905, Kringsjå, fremdeles skal være navnet på skolen. 
Aksjonskomiteen innser at vi sov i timen under navnesettingen i 2017.
Kommunestyret stemte over saken uten kulturhistorisk bakgrunnsinfo fra Historielaget og kommunens egen navnekomite. 

Nedenfor finner du våre argumenter for at det er riktig å beholde navnet Kringsjå skole:

  • Skolen ligger på samme sted som den alltid har ligget, på Kringsjå.
  • Kringsjå betyr et sted der man kan se vidt omring. Et sted der man kan få innsikt, oversikt og utsikt. Et godt navn på en skole.
  • Godt innarbeidet i Lillehammer i 113 år. Alle veit hvor Kringsjå skole, Kringsjåbana, Kringsjåtunet, Kringsjåvegen, Kringsjåbakken, Gamle Kringsjåvegen er.
    I tillegg har vi Kringsjå skolemusikk, Kringsjå Drilltropp og Kringsjå idrettslag.
  • I forbindelse med andre skolenedleggelser og flyttinger i Lillehammer har ingen andre skoler byttet navn. Buvollen kom til Jørstadmoen. Saksheim kom til Vingar og Vingrom, Nybu kom til Hammartun, og nå kommer Ekrom til Kringsjå.
  • Nordre Ål er betegnelsen på en bydel i Lillehammer. Elever fra nedre del i Nordre Ål sogner til Hammartun skole. Elever som sogner til Kringsjå skole, vil sogne fra Øvre Ålsbygda (Øverbygda), Øvre del av Nordre-Ål og delvis Nybu.

Skriv under og støtt Kringsjånavnet!
Vi ønsker lykke til med ny skole og godt pedagogisk arbeid på Kringsjå!