Bygging av nye Åsgård skole må iverksettes

Vedtaket om bygging av ny Åsgård skole står i fare

Før sommeren vedtok kommunestyret at alle eksistrende bygninger skulle rives og ny skole bygges på samme tomt. Byggestart skulle skje så fort som mulig og elevene skulle i byggeperioden 2019 til 2021/2022 flyttes midlertidig til modulskolen ved Ås stadion.

Rådmannen foreslår i sitt budsjett for 2019 at byggestart for ny Åsgård skole utsettes, med tidligst byggestart i 2023. I forslaget kommer det frem tre alternative løsninger. Felles for disse er at de på ingen måte møter barnas lovpålagte rett til et fysisk skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Åsgård FAU mener at våre barn har vært nedprioritert lenge nok. Vi krever at vedtaket i kommunestyret fra juni 2018 opprettholdes slik at planlegging og realisering av ny Åsgård skole kan fortsette.

FAU vil jobbe aktivt for dette, men vi trenger hjelp fra deg. Signer oppropet og del det gjerne med så mange som mulig.


Lasse Bredal-Knutsen, Representant Åsgård FAU    Kontakt personen bak underskriftskampanjen