Mest populære underskriftskampanjer i 2018 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi vil ha ny kiosk naar den gamle rives.

Seivika kiosk skal rives i samband med nytt fergetillegg. I den forbindelse onsker vi oss en ny kiosk. Statens vegvesen mener vi ikke har behov for noen kiosk i Seivika. vaer ned og vis de at de tar feil og hjelp oss med a fa en ny kiosk lengre oppi veien.

Laget: 2018-09-08 Statistikk

Opprop til regjering og storting - Norge oppfyller ikke sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser

Opprop til regjering og storting NRK Brennpunkt har igjen satt søkelyset på at innsatte isoleres i uker, måneder og år. Dette er tortur. Skal vi i Norge fortsette med dette? Ni år har gått siden de samme forholde ble belyst av NRK Brennpunkt. Fra nettsaken i forbindelse med dokumentaren fra 2018: «Uten ansikt I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden. I 30 år har det hastet med å få på plass et tilbud til dem

Laget: 2018-05-11 Statistikk

For bevaring av kjøkkenet på sykehjemmet i Klæbu.

Si ja til å beholde produksjonskjøkken ved det nye bo og service senteret i Klæbu. Vi vil beholde kortreist og næringsrik mat for de eldre på sykehjemmet i Klæbu. Viser til helse og omsorgdepartementet Stortingsmelding 15. Hvor det står leve hele livet.

Laget: 2018-10-05 Statistikk

La oss beholde barnehageplassene våre på Kleppestø!

Vi kjemper nå for å få bygge en ny barnehage sentralt på Kleppestø! Bygget Myrane Kanvas barnehage driftes i skal rives i forbindelse med utbygging av Askøy videregående skole. Rådmannen på Askøy sin innstilling er å legge ned barnehagen for godt. Dermed mister Kleppestø 65 barnehageplasser! Rådmannens argument er i hovedsak at det per idag er overdekning av barnehageplasser i kommunen. Kleppestø er imidlertid kommunesenter og et regionssenter i Hordaland, det er et kollektivknutepunkt og satsni

Laget: 2018-11-21 Statistikk

Si NEI til en tilbakevirkende kraft for Kjeller Skole i Skedsmo Kommune

Jeg er pappaen til et barn som blir direkte rammet av de foreslåtte endringene i skolebehovsplanen til Skedsmo kommune (Skolebehovsplan 2018-2028). Blir den nye skolebehovsplanen vedtatt, betyr det blant annet at kommunen vil vedta en tilbakevirkende kraft ved skolestart høsten 2021. Det vil resultere i at alle klasser ved Kjeller Skole vil bli stykket opp og fordel til andre skoler fra 2021. Jeg ønsker å beholde Kjeller skole som vår nærskole, både for barn som allerede har begynt på Kjeller sk

Laget: 2018-03-15 Statistikk

Et budsjett for fremtiden- sammen for klimakutt i statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018 ble både IPCCs rapport og det Norske statsbudsjettet for 2019 publisert. Det er stor enighet i Norge at det er behov for å gjøre drastiske endringer, men det foreslåtte budsjettet viser liten tegn til hastverk. Klimapolitikken fortsetter omtrent som før. Regjeringen viderefører norsk olje- og gasspolitikk og åpner opp for bevillinger lengre nord enn tidligere, budsjettet for skogvern reduseres, det foreslås ingen avgiftsendringer som gjør det dyrere å forurense og det blir heller

Laget: 2018-10-24 Statistikk

La musikkgjengen i Lindås kommune leve!

  I BA den 25.8 2018 kunne me lesa at «Musikkgjengen» som er ein del av  aktivitetsbasert avlasting i Lindås kommune vert lagt ned. Musikkgjengen, som eg sjølv har vore så heldig og fulgt i mange år, er eit fantastisk aktivitets og kulturtilbod for ungdomane. Eg har sett musikkinteresse, musikalsk utvikling, samspel, trygghet og latter - mykje latter og glede! Eg har sett og erfart teamet rundt, dei som planlegg og ho som handlar inn mat og veit kva pålegg ungdomen vil ha. Gleden i augene når de

Laget: 2018-08-28 Statistikk

La Torggata (Oslo) leve!

Cafe Provence og tre tilstøtende nabobutikker i Torggata/Bernt Ankersgate står alle i umiddelbar fare for kontraktsopphør til nyttår ettersom Olav Thon Gruppen ikke ønsker å fornye kontraktene. Protester mot at noen av Torggatas mest genuine og ikke kjede-styrte sjapper skal måtte stenge uten å bli tilbudt erstatningslokaler fra et skandinavisk og kynisk milliardkonsern som OTG!

Laget: 2017-11-23 Statistikk

MER LYS PÅ SINSEN!

Noe vi alle er enige om, både barn og voksne, er at vi trenger mer og bedre lys på Sinsen! Og i den nye Barnetråkk-rapporten kommer det  tydelig frem at barna syns det er skummelt å ferdes og være ute i mørket på Sinsen. SALTO-koordinator oppfordret oss til å samle inn underskrifter fra alle foreldre og barn på skolen og i barnehagen, og øvrige Sinsen-beboere, møte opp manns- og kvinnesterke på Åpen Time med politikerne den 1.11, kl 17! Nå har vi venta lenge nok, vi vil ha lys! Signer elektro

Laget: 2018-10-26 Statistikk

Vi ønsker å endre "Rom og funksjonsplan" Mørkvedbukta skole

Vi vil ha ei skole som passer for alle barn Vi ønsker å synliggjøre for Bodø kommune at foreldregruppen og lokalmiljøet ønsker å endre planen som den foreligger i dag. Vi ønsker ei skole som alle elevene vil kunne mestre å være i, der det vil være gode rammerebetingelser for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker ikke ei baseskole med åpne, transparente og fleksible løsninger. Da forskning viser at det ikke er gunstig for elevers læring. Les gjerne insspill fra foreldre og politikere vedrørende

Laget: 2018-11-14 Statistikk