Si nei til steindumping i Flåm!

Stopp dumping av steinmasser i Flåm 
I siste utgave av Aurlendingen kommer det frem at Aurland kommune har takket ja til til å ta imot 4000 kubikk med fyllmasse fra tunellarbeid i området. Gjennom sommersesongen skal dette kjøres til Flåm på nattestid, og knuses opp på dagtid. Flåm er en turistbygd, og reiselivsnæringen er en av kommunens viktigste inntektskilder. Norges reiseliv selger seg selv som ren natur og frisk luft. Hvis vi skal markedsføre oss med dette, må Aurland kommune ta sin vertskapsrolle alvorlig. Å legge til rette for reiselivet er oppgaven kommunen har, og vi mener formannskapet setter reiselivet i fare med slike vedtak. Vi frykter at lokalbefolkningen i Flåm vil bli berørt av arbeidet med løsmassene. Det står ingenting om sluttdato på arbeidet, så vi vet heller ikke hvor lenge dette kommer til å vare eller hva konsekvensene kan bli for menneskene som holder til her. Vi tror også opplevelsen for gjestene som kommer til Flåm vil bli dårligere om de blir holdt våkne på nattestid av tungtransport, og blir forstyrret av borrig på dagtid.  Det må finnes alternativ plassering til dette masse-deponiet. Langhuso er et eksempel. Eneste bruken til oppstillingsplassen reiselivsnæringa ser, er sårt tiltrengt parkeringsplasser til busser og biler slik at vi får tilbake sentrum i Flåm. Ordfører Noralv Distad mener dette er forsvarlig å gjøre, men vi opplever at Distad ikke legger fram konkrete planer om hva massen skal brukes til.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Mathilde Friid kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook