Protest mot Jackie Stevens tvangsutsendelse.

<iframe src="https://www.opprop.net/emb/195062" style="width: 100%; max-width: 700px; height: 500px; border: 1px solid #ccc;"></iframe>

 

Jackie Steven’s tvangsutsendelse , urettferdig.

 

Jackie Stevens har blitt tvunget bort fra sin forlovede Torill Erdal og barna  fordi UDI valgte å tvangssende han ut av Norge.
Barna hennes savner Jackie veldig etter tvangsutsendelsen for få dager siden.

***************************************************

 

KrF vil ha et familievennlig samfunn.

KrF vil ha et familievennlig samfunn som setter barna først Når vi spør foreldre hva som er deres største utfordring, sier de: - Å få nok tid sammen som familien. KrF vil gjøre akkurat det litt lettere å få til.

***************************************************

 

FrP om innvandring :

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Vi må sørge for at dem som kommer hit og får opphold, integreres og kan forsørge seg selv. Det siste Norge trenger er et nytt innvandringseksperiment fra Ap. Vi må unngå å bli som Sverige.

***************************************************

 

Torill Erdal har blitt fratatt sin forlovede.
Barna hennes savner Jackie Stevens veldig etter han ble tvangsutsendt av Norge for få dager siden.

Saken er slik:

Jackie Stevens kom til Norge i februar 2017 for å drive med sang og musikk sammen med Torill Erdal, ( TorJa Music )

De hadde endel spilleoppdrag og først søkte Jackie om opphold på grunnlag som hadde med å være artist/ sanger og musiker.

UDI ville ikke godta søknaden fordi det ikke var nok spilleoppdrag.
I denne tiden så begynte kjærlighet å blomstre i TorJa Music og dermed så kom UDI med forslag at Torill og Jackie kunne søke om forlovelsesvisum,noe de gjorde etter råd fra politi/ UDI.Og beskjeden fra UDI var at de kunne ta det med ro og vente på svar på søknaden.

I august får Jackie beskjed om at han får kun få dager på seg til å forlate Norge og uten noe svar på søknad velger Jackie London som mål for å være ute av Norge i 90 dager som er regelen.

Torill blir med Jackie første tiden i London og hjemme så har barna til Torill en bestemor og en annen snill dame som stiller opp ang trygghet for barna mens Torill er i London.

Tiden går og den 23 . November kommer Jackie tilbake til Norge etter 90 dager i London.

Dagen før han kommer til Norge mottar Torill et brev fra UDI som det står * Til Jackie * Torill åpner brevet på oppfordring fra Jackie og i brevet står det at Jackie må forlate Norge og at han har oppholdt seg ulovlig i Norge alle månedene etter de første 90 dagene .

Så brevet kommer i posten om at han er i Norge og må forlate Norge mens han faktisk er i London siste dag før han kommer tilbake til Norge etter 90 dager ute av Norge.

Da Jackie kommer neste dag og Torill og barna gleder seg over å endelig ha han tilbake så går det kun en dag og plutselig kommer en politimann på døra som budbringer fra UDI at Jackie må skaffe seg advokat og at han nå ansees som han oppholder seg ulovlig i Norge.

Dette var et sjokk for paret.

Jackie skaffer advokat som setter seg inn i saken og starter arbeidet med å belyse saken på riktig måte.

Torill og Jackie får beskjed om å vente på svar og kontakter UDI på Tlf for å spørre om noe ang søknad for opphold evnt statsborgerskap, for paret har fått så veldig mye sprikende informasjon og vil vite hva som blir rett for deres situasjon.

Jackie får beskjed fra damen på UDI Telemark å møte på politistasjonen / UDI seksjonen neste dag Kl 9 om morgenen.

Da paret møter neste morgen så får ikke Jackie ha med seg sin forlovede inn i rommet Jackie føres inn i.

Torill og hennes sønn venter utenfor i 1 time.
Etter 1 time kan Torill komme inn og Jackie har da blitt forklart at han vil bli ført til en ventecelle hvor han skal sitte til politiet kan kjøre han i sivil hjem til Torill for å i løpet av 1 time pakke det nødvendigste og ta farvel.

På tidspunktet han ble kjørt hjem så var ikke barna hjemme ,annet enn eldste sønnen så ingen av de andre barna fikk tatt farvel med deres kjære Jackie.

Deretter blir Jackie og flere andre som skulle tvangsutsendes kjørt til et sted i nærheten av Oslo for så å bli satt på flyet neste dag til hjemlandet.

Døgnet på stedet nær Oslo ble Jackie fratatt mulighet til å bruke egen telefon ,men fikk låne stedets telefon 5 minutter for å gi Torill beskjed om at han var på plassen frem til de skulle frakte han til flyplassen.

Er dette familievennlig ?
For oss skaper dette mye unødvendige belastninger for en familie som prøver bygge trygge gode rammer og som prøver tilføre Norge og samfunnet sunne verdier innen sang og musikk og det å holde sammen som familie.

For Torill og barna er det å bli fratatt Jackie på denne måten det samme som å rive ut en veldig viktig byggesten i et byggverk som vår familie prøver å bygge en sterk og sammenknyttet familie med Jackie som en viktig person i denne familiesituasjonen.

**********************************************

 

TorJa Music og mye mere.
TorJa life are more than Music.

Soon on You Tube .

TorJa * A Lovestory and alot of trials because rules.

* En kjærlighetshistorie * og prøvelser pga regler.

TorillErdalMovie2018

UDI choosed to sending our dear Jackie back home to USA and the way they took him away are a great shame for this Norwegian Country.

UDI har valgt å sende vår kjære Jackie tilbake til USA og måten utkastelsen skjedde er en skam for Norge.


***********************************************

 

Roy Vonstett writing about our case:

It's so regrettable that it's like that. Reminds me a lot about what happened in the 40's .. True Love as 2 people find each other across the country borders, some politicians in this country are going to split in their faith to stop immigration. They can not distinguish between true love for children or a mother who has finally found a calm and harmony in her life, as well as children who have also found a joy that has come into their lives as a true love. Becoming so incredible to me that Norwegian authorities fail to distinguish between authenticity in a love that can actually save our society for even more common expenses ..... In time our politicians wake up. In fact, here is a family that gets split .. I'm really embarrased on behalf of Norway ..

 

*************************************************

Roy Vonstett uttaler om vår sak :
*Det er så beklagelig at det er slik.. Minner meg mye om hva som skjedde på 40 tallet.. Ekte Kjærlighet som 2 mennesker finner til hverandre over lande grensene, er noe enkelte politikere i dette land, skal splitte i deres tro på å stoppe innvandring. De klarer ikke å skille mellom ekte kjærlighet til barn elle eller en Mamma, som endelig har funnet en ro og harmoni i sitt liv, samt barn som også har funnet en glede som har kommet inn i deres liv, som en ekte kjærlighet. Blir så utrolig lei meg for at Norske myndigheter ikke klarer å skille mellom ektheten i en kjærlighet som faktisk kan spare vårt samfunn for enda mer felles utgifter..... På tide at våre politikere våkner. Her er det faktisk ennå en familie som blir splittet.. Jeg er virkelig flau på Norges vegne* ......

 

**************************************************

05DAD13F-1E4C-43B9-9DD7-0DC406F757AE.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Torill Erdal kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook