Nei til gruvedumping i Repparfjord!!

Mye har blitt gjort for å stanse regjeringa og Nussir ASA sin ødeleggelse. Men nå er det eneste Nussir mangler for å få lov til å drive gruvedrift i Repparjord, en driftskonsesjon. Det blir behandlet i Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD), sannsynligvis i midten av desember i år. Får de den, blir det vanskelig å stoppe prosjektet. Dette kan vi ikke tillate at skjer!

I Kvalsund kommune i Finnmark ligger vakre Repparfjord, som er en nasjonal laksefjord og et viktig område for reindrift. I denne fjorden vil gruveselskapet Nussir ASA dumpe 30 millioner tonn giftig gruveslam i løpet av en 20 års periode. Miljøfaglige råd er klare på at dette er en katastrofe for miljøet, og det vil også gå imot samiske interesser.

Avfallet fra kobbergruven inneholder kobber, nikkel og krom, og vil være akutt giftige for mange organismer i fjorden. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, og også gyteområde for kysttorsken. Gruvedumping vil forurense fjorden og skade livsgrunnlaget til fisk og andre havdyr.

Dette er også et viktig område for reindrift og samisk kultur. Over 8000 rein beiter her, men utbyggingen av veier og anlegg vil være utfordrende for kalving og parring av rein. Det gjør det vanskelig å fortsette som før, og gruvedrift vil gå imot samiske interesser og reindriftsnæringa.

Dert er utrolig viktig at vi viser motstand til gruveprosjektet. Flere aksjonister har truet med sivil ulydighet om saken går gjennom, og det sies at dette har potensiale til å bli en ny Alta-sak. 

Lokalbefolkningen sier nei. Miljøbevegelsen sier nei. Vi i Sosialistisk Ungdom sier også nei. Skriv under, og vis din motstand du og!


Guro Aasaaren/Sosialistisk Ungdom    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Guro Aasaaren/Sosialistisk Ungdom fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...