Vi som ønsker Finnmark som eget fylke

Vi som er imot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, Vi ønsker Finnmark som egen region !!!

Facebook