Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til utnyttelse av Naturperlen Svartisen, for kommersiell isbit produksjon!

TAKK FOR AT DU HJELPER med å signere og dele videre denne underskriftskampanjen, og benytter denne muligheten TIL Å STOPPE planlagt MILJØKRIMINALITET NÅ! ❤️ -De har prøvd seg en gang før, da stoppet vi dem. Nå prøver de seg igjen! Denne gang med hjelp av større og råere kapitalistiske interesser... Geir Olsen, Via Svaice A/S og Rambøll A/S planlegger, og har søkt om konsesjon til å ta ut is med helikopter midt i hjertet av de vakreste og mest verdifulle natur områdene i Nordland. Området er loka

Laget: 2017-12-26 Statistikk

Ny datasal til LANDSAM-studentene

For kort tid siden ble vi oppmerksom på at datalab U325 ikke lenger er øremerket for Landsam-studentene, og at nødvendige programvarer, som Adobe-pakken og AutoDesk, er blitt fjernet fra dataene. Dette har ført til stor frustrasjon, ikke bare fordi programvaren er fjernet, men også fordi studentene ikke er blitt inkludert i denne prosessen. Vi i Terra Forma og Jordskiftelaget krever en midlertidig datasal med den programvaren vi trenger. Hvis du er enig håper vi at du vil støtte oss og skrive un

Laget: 2017-10-18 Statistikk

Vi vil ha et åpent Samfund i Halden!

Samfundet i Halden står på randen til å bli leiligheter, og dermed forsvinner muligheten for en svært viktig kulturbastion i byen.  Nå trenger vi DIN støtte i det videre arbeidet opp mot kommunen. Skriv under på oppropet og vis din støtte! - og ikke minst; SPRE ORDET!

Laget: 2017-02-03 Statistikk

Gi regissør Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse

Den norske filmindustrien trenger internasjonale regissører som Mohamed Jabaly   Vi støtter regissør Mohamed Jabaly fra Gaza og produsentene av AMBULANSE (produsent John Arvid Berger med utøvende produsenter Herman Greuel, Kristian Mosvold og Christine Cynn) ved å be Norges Utlendingsdirektorat (UDI) om å gi Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mohamed er tilbudt jobb hos Jabfilm i Tromsø, Norge, men UDI og og Utlendingsnemda (UNE) har gitt avlsag på hans søknad om arbeids- og

Laget: 2016-12-20 Statistikk

Ungdomsklubb i Volda

For dei som ønskjer at det skal satsast på ein ordentleg klubb for ungdom i Volda! Ungdommen i Volda er lei av å bli nedprioritert og plassert ein plass dei sjølv ikkje vil vere. Vi vil ha ein klubb som er VÅR. Vi vil ha moglegheita til å kunne gjere dei tinga vi likar - kva tid vil, og ha dei arrangementa vi sjølv ønskjer. Viss ein vil ha engasjement frå ungdom må ein gje dei rom til å handle! Sjå handlekrafta og engasjementet vekse fram, sjå kva vi kan - gje oss sjansen!

Laget: 2017-08-23 Statistikk

Lavere fart på Skjetten

Vi som bor i rekkehusbebyggelsene i Skjettenbyen; Landskronaveien, Karisveien, Nordbyveien, Tårnbyveien og Glostrupveien, er lei av råkjøring i stikkveiene og ønsker fartsreduserende tiltak i stikkveiene NÅ!

Laget: 2017-02-04 Statistikk

Stopp kommersialisering av barnehagene i Bergen

Opprop til byrådet i Bergen – stopp kommersialisering av barnehagene!  Flere norske byer har den siste tiden satt foten ned for velferdsprofitører i barnehagesektoren. Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim har sagt nei til nye kommersielle barnehager. Byrådet i Bergen skriver i plattformen sin at foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, men har så langt gjort lite for å sikre at dette skjer. 70 % av barnehagene i Bergen eies av private, og en økende andel av disse eies av s

Laget: 2017-03-21 Statistikk

Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen

Øksnesmarka mellom Årås og Øksnes er det største urørte naturområdet i Austrheim, med ein flik av INON (offentleg kategori for inngrepsfritt naturområde). Området er naken lynghei som grensar ut mot Åråsvågen og leiar ut mot Øyane, sjølve indrefileten i det austrheimske naturlandskapet. Marka er rekreasjonsområde for bustadfelta rundt med eit nett av turstiar og fiskevatn og har betydelege naturverdiar. Likevel ligg dette området inne som næringsområde i gjeldande kommuneplan, men er ikkje re

Laget: 2014-06-06 Statistikk

Ja til aktiv forvaltning av marine ressurser i Tvedestrand.

  Det er stor allmenn interesse for å bevare en levende og produktiv kyst på Sørlandet. Men kravene til hvordan kysten skal forvaltes er i endring. I dag er det ønskelig å ha en forvaltning som ikke bare gjennomfører passive tiltak - for eksempel ved å hindre utbygging i sårbare områder - men som også aktivt forvalter de marine verdiene. En stadig økende bevissthet om økosystembasert forvaltning gjenspeiles også i kystsoneforvaltningen. I Tvedestrand satses det nettopp på en helhetlig, solid, o

Laget: 2017-02-22 Statistikk

Jeg har en drøm!

Krav: Regelverket må endres slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette. Begrunnelse: I dag er utvisning og innreiseforbud den eneste mulige reaksjonsformen overfor utlendinger som har brutt utlendingsloven. Dette er en alvorlig reaksjon som oppfattes som en hard straff, og som ofte rammer uskyldige tredjeparter, som barn og andre familiemedlemmer. Andre eur

Laget: 2016-10-18 Statistikk

Ja til nedregulering av den norske ulvebestanden. 

Ulvebestanden må reguleres for å unngå unødvendige tap av husdyr, beitedyr og skader på hjortevilt stammen her i landet. Utover dette begynner folk på bygdene å få konsekvensene av at ulvestammen  begynner å bli såpass stor. Ulvens tilstedeværelse har ikke så mange positive sider men heller negative når landbruk å dyrehold vanskeliggjøres av ulvens tilstedeværelse. Mennesker som utøver jakt på både smått og stort kan ikke lengre bruke løshund uten å måtte risikere at hunden skal bli drept av ulv

Laget: 2016-10-12 Statistikk

Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no

Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.nohttp://www.broneitakk.no/Fjordrommet, natur og rekreasjonsområde for 1,2 millioner mennesker ødelegges. Dette blir som en motorvei tvers gjennom Nordmarka for å spare fem minutter kjøretid til Gardermoen flyplass. NB! Husk å underskriv nederst på siden når du er ferdig! Send linken til denne siden til venner og kjente. http://www.opprop.net/nei-til-bru-i-frogn www.broneitakk.no Allianse mot bro i indre Oslofjord   Statens vegvesen planlegger nå br

Laget: 2014-04-10 Statistikk

Redd Kongeparken i Tromsø - fra høyhus.

Innbyggerforslag: 1. Vi vil ikke ha et stort ruvende bygg som ødelegger den historiske siktlinjen mellom Prostneset, Domkirka og Kongsbakken vgs. 2. Vi vil opprettholde sol -og lysforholdene i Kongeparken. Gleden blir borte når parken blir bakhagen til høyblokka. 3. Vi ønsker et bygg som passer inn med den gamle fine husrekka i Parkgata og Vestregata. Under er et illustrasjonsbilde fra utbygger, J.M.Hansen Eiendom, slik de ønsker bygge sør for Kongeparken: Facebookside om å redde Kongeparken fra

Laget: 2017-07-10 Statistikk

Nei til blokker på Kjonebråten/Søndre Borgen

Det lille jordet på ved Kjonebråten er bestemt utbygd. Utbygger legger opp til flere større blokker (se illustrasjon) med opp til 7 etasjer, med en utnyttelse på 50% flere enheter enn kommuneplanen tidligere har indikert. Dersom dette blir en realitet vil blokkene virke som en vegg på omkringliggende områder og bebyggelse. Forslaget bærer preg av å være basert på profitt og fortettnings-iver. Vi støtter en mer variert bebyggelse som rekkehus, to- og firemannsboliger. Dette for å realisere intens

Laget: 2017-06-15 Statistikk

Bevar Skrenten Grønn

Utbyggere ønsker å bygge ned grøntområdene i nærmiljøet! Bygningsrådet åpnet i november for planlegging av blokkbebyggelse i skrenten ved Bakkehellet, mot rådmannens anbefaling.  Vis a vis den nye høyblokka i Bakkehellet 7 ønsker de å bygge 3 blokker med opp til 6-7 etasjer. Dette kommer etter at de samme utbyggerne raserte skogen med en midlertidig brakkerigg og åpnet for villparkering.  Vi som naboer opplever et stort press på grøntverdiene i området fra flere hold!  Vi reagerer på at utbygger

Laget: 2017-12-12 Statistikk

Stopp skytebanen på Lahaug

Vi ber politikere i Skedsmo kommune om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaug. En ny skytebane på Lahaug vil medføre støybelastning og konflikt i Gjelleråsmarka. Vi kan ikke godta at tur- og rekreasjonsområder skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaug medfører. Et nytt anlegg for skyteaktiviteter må lokaliseres til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og viktige tur- og naturområder. En ny skytebane på Lahaug går både utover markagrensa, dyrka mark og v

Laget: 2017-11-21 Statistikk

Mot NY INDRE KORRIDOR Moi-Bue

Foto: Gunnar Skjærpe   Nei til alternativ 7 og 8! Ny indre korridor mellom Bue og Moi, også kalt alternativ 7 og 8 i dokument frå Vegvesenet, er eit anonymt forslag som ser ut til å ha ha kome inn etter at utsilingsrapporten for dei andre alternativa var skriven. Me meiner at dette er eit dårleg alternativ i forhold til indre korridor: Ny indre korridor deler Lund kommune i to gjennom Drangsdalen. Folk busette i Heskestad skulekrins har Moi som kommunesentrum. Ungdomsskulen og symjehallen ligg

Laget: 2017-10-30 Statistikk

Ja til fritak fra moms på tøybleier

Underskriftskampanje på vegne av Norsk TøybleieforeningKjære stortingsrepresentanter.Vi er et av verdens rikeste land, bryr vi oss ikke om miljøet?Hvorfor har da bleiekrigen i Norge fått herje fritt i mange år?I nesten 16 år har det pågått en bleiekrig i Norge som har gjort at vi har verdens billigste engangsbleier. Denne bleiekrigen har fått pågå helt ukontrollert, og har gjort at tøybleier ikke har den samme økonomiske fordelen over engangsbleien i Norge, selv når tøybleier er et enormt miljøb

Laget: 2015-10-19 Statistikk

Intervju hos PLAN Norge

Kjære venner & kjente! Som mange av dere vet, fra min Facebook-post i går, er det nå ledig en stilling hos Plan International Norge, som jeg har UTROLIG lyst på. U. T.  R. O. L. I. G. Jeg har søkt og håper nå å bli invitert på intervju. I ekte fadder-ånd håper jeg med dette uformelle og hyggelige tiltaket, at dere som vet at jeg brenner for veldedig arbeid og rettighetene til barn, er god på kommunikasjon og synes jeg ville gjort en flott jobb for Plan med å skaffe sponsorer fra næringslivet

Laget: 2017-05-27 Statistikk

NEI!! til nedleggelse av Fiksdal skule!!!

Det er igen snakk om å legge ned Fiksdal skule!! Vi treng bygda si støtte så vi kan beholde skulen vår! NEI!! til nedleggelse av Fiksdal skule!!

Laget: 2017-12-11 Statistikk