Stopp skytebanen på Lahaug

FullSizeRender20.jpgVi ber politikere i Skedsmo kommune om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaug.

En ny skytebane på Lahaug vil medføre støybelastning og konflikt i Gjelleråsmarka. Vi kan ikke godta at tur- og rekreasjonsområder skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaug medfører. Et nytt anlegg for skyteaktiviteter må lokaliseres til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og viktige tur- og naturområder.

En ny skytebane på Lahaug går både utover markagrensa, dyrka mark og verdifulle natur- og kulturområder. Gjelleråsmarka er et viktig rekreasjonsområde for et stort antall innbyggere i både Nittedal, Lørenskog, Skedsmo og Oslo. Vi ber derfor politikere i Skedsmo kommune om å stanse planarbeidet.

Ta vare på nærmarka. Gi din signatur for å vise at du ikke vil ha skytebane i Gjelleråsmarka!


Stopp skytebanen på Lahaug    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Stopp skytebanen på Lahaug fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...