Nei til utnyttelse av Naturperlen Svartisen, for kommersiell isbit produksjon!

13A2268E-13FD-43A0-B31D-CD0836641BE7.jpegTAKK FOR AT DU HJELPER med å signere og dele videre denne underskriftskampanjen, og benytter denne muligheten TIL Å STOPPE planlagt MILJØKRIMINALITET NÅ! ❤️

-De har prøvd seg en gang før, da stoppet vi dem. Nå prøver de seg igjen! Denne gang med hjelp av større og råere kapitalistiske interesser...

Geir Olsen, Via Svaice A/S og Rambøll A/S planlegger, og har søkt om konsesjon til å ta ut is med helikopter midt i hjertet av de vakreste og mest verdifulle natur områdene i Nordland. Området er lokalisert helt på grensen av Lahko/Svartisen nasjonalpark i Meløy kommune, på Helgeland i Norge.

Dette er å anse som miljøkriminalitet!

Området det søkes om konsesjon for å utnytte er 7 Kvadrakilometer stort! Dette vil medføre store inngrep i isen, forurensning fra helikopter, trailere, snøscootere og annet utstyr, samt massivt med Støy! De har satt opp et Co2 regnskap som KUN gjelder helikopteret. Det er uvisst om forbruket er regnet/målt med eller uten last. Ingen av de andre maskinene er tatt med i det nåværende detaljregulerings og planprogrammet. Ei heller annen frakt, hverken lokalt eller internasjonalt. Det er ikke gjort reelle Støymålinger i det gjeldende området! De legger til grunn en støymåling som egentlig er en tidligere måling fra et helt annet sted, hvor de i dag IKKE får lov å operere med helikopter på denne måten. Disse målingene er i tillegg feilaktige, da målingen ble gjort uten last på helikopteret! Ergo er konsekvensutredningen deres mangelfull, og om spørsmålet hvordan dette påvirker dyrelivet, refererer de kun til noen sauer... Forrige gang "visste" de ikke engang at det bodde folk i Kilvika og i nærområdet... Det fikk vi rettet på.

Denne saken handler ikke lenger bare om støy i bostedsnære områder. Den handler også om prinsipper og hva som er etisk og moralsk forsvarlig. Den handler om forurensning, om utnyttelse av fellesskapes ressurser for å fylle lommene til noen få, samt natur og miljøvern. Disse naturområdene bør forbli urørt! Hva skjer hvis dette går igjennom og får et større omfang i fremtiden? Er det mulig å stanse det da? Hva om prosjektet i sin helhet selges ut til store multinasjonale selskaper? Hvor mye mer eller mindre ryggrad, vilje og mulighet kan vi regne med at våre "folkevalgte" har i fremtiden, til å stanse et slikt prosjekt?

Isen er planlagt solgt til rike interesser rundt omkring i verden, så de kan få nyte drinkene sine med eksklusiv Svart-is. Bokstavlig talt... eller, Svaice som det kalles. Dette er helt uforsvarlig bruk av ressurser og på ingen måte miljøvennlig, eller nyttig. Men, lykke til...

Et slikt prosjekt vil være svært skadelig for alle som er en del av den lokale turistnæringen, og de siste årene har turismen nådd helt nye høyder her i Meløy, og i Nord Norge generellt. Konsekvensene av dette prosjektet vil medføre en svekkelse av kommunen omdømmemessig sett, og til syvende og sist også økonomisk. Det finnes en rekke aktører som arrangerer alt fra kajakk padling i området, brevandringer, sykkelturer, og andre turer og ekspedisjoner i fjellheimen. I tillegg er området inngangen til Lahko nasjonalpark. Her ønsker de altså å fly masse med sitt helikopter? Følgene av dette vil bli at både turister og lokalt dyreliv vil rømme pga støy. Dette er også tett innpå et stort lokalt jaktområde, og det drives reindrift i nærliggende områder. Trailer-trafikken vil gå utover en allerede særdeles dårlig, trang og bratt vei, med helt mørke tunneller, som ikke er beregnet for denne type trafikk, og som fra før er betydelig trafikkert, både av turister og lokalbefolkningen.

Hjelp oss med din underskrift, så vi en gang for alle kan få slutt på at hensynsløse og grådige kapitalistiske krefter får fritt spillerom til å utnytte og ødelegge den vakre og livsnødvendige naturen vår, kun med det formål å berike sine egne lommer!

Din underskrift hjelper ❤️ sammen kan vi klare det

Med vennlig hilsen

Magnus av Kilvik

 

"Behandle jorden pent: den ble ikke gitt deg av dine forfedre men lånt til deg av dine barn og deres barn igjen"

-Crazy Horse

 

 

https://www.nrk.no/emne/isbiter-fra-svartisen-1.12297833

https://www.an.no/nyheter/geir-vil-lage-isbiter-til-16-millioner-drinker-per-ar/s/1-33-7677643

https://www.nrk.no/nordland/frykter-omstridt-isbitprosjekt-skal-odelegge-friluftslivet-ved-nasjonalpark-1.12572036


https://www.an.no/nyheter/meloy/han-krever-full-stopp-i-isbit-eventyret/s/5-4-188619

https://www.an.no/fylkesmannen-setter-midlertidig-stopper-for-disse-isbitene/s/5-4-254817

https://www.nrk.no/nordland/internasjonal-interesse-for-isbiter-fra-svartisen-1.12298045

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/02/08/195198411/helikopterstoy-setter-eksklusive-isbiter-fra-svartisen-pa-vent

https://www.dn.no/nyheter/2015/03/02/0808/skal-eksportere-luksusisbiter-fra-norge-til-dubai