Ungdomsklubb i Volda

For dei som ønskjer at det skal satsast på ein ordentleg klubb for ungdom i Volda! Ungdommen i Volda er lei av å bli nedprioritert og plassert ein plass dei sjølv ikkje vil vere. Vi vil ha ein klubb som er VÅR. Vi vil ha moglegheita til å kunne gjere dei tinga vi likar - kva tid vil, og ha dei arrangementa vi sjølv ønskjer.
Viss ein vil ha engasjement frå ungdom må ein gje dei rom til å handle!
Sjå handlekrafta og engasjementet vekse fram, sjå kva vi kan - gje oss sjansen!

21040603_10159187669290282_668957071_n.jpg


Volda Ungdomsråd og Klubben    Kontakt personen bak underskriftskampanjen