Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no

http://www.frognmarka.no/andresider/Forside/brodrobak22.jpg

Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.nohttp://www.broneitakk.no/Fjordrommet, natur og rekreasjonsområde for 1,2 millioner mennesker ødelegges. Dette blir som en motorvei tvers gjennom Nordmarka for å spare fem minutter kjøretid til Gardermoen flyplass.

NB! Husk å underskriv nederst på siden når du er ferdig!

Send linken til denne siden til venner og kjente. http://www.opprop.net/nei-til-bru-i-frogn

www.broneitakk.no Allianse mot bro i indre Oslofjord  

Statens vegvesen planlegger nå bro over nordre del av Håøya med tilførselsvei på tvers av nordre Frogn og Skiskogen ved Båtstø. Vi mener derimot at tiden er inne for å legge vekk planene om gigantbroer over indre Oslofjord.

Unødige samferdselsløsninger vil legge beslag på store deler av den naturen og de jordressursene vi har igjen i indre del av Oslofjord-området. Indre Oslofjord er friluftsområde for 1,2 millioner av norges befolkning og hele regionen vil bli sterkt skadelidende av en broutbygging.

Hjelp oss å stanse denne vanvittige sløsingen med penger og naturressurser. Vi mener at en utbedring av Oslofjordtunnelen med et ekstra løp er det mest naturvennlige, fremtidsrettede og billigste alternativet.

Noen fakta: Sikkerhetsforskjellen mellom tunnel med to løp og rømningsveier for hver 250 m. og bro, taler etter vegvesenets egne tall i fordel tunnel.  Se her!

Byggekostnadene er minst tre ganger så høye for bro 12,6 milliarder. Bygging av en ekstra tunnel + utvidelse av dagens eksisterende veinettet i Frogn koster 3,5 milliarder.

Passering via bro blir mange ganger så dyrt som via tunnel, kr.250-300 kontra kr. 50.

Broen kan ferdigstilles tidligst i 2026, dvs. minst syv år etter at ekstra tunnelløp er på plass i 2019-2020.

Med bruk av tunnelløsning vil en benytte bestående tilførselsvei. Selv når et løp stenges kan det andre løpet benyttes i begge retninger. Det vil si, omkjøring om Oslo vil ikke lenger være nødvendig. Med bro må en helt ny 5,5 km lang firefelts vei bygges i Frogn + 4,5 km i Røyken, en vei som deler nordre Frogn på tvers.

Tips dine venner og familie om oppropet.

Frognmarkas Venner www.frognmarka.no   www.broneitakk.no            Røyken fjord og miljø

Øystein Giertsen (Leder)                                                                    Reidar Bruusgaard (leder)

Bakgrunnsstoff og faktainformasjon

 1. www.broneitakk.no
 2. Underskrevne papirlister, disse kommer i tillegg til oppropet.
 3. Valg av bru vegvesenet
 4. Trafikksikkerhet i Oslofjordtunnelen kontra bruer, tunneller og veier
 5. Valg av to tunneler vegvesenet, video
 6. Åpent brev til Statens vegvesen
 7. Statens vegvesen infoside
 8. Jernbaneverket sier at jernbane trenger vi ikke her
 9. Kostnadsberegninger og kalkyler fra Statens vegvesen
 10. Statens vegvesen KVU (konsekvensutredninger) A-Å
 11. Trygg ferdsel i tunnel
 12. Facebookside mot bro