Stopp kommersialisering av barnehagene i Bergen

Opprop til byrådet i Bergen – stopp kommersialisering av barnehagene! 

Flere norske byer har den siste tiden satt foten ned for velferdsprofitører i barnehagesektoren. Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim har sagt nei til nye kommersielle barnehager. Byrådet i Bergen skriver i plattformen sin at foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, men har så langt gjort lite for å sikre at dette skjer. 70 % av barnehagene i Bergen eies av private, og en økende andel av disse eies av selskaper og personer som ser på barnehage som en økonomisk investering som skal gi avkasting.

I fjor innkasserte selskapet til barnehagebaron Rolf Tore Andersen 215 milioner kroner på salg av Kidsa barnehager. Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kjøperen er et selskap som eies av Norlandia, et selskap med koblinger til skatteparadis, som eies  av Adolfsen-brødrene - som i 2015 og 2016 tok ut 102 millioner i utbytte fra virksomheter finansiert av våre skattepenger og av foreldrebetaling.  

Dette er penger som skulle kommet fellesskapet og barna til gode. Overskuddet i de kommersielle barnehagene skapes ved å ha flere barn per ansatt og  gjennom dårligere vilkår for de ansatte. Kommersielle barnehager i Bergen har en klart dårligere bemanning enn de kommunale og de ideelle. Dette må ta slutt!  

       Vi krever at byrådet:        

  • Sier nei til etablering av nye kommersielle barnehager i Bergen.     
  • Setter av investeringsmidler til kommunalt oppkjøp av private barnehager.      
  •  Innfører bemanningsnorm for kommunale barnehager og for nye private barnehager, gjeldende fra høsten 2017. 
  • Krever ny søknad om  godkjennelse når barnehager skrifter eier, og ikke gir godkjennelse til kommersielle eiere som vil kjøpe barnehager.   
  • Gjennomfører et grundig økonomisk tilsyn hos alle kommersielle barnehageeiere i løpet av 2017.     

 

Inge Joakim Rypdal, tillitsvalgt for Fagforbundet.

Martin Brunet, tillitsvalgt for Skolenes Landsforbund.

Ida Sæbø Larsen, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

Jenny Rømo, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet.