Nei til blokker på Kjonebråten/Søndre Borgen

Det lille jordet på ved Kjonebråten er bestemt utbygd.

Utbygger legger opp til flere større blokker (se illustrasjon) med opp til 7 etasjer, med en utnyttelse på 50% flere enheter enn kommuneplanen tidligere har indikert. Dersom dette blir en realitet vil blokkene virke som en vegg på omkringliggende områder og bebyggelse. Forslaget bærer preg av å være basert på profitt og fortettnings-iver.

Vi støtter en mer variert bebyggelse som rekkehus, to- og firemannsboliger. Dette for å realisere intensjonene i Borgenprosjektet og som også er i tråd med et trafikksikkert, bærekraftig og inkluderende nærmiljø for alle på Søndre Borgen.

Din stemme kan utgjøre en forskjell for fremtiden på Søndre Borgen.

Kjoneutbygging2.jpgScreen_Shot_2017-06-15_at_16.45_.54_2.png1200px-Kjonebråten2.JPG


Beboere ved Kjonebråten    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook