Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

For et vennligere Oppdal sentrum.

Dette er en underskriftskampanje med hovedfokus på å vise politikerne at vi som ønsker et grønnere sentrum fortsatt finnes. Sentrumsplanen blir bare gråere og gråere og fjerner seg mer og mer fra det vi en gang drømte om og ble forespeilet. Onsdag 25 Mai skal endringer på ønske fra rådmannen opp igjenn i et komunestyre hvor saken allerede er diskutert og vedtatt. La oss vise politikerne at vi er mange som står på deres side i vedtaket de allerede har gjort. Vi håper at rådmannen og de som står b

Laget: 2016-05-23 Statistikk

Nei til Magne Frøyland (H) for sit ja til asylmottak på Hommersåk!!

Da har Magne Frøyland H og co i styret for Riska bofellesskap gått i dialog med Ydstebø( han som driver asylmottaket på Forus) om å plassere 40 mindreårige asylanter mellom 14-18 år på det gamle bofellesskapet ved kirkegården.  Skriv under her om du stemmer NEI til dette!  Del Del Del Del !!!

Laget: 2016-05-24 Statistikk

Økt kompetanse om vold og omsorgssvikt inn i utdanning

Barn oss i mellom er en tverrfaglig studentgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vi ønsker å øke fokuset på vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn i utdanningene sykepleier, barnehagelærer, lærer, og vernepleier. Samtidig ønsker vi å øke kompetansen om tverrfaglig samarbeid for de samme utdanningene, samt barnevern og sosialt arbeid. Per i dag er det alt for lite undervisning om temaene vold, overgrep og omsorgssvikt. Det fører til at høgskolene utdanner mennesker som skal jobbe med barn, ut

Laget: 2016-04-18 Statistikk

NY KODAL SKOLE NÅ! - Skriv under her!

KODAL SKOLE ER IKKE MED I FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017! Forslag til budsjett for nye Sandefjord kommune er lagt frem. I verste fall skjer det ikke noe med renovering og nybygg for Kodal skole før etter 2020. I mellomtiden bygges det boliger for barnefamilier i stor stil i Kodal. Flere boligområder er på vei. Den 50 år gamle skolen, som er anbefalt revet, kan ikke ta i mot flere elever. Det er påvist i rapport på rapport at skolens fysiske rammer, både inne og ute, ikke er synonymt med en god sk

Laget: 2016-11-10 Statistikk

Gi Byneset tilbake 01-bussen i helgene!

AtB sitt rutetilbud til og fra Byneset har gått fra dårlig til katastrofalt! Siste ruteendring medførte at nattbuss fra byen til Byneset – natt til lørdag og søndag – med avgang kl 01 ble fjernet. Nå må pensjonister, voksne og ikke minst ungdom tråle gatelangs i påvente av 03-bussen. Mens resten av byens befolkning har mulighet til å benytte seg av avgang hver halvtime fra kl 01, må vi på Byneset enten ta siste ordinære avgang kl 2305 eller vente på neste buss cirka 4 timer senere. Det er både e

Laget: 2016-02-09 Statistikk

Nei til gigantskoler i Ås

Opprop Til kommunestyret i Ås Fra foreldreaksjonen Nei til gigantskoler i Ås Ad sak 7/16 Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Vi viser til rådmannens innstilling om veiledende minstenorm på ute- og oppholdsareal (elevenes bruksareal) på 15 m2 per elev for skolene i Ås. Helsedirektoratets anbefalinger er 50 m2. Vi ønsker å presisere at fastsetting av normtall for skolen vil berøre samtlige barn som vokser opp i Ås og alle ansatte ved skolene. Denne foreldreaksjonen består derfo

Laget: 2016-03-13 Statistikk

styrk retten til avlastning og krav til kvalitet på tjenesten

Opprop om behov for styrking av rett til avlastning og kvalitetsnormer for avlastningstjenester Vi som står bak dette oppropet er foreldre, som av ulike årsaker, er avhengig av et avlastningstilbud for våre funksjonshemmede barn. Vi har og med oss fagfolk som ser behovet for et mangfold av virkemidler til avlastning for familier med utviklingshemmede barn. Med innføringen av rettighetsfestet BPA og høy grad av gjennomslag for ordningens interessebærende organisasjoner, opplever vi at avlastning

Laget: 2016-10-20 Statistikk

Sei NEI til fusjon!

9. juni skal høgskulestyret ved HiSF samlast for å ta den endelege avgjerda om HiSF skal gå inn i fusjon med HiB og HSH eller ikkje. Tidlegare har 87% av studentane stemt nei til fusjonsforhandlingar, men høgskulestyret trassa studentane og gjekk likevel vidare. Vi ber høgskulestyret om å lytte til studentane. HiSF er studentane sin skule, det er vi som driv høgskulen, lever her og tar utdanning her. Vil du at HiSF skal utvikla seg til fordel for deg, og ikkje bruke dine pengar på ein kostbar fu

Laget: 2016-05-22 Statistikk

Åpent brev til Dr. Karsten Kronholm ang Fri Energi og Karsten Midtbø

Hei Karsten Kronholm og dere som vurderer Karsten Midtbø’s situasjon fortløpende: karsten.kronholm@helse-bergen.no Det ser ut til at det kan bli en travel tid framover for deg og dere på Sandviken Psykiatriske avdeling med innleggelser om dere ikke begynner å oppdatere deres tidligere virkelighetsoppfatning/overbevisning. Store ting er i ferd med å skje i disse tider, deriblant tilgjengeligheten av fri energi-teknologi, viten om sjelen, dens praktiske betydning og kjærlighet med fred på jorden.

Laget: 2016-09-07 Statistikk

Nei til kommunesammenslåing Osterøy-Bergen

Er du en av de som er imot at Osterøy kommune skal slå seg sammen med Bergen kommune? Skriv under her! 

Laget: 2016-05-02 Statistikk