Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Åvangen skole

I rådmannens utkast til handlingsplan for Moss 2016 - 2019, ligger det inne et forslag om nedleggelse av Åvangen skole som et av alternativene. I 2014 mottok Åvangen skole Moss kommunes pris for inkluderende arbeidsliv, og det er ikke uten grunn. Vi er alle stolte av den flotte skolen vår! Vi har et unikt samhold, hvor både lærere, elever og foreldre trives. Skolen ligger fantastisk til rett ved Mossemarka, og er et naturlig samlingspunkt for små og store. Skolen huser blant annet Nordre Teater

Laget: 2015-10-23 Statistikk

Ny behandling av vegnavn i Isfjorden

Navnkomiteen er i utakt med folket. Flere veger i Isfjorden i Rauma Kommune skal få navn. Dette er veger som i "all tid" har blitt kalt Øvre Kavli, Moa, Grøtta, Dale osv. Dette er ikke tatt hensyn til. Vi ønsker at saken startes på nytt med en ny navnekomite - der bygdefolket blir hørt. Flere av forslagene fra navnekomiteen er geografisk feil plassert og ikke minst uten kulturhistorisk forankring. Etter høring blant innbyggerne har navnekomiteen vist liten vilje eller interesse i å endre sine op

Laget: 2015-08-21 Statistikk

Nei til riving av gamle Agder Teater (Kongens gate 2, Kr.sand)

Gamle Agder Teater (Kongens gate 2) i Kristiansand kommune er foreslått revet i reguleringsplanen for kvartal 49. Planen åpner for at teaterbygget kan bli erstattet av blant annet leiligheter og kontorer. Byggets fasade er utsmykket med et 340 kvm stort veggrelieff av den svært anerkjente kunstneren Henrik Finne, sannsynligvis en av de største offentlige utsmykninger i landet. Bygget er holdt i et gjennomført brutalistisk formspråk og er et unikt eksempel i Kvadraturen fra nyere tids arkitekturh

Laget: 2015-02-15 Statistikk

Et angrep på studenter fra utviklingsland

            (English Below) Et angrep på studenter fra utviklingsland Regjeringen foreslår å fase ut kvoteordningen. Hvert år kan 1100 studenter fra utviklingsland søke stipend for å studere i Norge gjennom dette programmet. Kvoteordningen er et velfungerende bistandsprogram med utdanning i fokus. Når Regjeringen foreslår å avvikle kvoteprogrammet til fordel for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Dette er bekymringsverdig. Utvekslin

Laget: 2015-11-05 Statistikk

Vi som ikke ønsker akuttmottak for flyktninger/asylsøkere i Prinsens vei 8 på Lura

Det er planer om å lage et akuttmottak for 308 flyktninger/asylsøker i Prinsens vei 8 på Lura. For mer info, kontakt Sandnes Kommune eller Nour Safe AS v/ Ingve Iversen De som ikke ønsker å ha dette så tett oppi skoler, skolevei, barnehager, idrettsanleggene eller boligområdene, kan med og signere dette oppropet vise sin støtte for at det ikke skal bli gjennomført.

Laget: 2015-11-17 Statistikk

UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA

Nå er det over fem år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Norges Fredsråd stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for?  Vi søker til­slut­nin­ger fra orga­ni­sa­sjo­ner og enkeltmennesker som er opptatt av Norges internasjonale rolle. I 2013 lanserte Norges Fredsråd denne underskriftskampanjen, men ingen granskning av

Laget: 2013-03-20 Statistikk

Vi ønsker vinmonopolet til Råholt velkommen!

Vi er mange som ønsker oss et vinmonopol på Råholt, Amfi Eidsvoll. Med den utbyggingen vi har i området, vil et vinmonopol gjøre tilbudet på Råholt komplett.Vi trenger alle underskrifter vi kan få - signer og del!

Laget: 2015-06-18 Statistikk

Yasmin skal bli i Norge!

Yasmin er et offer for menneskehandel. Hun levde i fangenskap som sexslave hos sin bakmann i 15 år. Endelig trygg i Norge ser det ut som hun på grunnlag av prinsipper skal sendes til Ungarn for å få sin asylsak behandlet der. Hun rammes av "Dublin-avtalen", som sier at alle må få sin sak behandet der de første gang søkte asyl. Men Yasmin ble bare regisrert i Ungarn tilfeldig, under et sykehusopphold, etter å ha blitt påkjørt av sin fangevokter. Det MÅ gå an å se mennesket i en sak, og ikke bare

Laget: 2015-04-16 Statistikk

Nei til konkurranseutsetting av jernbanen!

Regjeringen vil legge jernbanelinjer ut på anbud. Dette vil gjøre at NSB ikke lenget har monopol, men at det er profitten som skal drive jernbanen. Dette er totalt uakseptabelt! Vi er imot konkurranseutsetting av jernbanen! Er du med oss?

Laget: 2015-03-09 Statistikk

JA til kommunale frislippområder for hund i Bodø kommune

Bodø hundepark ønsker å være hundeeieres stemme i prosessen for å få kommunale frislippområder (hundeparker) i Bodø kommune. Bodø hundepark ble stiftet i 2012 og har erfaringer fra drift av hundeparken på Stormyra, og jobber iherdig opp mot Bodø kommune for å få nytt egnet område og drift. Signer oppropet vårt; Ja til kommunale frislippområder for hund i Bodø kommune og bidra med din stemme til vårt arbeid. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, tanker, ideer eller ønsker bidra i pros

Laget: 2015-01-20 Statistikk