Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til vern av BlåKAFEn

Ønsker du og støtte dette opppropet? - Skriv inn ditt navn nederst på denne siden, og trykk på "Støtt opprop" Vi vil verne BlåKAFEn i Rødsjøkrysset! BlåKAFEn på Rødsjø er for mange et symbol på en kultur fra 60-70 tallet, som oppstod da den dengang nye veien kom over Haugsdalen og skulle gi Stjørna en enklere adkomst til Rissa. Rødsjøen ble da det geografiske midtpunkt i Fosen, og Stjørna kommune forsvant etter og bli delt mellom Bjugn og Rissa kommune. Paul Rødsjø var ganske fremsynt, og satte

Laget: 2015-01-17 Statistikk

Hjelp oss å bevare våre avtaler om bassengtrening i Sola Kommune

Vi er en god gjeng brukere som har god nytte av trening i varmtvannsbassenget i Sola Kommune i Rogaland. Sola kommune har som slagord 'Med ansvar for hverandre', og vi som er brukere er kronisk syke, har muskel- og leddplager etc. Vi har stor glede av å trene i bassenget, men å få en prislapp på 1000,- (for én treningsdag i uka, går du flere ganger må det ganges med antall ganger man går i treningsgrupper)   I vår lokalavis står det følgende: (sitert) ''Sist onsdag (4/11-15) vedtok politikerne i

Laget: 2015-11-12 Statistikk

STOPP barnevernets manipulasjon av barn i fosterhjem.

Barnevernet legger som regel strenge restriksjoner på omfang og innhold i kontakten mellom fosterbarn og deres biologiske familie. Kontakten kontrolleres gjennom instruksjon, manipulasjon og ulike former for sanksjoner. Dette oppropet gjelder krav om lovhjemlet forbud mot bruk av alle direkte og  indirekte styringsmetoder (manipulasjon/hjernevask) som har som formål eller effekt å påvirke kontakten mellom barna og biologiske foreldre på en negativ måte. Blant annet gjelder dette at kontakten mel

Laget: 2015-07-06 Statistikk

Osenveien - FV 215

Laget: 2015-05-02 Statistikk

Bevar D6

SKAL KULTURHUSET D6 RIVES? ER ÅS SENTRUM BLITT HISTORIELØST?  MED DENNE UNDESKRIFT ØNSKER JEG FORTSATT BEVARING AV KULTURHUSET D6. Nå foreligger det planer om en utvidelse av Åsgård skole, noe som kan føre til at Kulturhuset D6 blir revet. Men styrene i Ås Kunstforening (leietaker) og D6 mener at Åsgård skole og Kulturhuset D6 godt kan fortsette å bestå ”side ved side”. Kulturhuset D6 huser nå og har huset Ås Kunstforening, Gamleveien Maleselskab, Sjakklubben, Ås Musikkskole, Danse- og yogaunde

Laget: 2015-11-08 Statistikk

Felles løft for Schweigaardsgate

Protest og APPELL! Felles løft for Schweigaardsgate  Vi trodde at flere tiårs trend var snudd, men med sorg å melde har nå også Borettslaget Schweigaardsgt 76 søkt, og fått godkjent bruksendring av butikklokalet på hjørnet Schweigaardsgt./Myklegardgt. Lokalet er nå omregistrert til bolig. Vi trenger FLERE butikker med åpne dører, for sammen å skape et levende og trygt nærmiljø. Butikkdød er smittsomt og uten handel i strøksgatene vil det gå utover trivsel og stabilitet. Dette er et felles ansva

Laget: 2015-01-09 Statistikk

Hjelp oss å bevare friarealet på Trones

  At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innbyggere i en innlandskommune har vi marginalt med friareal ved sjøen. Vi aksepterer ikke å bli henvist til en "friluf

Laget: 2015-05-03 Statistikk

Flere fartsdempere i Gamle Bygdevei

I dag ble en nydelig katt påkjørt i Gamle Bygdevei.  Den døde kort tid etterpå, og en familie savner inderlig et kjært familiemedlem. Det er mange som kjører langt over fartsgrensen i Gamle Bygdevei, til tross for at dette er skolevei, og mange barn, voksne, eldre og dyr er ute og går til enhver tid. Vi har ikke råd til å miste noen på grunn av at bilister ikke sakker farten og tar hensyn til omgivelsene!  Gi oss flere fartsdempere - så får vi et bedre bomiljø og en tryggere skolevei.

Laget: 2015-06-16 Statistikk

Fiberkabel til Øysang - 4990 Søndeled

I forbindelse med bredbåndsutbygging i Risør kommune oppfordrer kommunen alle interesserte å bidra med innspill på hvilket området som bør prioriteres. Kommunen spør om oversikt over antall faktiske og potensielle interessenter. Oppfordre alle som vil ha fiberkabel til området eller tror de vil ha det i fremtiden å signere oppropet.      

Laget: 2015-04-21 Statistikk

Gjemnes = Nordmøre

Storting og Regjering krever større og færre kommuner. Vi må sikre at Gjemnes forblir en del av Nordmøre i denne prosessen.  Vi har sterke bånd og våre tradisjoner, folkelynne, dialekt og verdier hører til på Nordmøre. Dette oppropet skal benyttes til å vise hvor Gjemnes hører til i en ny stor-kommune. For å få dette oppropet representativt, ber vi om at bare innbyggere over 18 år i Gjemnes Kommune signerer oppropet. Vi trenger din stemme for å sikre en beslutning i samsvar med folkeviljen i Gje

Laget: 2015-02-25 Statistikk

Nei til asylmottak i Isfjorden

Her kan folk som er imot det planlagte asylmottaket i Isfjorden signere 

Laget: 2015-12-02 Statistikk

Øygarden Symjeklubb!

Vi vil beholde Øygarden symjeklubb! Det er vel og bra at en svømmeklubb som Øyane skal drive i Øygarden, men la Øygarden Symjeklubb beholde sine SEKS timer i bassengene! Øygarden Symjeklubb drives på dugnad av ildsjeler som brenner for å lære barna våre å svømme. De har eksistert her ute i MANGE år og alt vi ber om er at de skal få fortsette den gode jobben! 

Laget: 2015-11-11 Statistikk

FREIA - FJERN PALMEOLJEN!

Freia bruker fremdeles palmeolje i mange av sine produkter, for eksempel påskeeggene og smash. Det er påtide å endre dette! La oss vise Freia at vi som forbrukere ønsker en sunnere olje, som ikke skader regnskogen. Det er forbrukerne som har makten! http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeolje/hva-er-problemet-med-palmeolje;jsessionid=717D57255B48EC1B6A2EDB4FD04A8587

Laget: 2015-03-19 Statistikk

Nekt Donald Trump adgang til Norge

Hei Donald Frihet og likhet er sentrale deler av det Norske fellesskapet og vi anser deg for å være en motstander av disse prinsippene. Vi finner det hatet og spliden du fostrer motbydelig, og deg som en direkte trussel mot menneskeheten og verdensfreden. Ideene dine er ikke noe vi vil ha del i. Ettersom du selv er en forkjemper for ekstremt streng grensekontroll, regner vi med at du har forståelse for hvorfor vi ikke vil ha deg på besøk. Hvis du sier unnskyld og oppriktig demonstrerer at du er

Laget: 2015-12-11 Statistikk

La Mahasen bli i Norge

LA VÅR KJÆRE MAHASEN FÅ BLI I NORGE Mahasen er ei jente på 16 år og går i klassen vår på Borgund vg. skole. Moren hennes er fra Syria, og faren fra Palestina. De flyktet fra Syria til Norge i 2008. Mahasen har 2 brødre på 14 og 11 år og to tvillingbrødre på 5 år. De to minste er født i Ålesund. Familien er godt etablerte her, brødrene går på skolen og Mahasen har nettopp startet utdannelsen sin på vg.skole. Målet hennes er å bli tannlege. Mahasen er en kjemperessurs både for klassen vår og for

Laget: 2014-10-18 Statistikk

STOPP LEKSER I SKOLEN!

Det er på høy tid at vi får en skole som går i takt med tiden, som tilpasses det moderne samfunnet, på tide å få politikerne til å åpne øynene, på tide de snart reagerer.. Det er på høy tid at vi begynner å se utover grensene til et konservativt system som forlengst burde vært gravlagt og stemplet som historie. "hjemmelekser" -  På tide med nødvendige forandringer- til det beste for alle skolebarn! STOPP lekser! - Forskning har bevist, at lekser skaper angst. At lekser skaper frustrasjon. At lek

Laget: 2014-09-25 Statistikk

Åpenhet om psykisk helse

ÅPENHET FOREBYGGER TRAGEDIER (?) Vi snakker om ryggvondten, gikta, hofta, artrosen og øresusen vår. Men hvorfor snakker vi ikke om angsten vår og depresjonen vår ? Jeg er overbevist om at full åpenhet og kunnskaper om psykiske uhelse kunne ha forhindret flytragedien i Alpene. Hvorfor er det så skummelt å snakke om følelsene våre ? Taushet gir grobunn til fordommer som fordummer, men som er til for å avlives.  Folk som sliter med psykisk uhelse, kjemper ikke bare en kamp mot lidelsen. De sloss

Laget: 2015-04-09 Statistikk

Den norske ambassaden i Guatemala City må sikres videre drift!

Utenriksdepartementet har besluttet å avvikle ambassaden i Guatemala City fra sommeren 2016. Nedleggelsen av ambassaden er en uklok avgjørelse som vil ramme mayene, de fattige og svakstilte i samfunnet aller mest.   Norge har siden fredsprosessen spilt en sentral rolle for demokratibyggingen i landet. Norge stenger nå sin ambassade i en periode av Guatemalas historie hvor sivilsamfunnet har et betydelig sterkt behov for solidaritet og støtte, i sin kamp for et reelt representativt demokrati. Den

Laget: 2015-11-13 Statistikk

Folkeavstemning i Øksnes.

La Øksnesværingene få bestemme sin videre framtid som selvstendig kommune. Benytt denne siden til å fortelle politikerne at folkeavstemningen skal være avgjørende ved over 50 % margin.    Stem nei til sammenslåing. La oss få avstemningen til høstens valg. 

Laget: 2015-05-07 Statistikk

Nei til nedleggelse av snekkerverkstedet i Elverum

Lavterskeltilbudet Snekkerverkstedet i Elverum er viktig forebyggende og rehabiliterende tilbud for unge arbeidsledige. her blir vi møtt med åpne armer og forståelse. Vi får hjelp til å takle hverdagen. Å ha noe å gå til kan for mange skape trygghet i en ellers kaotisk hverdag. Dette tilbudet er viktig og er redningen for mange   http://www.ostlendingen.no/Lavterskeltilbudet_Snekkerverkstedet_hjelper_ungdom_til___komme_i_vater-5-69-57929.html https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 http

Laget: 2015-05-23 Statistikk