Den norske ambassaden i Guatemala City må sikres videre drift!

Utenriksdepartementet har besluttet å avvikle ambassaden i Guatemala City fra sommeren 2016. Nedleggelsen av ambassaden er en uklok avgjørelse som vil ramme mayene, de fattige og svakstilte i samfunnet aller mest.  

Norge har siden fredsprosessen spilt en sentral rolle for demokratibyggingen i landet. Norge stenger nå sin ambassade i en periode av Guatemalas historie hvor sivilsamfunnet har et betydelig sterkt behov for solidaritet og støtte, i sin kamp for et reelt representativt demokrati. Den norske ambassaden har en særdeles viktig rolle som støttespiller for sivilbefolkningen og samfunnsaktører som jobber for menneskerettigheter, demokrati og fred i Guatemala.  

Det Samiske nasjonalteateret Beaivváš, Riddu Riđđu Internasjonale urfolksfestival og Internasjonalt Samisk filminstitutt står samlet og oppfordrer sterkt til videre drift ved den norske ambassaden i Guatemala.  

- Vi står samlet rundt våre Maya søstre og brødre i Guatemala, som vi alle har samarbeidet med i en årrekke. I et land preget av kriminalitet, vold, undertrykking og korrupsjon er kunsten deres fremste og ofte eneste verktøy til å uttrykke sine rettigheter og politiske meninger. Det er derfor viktig å bevare støtten til kulturforkjempere som kultursenteret Sotzil, urfolksfestivalen Riakux og filmskolen Casa Comal som uten støtte fra Den norske ambassaden ikke vil kunne fortsette store deler av deres viktige arbeide.

I Guatemala er urbefolkningen i flertall, men likevel har de omtrent ingen lover som ivaretar deres rettigheter. Nedleggelsen av den norske ambassaden i Guatemala er et stort tilbakesteg for mayaenes arbeid for menneskerettigheter, og bevaringen og utviklingen av mayaenes kunst og kultur.

Alle som har et hjerte for Mellom-Amerika og Guatemala, må nå gjøre sitt til at ambassaden får fortsette sitt livsviktige arbeid i Guatemala. Skriv under oppropet, spre det gjennom sosiale medier, si ifra til lokale stortingspolitikere og bruk de påvirkningsmuligheten du har. Den norske ambassaden i Guatemala City må sikres videre drift! 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )