Nei til nedleggelse av snekkerverkstedet i Elverum

Lavterskeltilbudet Snekkerverkstedet i Elverum er viktig forebyggende og rehabiliterende tilbud for unge arbeidsledige. her blir vi møtt med åpne armer og forståelse. Vi får hjelp til å takle hverdagen. Å ha noe å gå til kan for mange skape trygghet i en ellers kaotisk hverdag. Dette tilbudet er viktig og er redningen for mange

 

http://www.ostlendingen.no/Lavterskeltilbudet_Snekkerverkstedet_hjelper_ungdom_til___komme_i_vater-5-69-57929.html

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29#KAPITTEL_2
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )