Åpenhet om psykisk helse

ÅPENHET FOREBYGGER TRAGEDIER (?)

Vi snakker om ryggvondten, gikta, hofta, artrosen og øresusen vår. Men hvorfor snakker vi ikke om angsten vår og depresjonen vår ? Jeg er overbevist om at full åpenhet og kunnskaper om psykiske uhelse kunne ha forhindret flytragedien i Alpene.

Hvorfor er det så skummelt å snakke om følelsene våre ? Taushet gir grobunn til fordommer som fordummer, men som er til for å avlives.  Folk som sliter med psykisk uhelse, kjemper ikke bare en kamp mot lidelsen. De sloss også mot fordommer, uvitenhet og stigmatisering. Dette hindrer ofte folk fra å søke hjelp og å våge og snakke om problemene. De forblir i taushet og lider i stillhet til boblen en dag sprekker, som i dette tilfelle ovennevnte flyulykke.

Psykiske lidelser koster samfunnet 60 milliarder i året, og et paradoks er det at alle snakker om fysisk aktivitet mens svært få snakker om psykisk aktivitet. Mange arbeidsplasser har trimgrupper og fysisk aktivitet som faste innslag. Frisklivssentrene, helsestudioene og mange helserelaterte organisasjoner har kun fokus på fysisk aktivitet, kostholdsundervisning og røykeslutt. Psykisk helsepleie er totalt utelatt. Er det en god ide om arbeidsplassene innførte samtalegrupper med fokus på de ansattes psykiske helse ? Med målet ÅPENHET OM PSYKISK HELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN  ? Er det en god ide om de helserelaterte organisasjonene startet samtalegrupper og satte åpenhet om psykisk helse på timeplanen ?

Er det en god ide å innføre faget psykisk helse som obligatorisk fag i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående ? Med formål å bli kjent med egne og andres følelsesliv, få kunnskaper om psykisk helse/uhelse. Innføring av faget vil etter min oppfatning styrke toleransen for hverandre og langt på vei forebygge mobbing og selvmord.

Mediene er flinke til å fremstille psykisk syke som farlige og tikkende bomber som forsterker samfunnets utstøtingsmekanismer mot en gruppe som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Er det en god ide om mediene bruker ressursene til å skape en åpenhetskultur som kan bidra til at folk vil tørre å snakke om sin psykiske helse og uhelse ?

Min oppfordring er : Alle organisasjoner som jobber for og med psykisk helsevern oppfordrer mediene (Puls, livstils- og helseprogrammer) til å sette fokus på åpenhet om psykisk helse. Sosiale medier er også viktige. Jeg har begynt. Blir du med ?

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner