Bevar D6

SKAL KULTURHUSET D6 RIVES? ER ÅS SENTRUM BLITT HISTORIELØST?

 MED DENNE UNDESKRIFT ØNSKER JEG FORTSATT BEVARING AV KULTURHUSET D6.

Nå foreligger det planer om en utvidelse av Åsgård skole, noe som kan føre til at Kulturhuset D6 blir revet. Men styrene i Ås Kunstforening (leietaker) og D6 mener at Åsgård skole og Kulturhuset D6 godt kan fortsette å bestå ”side ved side”. Kulturhuset D6 huser nå og har huset Ås Kunstforening, Gamleveien Maleselskab, Sjakklubben, Ås Musikkskole, Danse- og yogaundervisning, Utrykksterapi, samtidig som huset leies ut til private for jubiléer, fester og konfirmasjoner. Kulturhuset D6 er et svært viktig lavterskeltilbud for et stort antall personer i Ås.