Gjemnes = Nordmøre

Storting og Regjering krever større og færre kommuner. Vi må sikre at Gjemnes forblir en del av Nordmøre i denne prosessen.  Vi har sterke bånd og våre tradisjoner, folkelynne, dialekt og verdier hører til på Nordmøre.

Dette oppropet skal benyttes til å vise hvor Gjemnes hører til i en ny stor-kommune.

For å få dette oppropet representativt, ber vi om at bare innbyggere over 18 år i Gjemnes Kommune signerer oppropet.

Vi trenger din stemme for å sikre en beslutning i samsvar med folkeviljen i Gjemnes!

Du kan utgjøre en forskjell....signer nå!