Bevar film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer

 

Dagsavisen kunne tirsdag 3. mai melde at film- og fjernsynsvitenskapsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer er nedleggingstruet. Argumentet til Høgskolen er at det har vært et synkende antall søkere ved studiet, og at det derfor ikke er økonomisk gunstig å opprettholde det.

Dette mener vi er en svært korttenkt løsning, som på sikt vil være med å svekke det helhetlige tilbudet av film- og fjernsynsutdanning i Lillehammer og Norge. Det bidrar også til å ødelegge for et faglig miljø som landet trenger for å kunne måle seg internasjonalt innenfor film- og TV-produksjon.

En aktiv film- og fjernsynsbransje er avhengig av et spirende akademisk miljø. Den trenger forskningen og den trenger et møtepunkt for engasjement og interesse. Svært mange som i dag arbeider i alle mulige kriker og kroker av bransjen har bakgrunn fra film- og fjernsynsvitenskapsstudiet ved HiL, og mye av det skyldes et konsentrert, nettverksskapende miljø i filmbyen Lillehammer.

Høgskolen i Lillehammer ønsker å kunne tilby den aller fremste utdanningen innen film- og fjernsynsproduksjon i Norge, med både Den norske filmskolen og Den norske TV-skolen på bygget. Studenter fra film- og fjernsynsvitenskap har i en årrekke bidratt til å styrke disse praktiske disiplinene, enten ved faglig kunnskapsutveksling eller rekruttering. Vi frykter en nedleggelse av den akademiske fløyen vil føre til større splittelse ved skolen og svekke det helhetlige miljøet for film og TV i byen.

Levende bilder er vår tids viktigste uttrykksform, og en bred forståelse for mediene er helt essensielt for et velfungerende samfunn. Film- og fjernsynsvitenskap ved HiL er i dag det eneste studiet i Norge som har et grundig vitenskapelig blikk på både film og fjernsyn, og det vil være et stort tap for det norske film- og fjernsynsmiljøet om studiet skulle forsvinne.

Støtt også saken ved å følge oss på Facebook.