Bevar film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Kommentar til avdelingsstyrets vedtak

2016-05-14 11:18:39

Denne meldingen ble lagt ut på Facebook-siden vår i går.

Kjære alle sammen,

Vi har hatt behov for litt tid til å ta innover oss de mange nyansene i gårsdagens vedtak, og kommenterer derfor vedtaket og konsekvensene av det først nå. Først og fremst: Inntrykket som er skapt i enkelte artikler av at FFV nå legges ned er feil. Det som har skjedd er at Bachelorstudiet er vedtatt nedlagt hos Avdeling for Samfunnsvitenskap, men det er ikke dermed sagt at Film- og fjernsynsvitenskap er vedtatt nedlagt ved Høgskolen som sådan.

ASV fraskriver seg altså ansvaret for FFV-bacheloren, men det er ikke ensbetydende med total nedleggelse. Vi forventet dette vedtaket, og fordi ASV er bedt om å se på budsjettene sine kun med de økonomiske brillene på, kan vi til og med strekke oss til å si at vi forstår det. Videre kan det påstås at dette er en velsignelse i forkledning. ASV mener at FFV ikke hører hjemme på deres avdeling, og det er vi helhjertet enige i. Dersom dette fører til at FFV blir flyttet tilbake til «moderskipet» TV-fagene – som allerede har signalisert at de vil ta oss imot med åpne armer – kan dette være en vinn-vinn-vinn-situasjon for tre parter.

I vedtaket om nedleggelse ligger det også en anbefaling om å opprette et FFV-studieprogram på 60 til 90 studiepoeng. Tanken bak dette er at dersom 90 studiepoeng tjener som dybdeemner i film- og fjernsynsvitenskap, og studentene syr dette sammen med 90 poeng breddeemner, vil de likevel kunne komme i havn med en bachelor og være kvalifisert for masterutdanningen i FFV ved HiL – som etter sigende ikke er truet av nedleggelsen. Det lyder kanskje pussig at et vedtak om nedleggelse også inneholder en anbefaling om opprettelse, men vi leser dette som et tydelig signal fra ASV om at de mener FFV har en selvskreven rolle i skolens satsing på en tydelig medieprofil – bare ikke under ASV.

FFV er altså gitt bort for adopsjon, og håpet er at vi kan komme hjem til våre biologiske foreldre ved TV-fagene. Det ligger for øvrig også muligheter i en mulig fusjon med Høgskolen i Hedmark, og den kommende opprettelsen av et Senter for audiovisuelle medier.

Kampen er altså ikke over. Den har så vidt begynt. Vi fortsetter vår kampanje for å påvirke HiL-styret i retning det vi mener er riktig avgjørelse frem mot møtene de skal ha i juni og i oktober. Det gjør vi ved å fortsette å sette søkelyset på FFVs betydning som fagfelt, som supplement til de praktisk utøvende fagene og som viktig bidragsyter til både forskning og en samlet film- og TV-bransje, samt de bakenforliggende årsakene til de dårlige søkertallene. Vi mener det er organisatoriske feilvurderinger og en fraværende markedsføring som i hovedsak ligger til grunn for nedgangen i søkertallene, og håper ledelsen ved HiL tar ansvar og gir dette studiet den satsingen det fortjener.

Arbeidet fortsetter, og vi håper dere ønsker å følge det videre. Støtten har vært enorm og er ikke forgjeves, tvert imot så gir den effekt - og mer skal det også bli!


Kristine Tingvik Aas, Martin Øsmundset, Eivind M. Nordengen

Dagens vedtak

2016-05-12 14:17:07

I dag tidlig var det avdelingsstyremøte om den mulige nedleggelsen på HiL. Det var solid oppmøte fra FFV-studenter og stab som viste sin støtte. Avdelingsstyret kom frem til et enstemmig vedtak, som vi publiserer her.

Møtet i avdelingsstyret ble etterfulgt av et allmøte, hvor også rektor var til stede. Rektor forklarte blant annet hvordan HiL-styret kommer til å forholde seg til vedtaket fremover. De skal ha ett møte i juni, og enda et i oktober, hvor dette blir endelig avgjort.

Vi publiserer altså vedtaket her, og fordi det er mange nyanser og faktorer i spill her, kommer vi tilbake med en grundigere kommentar til innholdet i løpet av morgendagen.


Eivind M. Nordengen

Tusen takk for all støtte!

2016-05-11 11:20:35

Tusen, tusen takk for støtten for bevaring av film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer!

Alle signeringene er svært verdifulle og vi er rett og slett overveldet over den enorme responsen denne saken har fått.

I skrivende stund har det tikket inn 723 signeringer, og det ser ikke ut til å stoppe med det første.

Det har kommet støtteerklæringer fra fjern og nær, og vi anbefaler dere alle å sjekke innom Facebook-siden vår for å se alle lovordene studiet får. Der kan du for eksempel lese sitater fra Eskil Vogt, Anders Danielsen Lie, Igor Devold, Izer Aliu, Dag Johan Haugerud, Anne Gjelsvik, Sara Johnsen, Kalle Løchen, Aage Aaberge og mange flere.

Saken får også medieoppmerksomhet, og artikler og kronikker publiseres rett som det er. Vi har som mål å få lagt ut alt som er relevant på Facebook, men du kan for eksempel lese noen fine kronikker herher, her, her, her og her.

 

Sakens behandling i morgen, torsdag:

I morgen, torsdag 12.5, holder avdelingsstyret et møte kl. 9 i tredje etasje på Internatet.

Møtet er offentlig og åpent for alle. Er du i Lillehammer, anbefaler vi deg å møte opp for å vise hvor mange vi er som støtter film- og fjernsynsvitenskapsstudiet.

På møtet skal avdelingsstyret avgjøre om de vil anbefale nedlegging av studiet. Den endelige avgjørelsen blir ikke tatt før senere av Høgskolestyret, men veldig mye avhenger likevel av et positivt utfall av morgendagens møte. 

I etterkant følger et informasjons- og allmøte i auditorium E kl. 13:15, som også er åpent for alle interesserte.
Men det er altså kl 9 vi trenger å vise oss som mann- og kvinnesterke!

 

Vi sender også ut ny informasjon i morgen etter møtet.

Igjen, tusen takk for all støtte! :)

Hilsen oss i aksjonsgruppa!


Eivind M. Nordengen, Kristine Tingvik Aas, Martin ØsmundsetDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.