Bevar film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer


Gjest

#1


Filmvitenskapsfaget bidrar til å berike norsk filmkultur, og stimulerer til økt kunnskap om filmmediet i vår sårbare, unge filmbransje. Høgskolen i Lillehammer vil skyte seg selv i foten, dersom de ikke tar utfordringen med å løfte Filmvitenskap-avdelingen på beina igjen. Istedenfor å legge ned, bør HiL-styret tenke: Hvilke grep kan vi gjøre for å forbedre og synliggjøre alle kvalitetene på Filmvitenskap for unge, vitebegjærlige studieplassøkere?

Gjest

#2


Jeg synes dette er en god sak. Stå på videre. Våre hjerter er med dere.

Gjest

#3


Jæ likær film

Gjest

#4


Det er viktig å ha en linje som bevarer, analyserer, utbedrer og rekrutterer til en av våre viktigste kultureksporter.

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)
Gjest

#6


Skjerp dere!

Gjest

#7


Fordi året jeg studerte film og fjernsynsvitenskap var fantastisk!

Gjest

#8


Jeg signerte fordi Filmvitenskap og de ansatte er en kjemperessurs innen film- og fjernsyn. Filmvitenskap hører naturlig inn under avdeling for fjernsynsproduksjon. Slik var det før katastrofeprosessen med filmskolen. TVF satt igjen med en akademisk forsker og det ellers så kreative forskningsmiljøet ble revet fra hverandre. Jeg henstiller til Høgskolestyret at de ansatte på filmvitenskap føres tilbake til Avdeling for fjernsynsfag og deltar aktivt i undervisning og forskning - en ressurs som vi IKKE KAN miste !!!! Aase Knudsen, dosent TVF

Gjest

#9


Vi trenger denne type kreative studier i Norge. Ellers forsvinner de kloke og beste hodene fra landet vårt! De som tenker innenfor boksen har ikke bragt verden videre.

Gjest

#10


Skjønner ikke hva styret og ledelsen ved HiL driver med når de skal gå til nedleggelse av et studie som er viktig for den videre utviklingnen av kunnskap, erfaring og fremtidig innovasjon. Dypt sjokkert! Forklar dere!!!

Gjest

#11


Det er viktig for alle fremtidige film - og medievitere og ikke minst kommende kritikere å ha tilgang til dette flotte studiet. Det er nærsynt og korttenkt å avvikle tilbudet. Som gode gamle Churchill sa til sine ministere under den 2. krigen: "Hvis vi bare skal bevilge penger til bomber og raketter og ikke til kultur - hva skal vi da sloss for"? Ingrid Dokka, rådgiver ved Norsk filminstitutt og snart filmkonsulent ved Nord Norsk filmsenter.

Gjest

#12


Jeg synes at det å ha dette studiet bidrar til et økt kulturelt mangfold i Lillehammer. Dette gjør også at hotell og restaurantbransjen, og butikker nyter godt av besøkende som kommer til byen i forbindelse med arrangementer som er tilknyttet studiet i ulike former.


Gjest

#13


Som tidligere student på filmvitenskap (1995-96) vil jeg takke mine kunnskapsrike forelesere for et innholdsrikt studium som ga meg et fantastisk fundament til livet som pedagog, regissør, journalist og filmelsker.

Fride V.

Gjest

#14


Vi må ha nye, kompetente folk i en bransje som til stadighet utvikler seg.

Gjest

#15


Det har vært jobbet bevisst i mange år for å bygge et fagmiljø og produksjonsmiljø i Lillehammer innen film. Kjernen i dette er de nasjonale utdanningstilbudene ved Høgskolen i Lillehammer. Sammen med Østnorsk filmsenter, vårt regionale filmfond og stadig flere dyktige filmskapere i regionen utgjør dette faglige og kreative ressurser med videre utviklingspotensiale både i regional og nasjonal sammenheng.
Studiet i film og fjernsynsvitenskap er en viktig del av en helhetlig kompetanse. Om dette studiet legges ned, reduseres også den analytiske, historiske, og fortolkende tilnærming til faget som den nasjonale filmutdanningen trenger. Det virker merkelig å gjøre slike kutt med langsiktig effekt basert på mer kortsiktig markedstenking.

Gjest

#16


I en verden som er i stormende teknologisk utvikling er film og fjernsyn i en eller annen form noen av de store tingene som vil fortsette å følge oss inn i framtiden. Hvordan den framtiden ser ut avhenger av folk med gode kunnskaper om det som har vært, er, og hvordan ting kan bli. Jeg mener vi kanskje mer enn noen gang trenger akkurat disse "rare filmnerdene".


Gjest

#17


Jeg signerer dette oppropet fordi jeg er opptatt av at det skal være et kompetansesenter for denne type utdanning og utvikling i en bransje i sterk vekst. Film/TV - visuell kommunikasjon er framtida. Legges dette tilbudet ned rygger vi inn i framtida i stedet for å sikre faglig utvikling og kompetente folk innen kulturbasert næring også i dette landet. Internasjonalt er kulturbasert næring den raskest voksende næringen. Det er svært dårlig politikk å legge ned fagutdanning til en næring i sterk vekst.

 


Gjest

#18


Alle de beste i produksjonen av mange av TV produksjonene jeg har vært borti har vært fra HiL!

Gjest

#19


Jeg mener dette studiet skaper et viktig grunnlag for Norsk film- og TV-bransjes fremtid. Det er viktigere enn noen gang å bygge kompetanse om levende bilder.