STORTINGET MÅ TA KAMPFLYPROGRAMMET OPP TIL NY VURDERING

Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye F-35 kampflyprogrammet. I første rekke har bakgrunnen for motstanden vært tuftet på blant annet faktumet at Joint Strike Fighter er et angrepsfly, spesielt velegnet til offensive operasjoner langt bak fiendens linjer og videre er tiltenkt en helt sentral rolle som eneste amerikanske fly som kan bære atomvåpen. Dette er Norges største offenlige investering noensinne.

Siden et unisont Storting stemte for det nye kampflyprogrammet i juni 2011, har det kommet frem en rekke opplysninger om kampflyenes manglende tekniske evne, leveringstid og en antatt økning i anskaffelseskostnader. Flere av partnerlandene i det internasjonale samarbeidet har gjort revurderinger samt reduksjoner i sine investeringsplaner. Imidlertid er det ingen i det norske forsvarsdepartementet som offisielt har utvist bekymring for de nye saksopplysningene som har kommet på bordet.

Til tross for at både mange medier og fredsbevegelsen har løftet denne debatten gjentatte ganger, er den stilltiende aksepten om flykjøp fra politisk hold alarmerende. Forsvarsdepartementets formidling har vært en unyansert lovprisning av flyets fortreffelighet, det til tross for at det fortsatt ikke er på vingene.

Stortinget skal behandle denne saken årlig og på bakgrunn av det er det svært viktig at stortingspolitikere har oppdatert informasjon og kunnskap om de reelle kostnadsestimatene og fremdrift i prosjektet.

På bakgrunn av dette er det betimelig at det nå stilles krav om at det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av FFI for å få en oppdatert analyse av status og fremdrift for det nye kampflyprogrammet, samt hvilke konsekvenser anskaffelses- og driftskostnader vil få for Forsvarsdepartementets fremtidige budsjetter.

Norges Fredsråd

www.norgesfredsrad.no

For mer bakgrunnsinformasjon, følg link: http://norgesfredsrad.no/wp-content/uploads/2013/04/Meningsportef%C3%B8lje-om-det-nye-F-35-kampflyprogrammet.pdf