STOPP med rasering- Bevar LANDSKAPSVERNOMRÅDE PÅ JELØYA NÅ!

Den 23.desember 1983 ble Søndre Jeløy landskapsvernområde opprettet, blant annet for å sikre landskapets karakter, ikke for nedbygging av areal til boligformål. Nedbygging av areal er en arealendring som ikke kan reverseres, og legger beslag på jordsmonn som i mange tilfeller er brukt til jordbruk. Dette er en bestemmelse som er blitt aktualisert med oppføringen av ny villa på sørsiden av Tronvikveien 62, ved innkjørselen til Kubberødalleen mot Kubberød gård, med kulturlandskap på tre kanter.

I forbindelse mht. en nybygging i Søndre Jeløy landskapsvernområde adresse Tronvikveien 62. Etter at Moss kommune overtok forvaltningsansvaret  fra Fylkesmannen i 2015/16 er det flere saker hvor verneinteressene er sterkt truet. Det blir gitt dispensasjon fra arealformål og gjort tiltak som ikke er i tråd med kommuneplanen, jf. plan- og bygningsloven § 11-6. Landskapsvern har blitt en politisk hestehandel hvor det gis dispensasjon som fra tid til annen truer de vedtatte vernebestemmelsene.  

Teknisk utvalg har i denne konkrete saken tatt initiativ til nedbygging og gitt dispensasjon og rammetillatelse. Det sto et hus på 140m2 som skal erstattes med en villa på over 570m2. Da Fylkesmannen hadde forvaltningsansvaret, gikk ikke dette igjennom.  

Om ansvar og landskapsvern på Jeløy

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at trygve måleng kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook