Israel må utestenges fra Europas fotballturneringer

Kommentarer

#2

Fordi det Israel gjør i Gaza nå er totalt uakseptabelt.

Bjarne Nærum (Porsgrunn, 2024-03-18)

#4

Israel må utestenges på grunn av folkemordet de foretar.

Arne Instebø (Spydeberg , 2024-03-18)

#5

Israel må utestenges fra fotball og annen idrett så lenge de bryter folkeretten i Palestina

Janne Løken (Skien, 2024-03-18)

#6

Israel bør utestenges fra all idrett så lenge det foregår ulovlig okkupasjon og folkemord.

Magnus Møller (Skien, 2024-03-18)

#26

Jeg signerer, fordi det er det eneste riktige å gjøre.

Silje Sæterli Høyendahl (Skien, 2024-03-18)

#28

Okkupasjonsmakter burde fratas alle rettigheter. israel er jo for fanken ikke i Europa engang

Beathe Coote (Fredrikstad , 2024-03-18)

#32

Staten Israel bryter folkeretten og driver med systematisk ulovlig okkupasjonen

Terje Fjellum (Oslo , 2024-03-18)

#35

Jeg signerer fordi jeg støtter alt som sies i oppropet. Det må være likt for alle. Bryter et land folkeretten og er under etterforskning for folkemord, så må det få konsekvenser.

Karianne Timraz (Kolbotn, 2024-03-18)

#42

Jeg signerer fordi israhell dreper min familie i Palestina og er en stat som er bygd på urettferdighet og rasistisk ideologi.

Zainab Nakhla (Oslo, 2024-03-18)

#50

Jeg signerer fordi det Israel gjør med palestinere, og har gjort i mange tiår, er en skam for menneskeheten. Det må sanksjoneres på alle arenaer.

Åsa Linusson (Oslo, 2024-03-18)

#55

En nasjon som bedriver folkemord, bryter alle humanitære regler og menneskerettigheter har ingenting i en sportsverden å gjøre!

Amal Karlsen (Oslo, 2024-03-18)

#61

folkemord

Anders Botnen (Oslo, 2024-03-18)

#68

Norges fotballforbund må følge opp sitt verdigrunnlag i praksis, og kan ikke ha en politikk mot én okkupantene (Russland) og en annen mot den andre, Israel.

Heming Olaussen (Ramnes , 2024-03-18)

#75

Je

Roger Jensen (Skien, 2024-03-18)

#80

Jeg står opp for menneskeverd! Man kan ikke ønske et land som begår folkemord velkommen. Det raserer verdiene våre!

Susanne Oldervik (Porsgrunn , 2024-03-18)

#83

Israel er en terroriststat og med det pågående folkemordet MÅ verden utbedrende Israel fra alle internasjonale deltakelsesarenaer!

Lina Solheim (Oslo, 2024-03-18)

#99

Jeg signerer fordi jeg er imot at israel deltar på noe som helst mens de bryter menneske rettigheter. De begår folkemord. Det de gjør nå er like ille, hvis ikke værre enn hva Hitler gjorde .

Ermin Popara (Porsgrunn , 2024-03-18)

#104

Israel gjennomfører folkemord.

Beth Hartmann (Oslo, 2024-03-18)

#105

Ønsker å utestenge Israel Europas fotballturner

Hussein Y Mlitat (Skien, 2024-03-18)

#107

Israels brudd på folkeretten må møtes med tydelige sanksjoner som viser at verden ikke godtar disse bruddene på folkeretten

Pål Nygaard (Lier, 2024-03-18)

#108

From the river to the sea

Mikael Backe (Skien, 2024-03-18)

#109

Fordi jeg støtter Palestina! Fritt Palestina 🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Sandra Stensland (Skien, 2024-03-18)

#112

Land som utøver folkemord hører ikke hjemme på norske fotballbaner!

Nina Langerud (Skien, 2024-03-18)

#116

Det foregår et livestreamet folkemord i Gaza og Israel sulter befolkningen til døde.

Anna Nordlund (Vestland , 2024-03-18)

#118

En okkupantstat som slakter sivile og bryter internasjonale menneskerettigheter kan ikke tillates å være med på idrettsarrangement i Norge. Tenk på alle de som er drept, ligger begraver i ruiner, er torturert og lemlestet. De skal ikke spille på våre baner!

Stine Nes (Oslo, 2024-03-18)

#145

Israel bryter menneskerettigheter i øst og vest. Det må få konsekvenser!

Jannicke Eriksen (Risør, 2024-03-18)

#146

Fri Palestina!

Halvor Dale Vindal (Bergen, 2024-03-18)

#158

Israel driver et folkemord

Astrid Svensli (Frei , 2024-03-18)

#163

Jeg mener land som driver folkemord mot barn bør utvises

Julie Bugge Solberg (Mysen, 2024-03-18)

#173

Israel begår folkemord og lederne i verden godkjenner det !!!!!

Marte Løvdal Pachariz (Arendal, 2024-03-18)

#176

Folkemord og idrett hører ikke samme. Land som begår folkemord og brudd på folkeretten må utestenges. Det eneste språket de forstår.

Tharan Fergus (Oslo, 2024-03-18)

#193

Fordi Israel gjennomfører et folkemord og er drivet apartheid i 75år, og hvordan i alle dager er Israel en del av Europa?

Abderahman Bourouba (Larvik, 2024-03-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...