Ikke ødelegg kulturskolen vår!

Kommentarer

#6

Barn i kulturskolen - så viktig tiltak for barn og unge!!!

Mariya Simon (Sofiemyr, 2023-11-26)

#7

Jeg signerer fordi å gi kulturen næring er å bygge sivilisasjon. Det starter med barna, de må få et skikkelig tilbud! Nordre Follo må tørre å satse på kultur, ikke bare sport. Ringvirkningene av å la være kan bli større enn innsparingen.

Maja Ratkje (Svartskog, 2023-11-26)

#12

Er det noe som skal bevares rundt oss så er det det kulturelle!

Silja Rålm von Porat (Kolbotn, 2023-11-26)

#19

Kulturskolen er viktig for mange!

Kristine Røse (Ski, 2023-11-27)

#20

Jeg signerer fordi jeg synes Kulturskolen er et viktig tilbud til barn og unge, og fordi jeg synes det er en helt feil prioritering å kutte i tilbud til barn og unge for å betale for flere gratis parkeringsplasser. Dette er ikke å være på lag med framtiden!

Lillian Baltzrud (Myrvoll, 2023-11-27)

#28

Jeg støtter kulturskolen! Veldig viktig tilbud til barn og unge. Prioritering av gratis parkeringsplasser framfor kulturskolen er svært uheldig.

Jardar Sørvoll (Oslo, 2023-11-27)

#30

Det her er fordømt trist. Slutt med slikt!

Johnny Hide (Ski, 2023-11-27)

#38

Kulturskolen er et viktig og variert tilbud til unge i Nordre Follo

Tone Ullern Melhus (Oppegård, 2023-11-27)

#41

Vi er HELT avhengig av gode tilbud for barn og unge for en sunn oppvekst med valgmuligheter og et alternativ til de som ikke driver med sport… Vi må fostre sunne barn for å unngå å reparere voksne, som koster samfunnet sinnsykt med penger!!

Maria Roli (Siggerud, 2023-11-27)

#51

Kulturskolen er et viktig tilbud til barn og unge som kommunen må fortsette å bevilge penger til. Barn og unge trenger kunst og kultur! Det er politikerenes oppgave å gjøre kloke valg. Videreformidling av gode kulturelle verdier må prioriteres.

Ole Petter Berg (Sofiemyr , 2023-11-27)

#52

Jeg ønsker at mine barn skal ha et godt musikkskole tilbud!

Ingrid Eck Jore (Sofiemyr, 2023-11-27)

#55

Jeg signerer fordi jeg jobber i Bærum kulturskole og der har politikerne tildelt kulturskolen 1 million kroner ekstra! Gjør heller det; gi Mer penger til kulturskolen!

Kristin Fossheim (Blommenholm , 2023-11-27)

#58

Redd alt flyttes til Ski

Kari Lauvstad Lauvstad (Trollåsen, 2023-11-28)

#61

Datteren min har stor glede av kulturskolen, og har hatt det i flere år. Et flott tilbud med fantastiske, engasjerte lærere! Forestillingen til avdeling Dans er er høydepunkt for familien i førjulstiden.

Danijela Lane (Langhus, 2023-11-28)

#63

Viktig å ta vare på barn og unges interesser

Astrid Stave (Langhus, 2023-11-28)

#67

Kulturskolen er et viktig tilbud for barn og unge i kommunen vår

Signe Tvedt (Oppegård, 2023-11-28)

#71

Skal man følge opp å være Norges beste oppvekstkommune, må støtte til kultur for barn og ungdom økes. Og Kolbotn og Ski er fremdeles langt fra hverandre, så må ha kulturskole begge steder.

Elin Cesilie Loftesnes-Aas (Kolbotn, 2023-11-28)

#73

Musikk og kunst er viktig for alle!!!!!!!

Marja Liisa Sandbakken (Kolbotn, 2023-11-28)

#74

Kulturskole er viktig for barns oppvekst! Skjerpings kommunepolitikere!

Runar Kjeldsberg (Tønsberg, 2023-11-28)

#77

Jeg har vært ansatt i kulturskolen, og har hatt barn i kulturskolen, og jeg har sett hvor viktig det er at barn får et kreativt tilbud. Tilbudet må gå til mange barn, og det må være der barna bor!

Morten Gaathaug (Ski, 2023-11-28)

#78

Tilbudet må økes.Ikke reduseres! Gode poeng med hverdagslogistikk. Det fungerer dårlig å måtte frakte barna over lengre distanser. Ei heller at de tar off.komm alene i 7-9 års alderen. VI STÅR IDAG PÅ VENTELISTE PGA PLASSMANGEL

Tom Brandsborg (Sofiemyr, 2023-11-28)

#80

Det er viktig å prioritere musikk, kultur og unges tilgang på den! Det er allerede for dyrt og for vanskelig å få plass ved kulturskolen for barn som ønsker det!

Cory Svalland-Grier (Ski, 2023-11-28)

#81

Kulturskolen er viktig!

Kaja Ratikainen (Kolbotn, 2023-11-28)

#82

Kulturskolen er et viktig tilbud til barn og unge i vår kommune som bidrar til mestringsopplevelser, felleskap og kreativitet! La flere, ikke færre barn, få mulighet til å delta på denne arenaen!

Karianne Megard Grønli (Tårnåsen , 2023-11-28)

#91

Kulturskolen er flott og viktig!

Beate Kronen (Oppegård, 2023-11-28)

#95

Kulturskolen er mye viktigere enn gratis parkering!!

John Todd-Kvam (Langhus , 2023-11-29)

#99

Dette påvirker mitt arbeid direkte.

Karl Michelson (Ski, 2023-11-29)

#111

Kulturskolen er et viktig tilbud for barn og unge i kommunen vår.

Kathrin Liselott Storebø (Sofiemyr, 2023-11-29)

#116

Kulturskoletilbud er viktig!

are sandbakken (Kolbotn, 2023-11-30)

#121

Jeg synes kulturtilbudet til unge, herunder Kulturskolens tilbud, bør bli større - ikke mindre.

Dag-Magnus Samuelsen (Sofiemyr, 2023-11-30)

#130

Dette er galskap!

Siri Welde (Langhus , 2023-12-01)

#131

Det er viktig at alle barn har et kulturtilbud i nærmiljøet sitt!

Marit Nilsberg (Kolbotn, 2023-12-01)

#136

Det Roy Snyen sa. Hoppas ni kommer på bättre tankar genom att läsa det, skäms på er!

Mattias Johansson (Ski, 2023-12-05)

#143

NF er ikke Norges beste oppvekstkommune. Det er langt mellom visjon og virkelighet. MYE grunnet fokus på norsk, matte og engelsk i skolen, og lite rom oppfinnsomhet, kreativitet og praktiske egenskaper. Vi trenger kunst og kultur for livskvalitet for barna våre.

Urmila Berg-Domaas (Sko, 2023-12-09)

#147

Vi trenger dette tilbudet i Ski

Ellen Christiansen (Ski, 2023-12-10)

#148

Kulturskolen er en viktig arena for ungdommen i ski

Hilde Svendsen (Ski , 2023-12-10)

#152

Det hadde vært utrolig dumt å ødelegge barndommen til så mange barn og unge

Tuva Emilie Eik Svendsen (Ski, 2023-12-11)

#155

Det er veldig viktig å ha et godt og variert tilbud for barn og unge i kommunen. Har selv barn på kulturskolen.

Therese Aaslund (Ski, 2023-12-12)

#157

Jeg signerer fordi den fine kulturskolen vår er et viktig tilbud for barna og ungdommene som skal vokse opp i kommunen.

Hanne Jacobsen (Myrvoll , 2023-12-12)

#164

Kulturtilbud for barn og unge bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling, selvstendig tenkning og samfunnsengasjement.

Gratis parkering bidrar til mer trafikk, mer forbruk, mer forurensning, og stadig større arealer lagt under asfalt, kort sagt mye av det "miljønasjonen" Norge trenger mindre av.

Det burde være enkelt å velge, eller?

Alf Haakon Pietruszka Lund (Ski, 2023-12-12)

#168

Jeg signerer, fordi Kulturskolens tilbud bør styrkes og ikke svekkes.

Per Amund Solberg (Ski, 2023-12-12)

#169

Jeg signerer fordi kulturskolen er en bærebjelke i lokalsamfunnet og en svært viktig arena for barn og unge! Kuttet vil ødelegge for svært mange familier og frata mange barn muligheter til å utvikle kreativitet, musikalitet og skaperevne i samspill med andre. Kuttforslaget er katastrofalt uklokt og må stemmes ned!

Ingun Steen Andersen (Kolbotn, 2023-12-12)

#174

Jeg signerer fordi verden trenger MER kultur ikke mindre. Alle har gott av å få være en del av store og små kulturelle opplevelser gjennom hele livet. Kulturskolen er livsviktig.

Ingrid Bennett (Kråkstad, 2023-12-12)

#177

En skandale med kutt i kulturtilbud til barn og unge. Kulturskolen favner mange ulike tilbud som treffer mange ulike aldre og samfunnslag.

Simen Rudi Solbakken (Horten, 2023-12-12)

#179

fordi et land der kulturskolen står svakt er et FATTIG land!

Ragnhild Folkestad (Trondheim, 2023-12-12)

#183

Ikke undervurder verdien av kulturskolen. Det er mening, verdi, livsvisdom, samarbeidserfaring osv osv som vi mister for hver og en som ikke får tilbudet pga kutt.

Marie Gran (Oslo, 2023-12-12)

#189

"Norges beste oppvekstkommune" du liksom - svikter barn og unge på alle måter. Nordre follo kommune har ELENDIG politikk for barns fritid!!

Fiona Arja Garnier Christensen (Langhus, 2023-12-12)

#190

Et kutt i kulturskolen vil ramme mange barn og unge i kommunen, og frarøve de muligheten til en meningsfull hverdag der de kan utvikle sin identitet. Et slikt vedtak vil også stå i strid med sentrale politiske føringer, f.eks. stortingsmelding nr 18 fra 2021. Det vil også begrense mulighetene for å gå videre med musikk, dans eller drama i videregående skole hvis et ledd i denne næringskjeden kuttes. Dette er dessverre ikke første gang politikere i Nordre Follo foreslår kulturskolekutt når mer eller mindre trivielle ting som gratis parkering skal prioriteres. Ta til vettet og sats på barn og unge!

Hilsen Geir Bergersen
Avdelingsleder for musikk, dans og drama
Ski videregående skole

Geir Bergersen (Oslo, 2023-12-12)

#196

Barns fremtid må være viktigere enn gratis parkering!

Alf Gjessing (Gvarv, 2023-12-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...