Ikke ødelegg kulturskolen vår!

#bevarkulturskolen 


Ordfører i Nordre Follo Cecilie Pind, og styringspartiene kutter 1,1 millioner i kulturskolen i forslaget til budsjett som ble lagt fram i formannskapet. For å få råd til å blant annet bruke 7,5 millioner på gratis parkering (!). Men det er ikke for sent å snu!

Kulturskolen har hvert år de siste årene tatt sin del av innsparingene kommunen er nødt til å foreta seg. Nå er det nok! Vi må satse mer på kulturskolen og tilgjengeliggjøre tilbudet slik at barn fra hele kommunen får mulighet til å delta, ikke rasere den.

Nøkkeltall:

  • 313 på venteliste i dag
  • Kuttet vil gi 80-100 færre elevplasser
  • Andre kommuner øker satsingen på kulturskole. Oslo f.eks. 5000 nye plasser på få år.

Vi registrer også at representanter fra Høyre spør kommunedirektøren om man kan slå sammen Ski og Kolbotn kulturskole på et sted. Dette er vi sterkt i mot! Kommunen er langstrakt, og det vil bli helt umulig for mange familier å komme seg til timer i Kolbotn om man bor i Ski eller omvendt.

Dersom det blir kuttet i kulturskolens tilbud mister barn og unge et tilbud de ikke har andre steder. Med teoritungt fokus, store klasser, små verksteder og lite midler gir ikke grunnskolen mulighet til fordypning i kunst, musikk og kultur. Vi trenger kulturskolen i samfunnet vårt slik at alle barn og unge kan utfolde seg!

Budsjettet blir ikke endelig vedtatt før i desember. Det betyr at det ikke er for sent å ta til fornuft!

Vi håper inderlig at ordfører Cecilie og politikerne tar til fornuft. 


Anette Seip (engasjert lærer) og Edyta Pietruszka Lund (foresatt til barn i Kulturskolen)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anette Seip (engasjert lærer) og Edyta Pietruszka Lund (foresatt til barn i Kulturskolen) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...