Redd Lunderhaugen Barnehage!

Kommentarer

#201

Det vil være et stort tap for oss i Sjetnemarka om vi mister disse barnehageplassene, som sårt trengs, frem til ny barnehage er på plass.
Ny barnehage er på planen, men den er hverken påbegynt eller planlagt påbegynt på flere år enda. Det er allerede flere års forsinkelse i hele byggeprosjektet så hvem vet når denne nye barnehagen vil være på plass…

Heidi Sagmo-Søvde (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#203

Lunderhaugen Barnehage trenger å bestå

Sund-Gorseth Øystein (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#206

Det er viktig og bevare Lunderhaugen bhg for barna!

Gøril By (Trondheim, 2023-05-18)

#209

Det er tragisk å se at vår kommune ikke tar grep og ser behovet for å bidra til å bistå en fungerende privat aktør, på ett sted hvor behovet er stort og ikke dekkes fra før.

Dog ikke minst med grunnlag i at kommunen ikke har en klar plan på en ny barnehage, i ett område med så stor utbygging.

Har noen glemt å se på infrastrukturen før utbygging ble godkjent her?

I såfall, hva med å tenke litt fram i tid, ved å bidra til å ta vare på de dyktige ansatte for å trygge hverdagen, i stedet for at de nå, forståelig nok, forsvinner på grunn av utrygg fremtid?
Hva med å trygge foreldrene i oppvekstmiljøet på at deres barn blir ivaretatt?
(Ringvirkningene er store om ikke)

Men det aller viktigste er her å trygge våre små håpefulle, som scorer høyt på ett godt oppvekstmiljø. De som er i startgropen til å bli gode mennesker, som skal kunne ta vare på oss og føre samfunnet vårt videre.

Mitt syn er at både ansatte, foreldre og barn ved Lunderhaugen barnehage har strekt seg langt under en tid med korona, med behov for ekstra bemanning pga kohorter, sykdom og alle ekstra kostnader det har medført.
Med påfølgende stigende høye driftsutgifter, så blir det vanskelig å få endene til å møtes i en sårbar, men også en veldig nødvendig virksomhet.

En bønn fra en mormor som er bekymret for våre barnebarn’s oppvekstvilkår.

Kommunen må ta grep og bidra til å la Lunderhaugen barnehage bestå!!!

Man skulle tro at det er en kjempemulighet for dere, i allefall fram til det foreligger en god plan fra dere på å i vareta barna, foreldrene og ansatte mot en overgang til noe nytt for å skape god barnehagedekning og oppvekstvilkår i ett området som er i kraftig vekst.
Det er faktisk grunnmuren til ett godt oppvekstmiljø det er snakk om og røres ved her.

Brit Kristin Rønningen (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#210

Barna trenger nærbarnehage

Morten Kvam (Trondheim , 2023-05-18)

#216

Lunderhaugen er en fantastisk barnehage med et enestående uteområde og nærmiljø og helt formidable engasjerte og dyktige ansatte. Mitt barn er skolestarter, men det vil være tragisk om Lunderhaugen barnehage legges ned når behovet er der, de ansatte er der og lokalene fortsatt står. Og løsningen er så enkel og tilgjengelig. Det finnes mange eksempler på at kommuner har overtatt driften med de samme ansatte etter en konkurs i privat barnehage. Her bør Trondheim kommune lytte til sine innbyggere.

Silje Moen (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#217

Vi har hatt barn i denne barnehagen og var veldig fornøyd. Viktig at barn får gå i barnehage i nærmiljøet både av praktiske og relasjonshensyn.

Stølan Maya (7081, 2023-05-18)

#221

Denne barnehagen er et must for området. Vi kan ikke risikere at barn splittes å sendes til andre barnehager i byen. Området behøver Lunderhaugen bhg

Trude Dyrø Gullvåg (Sjetnmarka, 2023-05-18)

#225

Jeg vil bevare tryggheten til barna, og bevare Trondheims beste barnehage!!

Mia Gjerstad (Oppdal, 2023-05-18)

#230

Jeg signerer fordi Lunderhaugen barnehage gir mine barn en trygg, innholdsrik og lykkelig hverdag! Uten barnehagen, mister barna dette!

Bård Atle Myklebost Ersnes (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#236

hjertesak

Ada Magnusdottir (Heimdal, 2023-05-18)

#237

Barna og de ansatte fortjener det!

Lisa Nordaune (Trondheim, 2023-05-18)

#241

Barnehagen må reddes!

Thorun Brattheim (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#242

Sjetnemarka er en fantastisk plass å vokse opp. Det er viktig at vi har nok barnehageplasser til alle barna som bor her hvis ikke blir det ikke så attraktivt å slå seg ned her for barnefamilier. Med så mye utbygging er det enda viktigere og beholde barnehagen.

Kristin Hildrum Hernandez (Lunderhaugen 30, 2023-05-18)

#243

Har hatt to barn i denne fantastiske bhg! Her har mine barn mange gode minner fra 😍 vi trenger denne bhg i Sjetnemarka❤️

Monica Refsnes (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#244

Det er utrolig viktig for barna å ha et barnehagetilbud i eget nærmiljø, dette for å skape gode relasjoner, samhold og bygge vennskap. Som kan tas med over i skolen.

Tonje Bye (Trondheim , 2023-05-18)

#245

Vi vil ha barna våre i barnehagen!

Adrian Sve (Lunderhaugen, 2023-05-18)

#248

Jeg har gått i denne fantastiske barnehagen selv, å nå går søsteren min der så vil virkelig ikke at den skal nedlegges

andrea buberg (sjetnemarka , 2023-05-18)

#249

Ønsker at barnehagen skal bestå!!

Santamarta Mette (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#250

Det er viktig for nærområdet at barnehagen består.

Haldor Sæteren (Melhus, 2023-05-18)

#252

Det er det beste for barna!

Hanne Nordø Stølen (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#255

Jeg er nyinflyttet i sjetnemarka og har fått mitt første barn i år. I bydelen foregår det nå et genrasjonskifte og det vil bli behov for mange flere barnehageplasser i tiden fremover.

Magnar Hårstadstrand (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#257

Det er helt forferdelig om det ikke skal være mer enn 50% barnehagedekning for storbarn i Sjetnemarka.

June Uran Sundet (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#258

Dette er så utrolig viktig. Barna trenger en trygg plass nært hjemmet sitt, de ansatta trenger trygghet og foreldrene trenger trygghet. Men mest av alt så trenger barna noe som er trygt og nært.

Linn Andersen (Trondheim, 2023-05-18)

#261

Det er viktig for Sjetnemarka å beholde barnehagene sine. Det kommer fler og fler unger i Sjetnemarka, vi har ikke råd til å miste en barnehage!

Cecilie Elverum (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#262

Sjetnemarka kan ikke miste en av to barnehager når det når er planlagt å bygge 950 flere enheter her

Tonje Fosse (Trondheim, 2023-05-18)

#270

Vi vil beholde barnehagen vår.

Anders Børøsund (Trondheim , 2023-05-18)

#271

Jeg signerer fordi jeg syns det er viktig at Sjetnemarka får beholde nærbarnehagen, så barna får gå på barneage i nærmiljøet. Viktig at de får gå sammen barn som skal begynne på samme skole, og sammen eventuelt søsken. Lunderhaugen er en god å trygg barnehage som mitt barnebarn trives veldig godt i. Han føler seg trygg og i varetatt der. Syns Trondheim kommune må forstå hvor viktig det er for Sjetnemarka å ha barnehageplasser i nørmiljøet. Er ikke spesielt miljøvennlig om foreldre må kjøre bil rundt om i Trondheim for å levere å hente barn i barnehager rundt om i Trondheim kommune. Trondheim kommune skjerp dere. Ta over drifta.

Ann Irene Kvam (Trondheim, 2023-05-18)

#272

Det er det beste for barna i området

Randi Mærk (Trondheim , 2023-05-18)

#278

Ungene i Sjetnemarka bør få gå i bhg i nærmiljøet.

Veronica Garten (Sjetnmarka, 2023-05-18)

#280

Jeg vil at barnen i Sjetnemarka skal ha mulighet å gå i samme barnehage som naboen sin eller beste vennen. At de skal kunna gå, sykle eller på vinterstid kunna dra til barnehagen på rattkjelke. At dagene demmes ikke skal bli så lange at det ikke finnes tid eller ork att være med på fritidsaktiviteter, på grunn av at reisveien til og fra barnehagen er mye lengre enn nødvendig!

Kajsa Maria Bergqvist (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#281

La Sjetnemarka være en plass for barnefamilier, hvor bhg er i nærområdet
Slik at man slippe å sykle eller kjøre omvei før jobb, og langt unna sine venner i nabolaget.

Janet Austeen (Sjetnmarka , 2023-05-18)

#282

Jeg signerer fordi barna skal en forutsigbar og stabil hverdag, dette er unødvendig oppbryting av vennskap og søsken.

Veronika Jensen (Trondheim, 2023-05-18)

#284

Denne berører slekt og er nødvendig for lokal samfunnet

Unni Sørtømme (7353, 2023-05-18)

#286

dette må være en av de barnehagene i Trondheimsdistriktet med absolutt beste beliggenhet.

Sølvi Ulleberg (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#287

Jeg signerer fordi jeg synes barna skal få beholde son trygge plass i barnehagen. Tenke å måtte røske de fra hverandre og plassere du rundt om krong i trondheim på mance forskjellige barnehager. Det er ikke til barnas beste. Håper kommuen tar tak og ordner opp så barna får gå i sin trygge barnehage med sine venner.

Gunnhild Einmo By (Trondheim, 2023-05-18)

#288

Støtte til familie som bor i skjetnemarka og bruker barnehagen.

Kenneth Gjerstad (Oppdal, 2023-05-18)

#292

Det er viktig at det blir opprettholdt barnehager i sjetnemarka å trondheim kommune bør ta over driften.

Siv Henny Eggen (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#297

Lokale initiativ må lyttes til, og en kommune som ikke prioriterer medvirkning og grundigere planlegging er en svakt styrt kommune.

Øivind Nordahl (Oslo, 2023-05-18)

#298

Vil være med å værne om : allerede eksisterende gode, kjente, trygge relasjoner til barn og voksne i barnehagen.
Et godt kjennskap til nærmiljøet bør ikke undervurderes i barnas oppvekst.
Trondheim kommune prioriteringene som omhandler barn bør sees på utfra et barneperspektiv.
Muligheten for å finansiere en opprettholdelse av bhg. I grenda er til stede, det er en prioriteringssak for trondheim kommune.
La lunderhaugen barnehage leve for nåtidens barnekull i sjetnemarka og for de tilkomne barna i årene som kommer.

Hilde Merete Sletvik (Lundåsen, 2023-05-18)

#299

Ønsker at Lunderhaugen barnehage skal bevares. Behovet for barnehage vil økes nå etter hvert som det bygges ut på Hallsteinjordet. Nærbarnehage er viktig for tryggheten og fellesskapet til barna.

Tone Hannisdal (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#301

Veldig flott barnehage, med flott plassering og uteområde. Det er ALT for mange familiebarnehager i sjetnemarka og barn spredd overalt. Og den lille Sjetne barnehage er det jo alt for mye barn på en plass. Vanskelig å få barnehageplass i nærheten om du bor i Sjetnemarka, spesielt om Lunderhaugen blir fjernet!

Marit Thanem (Trondheim , 2023-05-18)

#302

Jeg signerer fordi alle barn har rett på en trygg skolestart!

Julie Sylow (Gimse, 2023-05-18)

#305

Mitt barnebarn er på denne barnehagen 😊

Randi Bredeli (Leinstrand , 2023-05-18)

#314

Barna og ansatte trenger barnehagen

May-Britt Haugen (Løkken Verk , 2023-05-18)

#315

Det blir for dumt at den eneste barnehagen nede i marka skal legges ned. Hele området bygges ut, og det tas sikte på mange flere beboere i området, og gjerne da med barn. Har ikke barn der nå selv, men har hatt.

Jo Skei (Råde, 2023-05-18)

#318

Jeg signerer fordi jeg vil at denne skal bestå. Viktig for bygda.

Marianne Vinje (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#322

Sjetnemarka trenger denne barnehagen

Elisabet Sætern (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#328

har hatt tre barn der!

Vegard Ofstad (Ålesund, 2023-05-18)

#330

Støtt opp en av Trondheims desidert beste barnehage.!!

Signer.!!!😊

Thomas Ekremsæter (Trondheim , 2023-05-18)

#336

Dette er viktig!

Solveig Marie Johnsen (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#337

Jeg er enig

Duy Dat Nguyen (7081, 2023-05-18)

#339

Dette er en super fin barnehage som jeg selv gikk på og fortjener ikke å legges ned

Ronja Brevikdal Burø (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#355

Barnehagedekningen i sjetnemarka er allerede lav.

Vidar Samuelsen (Sjetnemarka , 2023-05-19)

#357

Sjetnemarka trenger barnehageplasser for å ha et godt og samlende oppvekstmiljø.

Hilde Bjørnholm Ezeh (Trondheim , 2023-05-19)

#360

Jeg signerer fordi vi trenger disse barnehageplassene inntil en ev ny barnehage er klar, for å ha god dekning lokalt.

Arne Follestad (Sjetnemarka , 2023-05-19)

#362

Jeg synes det er viktig at barn får beholde barnehagen sin

Toril Mari Tårnesvik (TILLER, 2023-05-19)

#364

Mener det er viktig med god dekning av barnehage plasser i grenda.

Edvin Rishaug (Sjetnemarka , 2023-05-19)

#365

For å beholde Lunderhaugen Barnehage

Tonje Høve (Heimdal , 2023-05-19)

#367

Vi trenger flere barnehageplasser i sjetnemarka. Å spesielt til storbarn. Tragisk at ikke alle får plass i grenda.

Trine Åsmul (7078, 2023-05-19)

#370

Vi må beholde barnehagedekningen i Sjetnemarka

Kristian Wærnes (Sjetnemarka, 2023-05-19)

#371

Jeg syns kommunen burde trå til her!

Cathrine Hoddevik (Stadt, 2023-05-19)

#372

Barna trenger sine trygge voksne og vennene sine

Vibecke sydskjør (korsnebbveien 7e, 2023-05-19)

#373

Har hatt barn i barnehagen.

Kristine Henriksen (Heimdal, 2023-05-19)

#378

.

Linn Grotdal (Trondheim , 2023-05-19)

#386

Som Sjetnemarking ser jeg hvor mye denne barnehagen betyr for lokalmiljøet.

Geir Olav Aslaksen (Trondheim, 2023-05-19)

#388

Jeg vil at barna skal få sammen i barnehagen i flotte omgivelser. Barnehagen er godt drevet og å legge ned i et område med mye utbygging er definitivt feil vei å gå.

Cathrine Solem Hoen (Trondheim , 2023-05-19)

#391

Vi må bevare barnehagetilbud i Sjetnemarka og Lunderhaugen bhge må bestå. Det er i tillegg en fantastisk barnehage for barna våre 💜 Vi kommer til å bli en uattraktiv bydel hvis ingen kan ta i mot barna som skal vokse opp her!

Hanne Elverum (Sjetnemarka, 2023-05-19)

#393

Alle barn har rett til nærbarnehage , rett til å ha venner som bor i nærheten, tilhørighe til nærmiljø, bli inkludert og kjenne noen ved skolestart.

Gjertrud Øyangen (Trondheim, 2023-05-19)

#394

Sjetnemarka og dens innbyggere trenger Lunderhaugen barnehage! Tenk på barna!

Lars Martin Leer (Trondheim, 2023-05-19)

#397

Sjetnemarka trenger flere barnehageplasser, og har barnebarn som vi tenkte skulle søke overflytting dit neste år.

Grethe Løvdal Endresen (Trondheim, 2023-05-19)

#398

Min bror og hans familie bor i sjetnemarka. Har 2 barn. Og nå skal barn nr 2 begynne i barnehagen. Barnehagen er nært. De er kjempe fornøyde med barnehagen. Det er utrolig trist vis dette tilbudet forsvinner . Det må ikke forsvinne

Susanne Karlsen (Nordvika qå, 2023-05-19)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...