Redd Lunderhaugen Barnehage!

Kommentarer

#1

Trondheim kommune må etablere nok barnehageplasser for en bygd/bydel i stor vekst

En barnehagedekning på 55 % for storbarn i Sjetne skolekrets er for dårlig, nå som bydelen skal øke med 1000 boliger i årene som kommer.

Gunnar Flataukan (Sjetnemarka, 2023-05-16)

#2

Vi har barn som trenger barnehageplass til neste år og det ikke henger på greip at Lunderhaugen skal legges ned når det bor så mange barn her i Sjetnemarka, det bygges over en lav sko og Sjetne barnehage har venteliste som er lenger enn til månen!!!!

Kine Tørring (Trondheim, 2023-05-16)

#5

Dette er en helt fantastisk barnehage som ivaretar og utvikler barna i sitt nærmiljø. Barna fortjener det beste og det er å være i Lunderhaugen barnehage.

Marianne Buberg (Sjetnemarka, 2023-05-16)

#9

Vil beholde Lunderhaugen barnehage.

Erik Grue (Kattem, 2023-05-16)

#10

Det er for lite barnehageplasser i marka. Hvert år er det ventelister i de to største barnehagene i Sjetnemarka, og om lunderhaugen forsvinner forsvinner nesten 40% av plassene. Kommunen har godkjent bygging av 900 enheter uten å ha en plan for barnehage- og skoledekning. Det er helt utrolig..

Jeg tør påstå at lunderhaugen har et av de beste tilbudene hva gjelder barnehage i kommunen. Fokus på friluft, turer i nærområdet og en fantastisk styrer og ansatte som er tett på barna og lever verdiene i praksis.

I 2023 kommer det 1.klassinger fra 9 forskjellige barnehager til Sjetne skole. I 2022 var det 16(!) forskjellige barnehager. M.a.o. er det et behov for bedre dekning i Sjetnemarka. Om kommunen skal levere i tråd med løftene om god overgang fra barnehage til skole må de la Lunderhaugen leve videre. De ansatte er der, barna er der. Få det gjort!

Sondre Skar (Sjetnemarka, 2023-05-16)

#14

Det er et slag i ansiktet for barna, foreldre og de ansatte at Trondheim kommune ikke griper sjansen og tar over driften av Lunderhaugen barnehage. Løsningen er ikke å tvinge barna vekk fra venner, søsken eller trygge ansatte i en sårbar tid. Det er på tide at Trondheim kommune står for det de skriver om å ivareta barnas beste. Handling betyr mer enn ord!

Anna Aasly (Sjetnemarka, 2023-05-16)

#16

Det er åpenbart at kommunen har feilet på alle punkter i denne saken, det at ny barnehage ikke er på plass nå, vitner om særdeles dårlig planlegging.

Yngve Wehn (Sjetnemarka, 2023-05-16)

#19

Lunderhaugen Barnehage skal bestå! Skjerp dere, Trondheim Kommune. Sett barna først!

Joachim Henriksen (7560, 2023-05-16)

#20

Håper at barna fortsatt får et tilbud der

Jannike Granamo (Tiller, 2023-05-16)

#21

Jeg er helt enig, kommunen må løse dette uten at barna blir kastet under bussen!

Arnt-Henrik Elvegård (Sjetnemarka , 2023-05-16)

#23

Vi har behov for denne barnehagen i Sjetnemarka.

Anita Stenstvedt (Trondheim , 2023-05-16)

#25

Vi trenger flere barnehageplasser i Sjetnemarka!

Kristine B Foss (Sjetnemarka, 2023-05-16)

#28

En drøm av en barnehage med helt fantastiske ansatte. Mine to barn STORTRIVES!!

Marit Trøite (Trondheim, 2023-05-17)

#30

Barna mine mister barnehagen sin og må starte på nytt med ukjent voksne og barn. Det er ikke barnas beste!!

Julie Krutå (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#32

Dette er en super barnehage med de beste ansatte. Alle barn stortrives i denne barnehagen.

Lars-Petter Talmo (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#33

Barnas og Sjetnemarkas beste å ha nok barnehageplasser i tilknytning til skolen!

Grete Haarberg Jensen (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#34

God løsning for bydelens barhagesituasjon.

Morten Jensen (Trondheim , 2023-05-17)

#37

Mitt barnebarn har hatt sin oppstart i barnehagelivet her,med trivsel og trygghet fra første stund. DET,betyr !! Tilknytning,nærmiljø og gode oppvekstvilkår er stikkord som bør være på politikernes agenda og viktigste fokus år etter år. Vi,velgerne,bør ha dette på vår dagsorden når vi «slipper stemmeseddelen ned i urna» ved neste valg!! Barna = vår framtid !!

Tone Kristiansen (Hamar, 2023-05-17)

#38

Barnet mitt går i barnehagen.

Mariann Jonassen (Trondheim, 2023-05-17)

#45

Jeg vil at denne barnehagen skal satses på da det er økt boligbygging i området og fok er veldig fornøyd med denne fantastiske barnehagen 😀

Kathrine Hansen (Trondheim , 2023-05-17)

#49

dette er verdens beste barnehage, hatt barn her siden 2015. Området og personalet er helt supre!

Pia Talmo (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#52

Jeg har selv hatt barn som har hatt sine beste år i Lunderhaugen bhg. Barn trenger bhg med god plass til å leike ute og trygge og leikne voksne. Vi må ta vare på det som er verdt å ta vare på.

Siri Kvande (Tiller, 2023-05-17)

#53

Barna i Sjetnemarka fortjener barnehage i nærmiljøet sitt!

Jenny Aslaksen (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#55

Ikke splitt nærsamfunnet i Sjetnemarka. Tenk på barna ❤️

Vi trenger å beholde lunderhaugen barnehage!!

Inger Elin Røv (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#57

Nåværende arbeidsplass. En barnehage med gode ansatte, nydelig nærmiljø og en fantastisk foreldregruppe!

Tine Hauge (Trondheim, 2023-05-17)

#61

Det er ei stor utbygging i Sjetnemarka. Samt generasjonsskifte i den "gamle" delen. Folketalet aukar. Det er viktig å ha lokal barnehage, sånn at det blir trafikk og bilkøyring samanlikna med pendling til barnehagar langt borte. Vi har hatt ungane på Lunderhaugen sjølv, fint, naturnær barnehage.

Roger Birkeland (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#63

Jeg støtter de berørte.

Janicke Nilsen (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#64

Jeg signerer fordi at det er håpløst med en så lav dekningsgrad av barnehageplasser og redusert tilbud til en bydel som er i vekst og har et pågående generasjonsskifte.

Vegard Franssen (Trondheim, 2023-05-17)

#66

For barna

Emil Børset (Buvika, 2023-05-17)

#67

Sjetnemarka trenger flere barnehageplasser!

Iris Eide (Trondheim, 2023-05-17)

#68

Vi trenger flere barnehager og skoler i Sjetnemarka og på Tiller

Tove Kristin Brekke🐱🧡 (Tiller, 2023-05-17)

#71

Ønsker at denne flotte barnehagen skal bestå

Rudolf Saugestad (7079, 2023-05-17)

#73

Vi trenger flere barnehageplasser i Sjetnemarka!!

Kim Andre Johansen (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#75

Barn og voksne i Sjetnemarka skal føle trygghet i nærmiljøet og ikke behøver å biles rundt for å komme seg til Barnehagen.

Knut Førland (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#76

Bevar barnehagen

Elin Høybakk (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#84

Ikke harseler med barnas tilknytning!

Ingvil Åfrli (Tiller, 2023-05-17)

#86

Jeg signere for at sjetnemarka sårt trenger barnehageplasser i nærmiljøet.

Beate Osvoll (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#93

Jeg signerer fordi vi skal ha barn i barnehage fra 2024 og ønsker tilbud i nærheten av der vi bor. Synd at tilbudet blir dårligere i mitt boligområde i det vi starter en familie.

Lise Teigaas (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#94

Sjetnemarka er ei grend hvor tilflytting først og fremst er barnefamilier. Da trenger vi barnehager for at dette fortsatt skal være en attraktiv plass å bo.

Marius Stenstvedt (Trondheim, 2023-05-17)

#96

Viktig for nærmiljøet at denne fantastiske barnehagen kan få fortsette!👍

Helen Nordaune (Trondheim, 2023-05-17)

#97

Barn trenger stabilitet og en trygg hverdag.

Mariell Bakkejord (Trondheim , 2023-05-17)

#98

Jeg har barn i barnehagen + ser behovet av å ha minimum såpass mange barnehageplasser i Sjetnemarka for å bevare attraktiviteten til grenda.

Kåre Sagmo-Søvde (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#99

Grenda trenger denne herlige barnehagen. Det kommer stadig flere innbyggere med småbarn. Kommunen vil utbygge Sjetnemarka, da må det også være plass til våre små!

Ragnhild Indergård (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#100

Verdens beste barnehage

Eirin Sandslett (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#103

Jeg er enig

Stig Lian (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#105

Fordi jeg har et barnebarn i den barnehagen som han trives i,å har vennene sine det

Gjerstad Torild (Oppdal, 2023-05-17)

#107

Vi trenger denne barnehagen i Sjetnemarka

Wenche Helgemo (Sjetnemarka , 2023-05-17)

#109

Meget viktig sak

Marianne Haagensen (Trondheim, 2023-05-17)

#112

Jeg signerer fordi det er viktig med et godt barnehagetilbud i nærområdet.

Sindre Dahle (Tiller, 2023-05-17)

#114

Viktig å bevare lokale tilbud.

Bård Nilsen (Trondheim, 2023-05-17)

#118

Barn har rett på stabil og god barnehageplass.

Joachim Arntsberg (Trondheim , 2023-05-17)

#127

Jeg har barnebarn i barnehagen

Ole Skjefte (Kristiansanf, 2023-05-17)

#128

Det trengs flere barnehageplasser i Sjetnemarka!

Maria Michelsen Sylte (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#129

Ønsker at barnehagen skal fortsette driften

Hege Nordbotn (Trondheim , 2023-05-17)

#132

Min mamma startet denne barnehagen å syns den skal forbli, ikke bare fordi den ligger meg kjær, men for grenda ,alle barna og foreldre som er berørt!!!

Julie Leer (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#144

Sjetnemarka trenger denne barnehagen idag og vil ha stort behov for denne og mere til frem til ny barnehage blir bygd på Hallsteinjordet

Vegard Thorvaldsen (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#146

Er helt enig i at det er skandal at ikke ha nok med barnehageplasser i Sjetnemarka!
Bydelen bygges ut og det har allerede vært krise med barnehageplasser.
Det må da cære billigst at drifte Lundehaugen til dess ny barnehage er på plass.

Angelica Olofsson (Trondheim , 2023-05-17)

#147

"Alle barn skal ha en god skolestart. Inkludering og tilhørighet i fellesskapet er avgjørende for å leve gode liv, og en god start på skolen er noe av det viktigste vi som samfunn kan gi barn for å sikre at alle får like muligheter".

Berit Opheim (Trondheim, 2023-05-17)

#154

Dette er viktig for infrastrukturen i sjetnemarka. Det er allerede barn som går på Tiller (utenfor området) fordi det er for få plasser. Området inkluderer Flatåsen/Granåsen/kroppanmarka, men det er praktisk umulig å holde på å kjøre så langt for henting/levering og ha en 100% jobb. Det har vi selv prøvd i 1 år på Kolsås bhg. Nå skal det også bygges ut i sjetnemarka og bhg de har planlagt der har ikke en ETA enda. Hva skal vi som bor her gjøre da i mellomtiden? Det gjør også området utrolig lite attraktivt da flere deler av infrastrukturen i sjetnemarka er for liten for antall boenheter. Tenk lengre enn til nesetippen og redd disse bhg plassene (og gjerne bygg ut samtidig for å passe for flere år fram i tid).

Kristina Hyll (Sjetnemarka, 2023-05-17)

#155

Barn trenger trygghet

Maja Aurset (Stjørdal, 2023-05-18)

#156

Det er for få barnehageplasser i bydelen allerede. Kommunen har sagt ja til at det bygges 900 nye boenheter et steinkast unna Lunderhaugen barnehage. Da må de ta ansvar!!

Rebecca Lyng (Trondheim , 2023-05-18)

#157

Viktig at Sjetnemarka har et godt barnehagetilbud. Stadige utbygginger og marka er også preget av et generasjonsskifte med tilkomst av barnefamilier.

Andrea Sølberg (Tiller, 2023-05-18)

#159

Vi behøver 2 barnehager i Sjetnemarka, spesielt med tanke på utvidelsen på Hallstein jordet. Viktig å gå i barnehage i nærmiljøet.

Kappel Inge (Sjetnemarka , 2023-05-18)

#160

Dette er aktuelt for oss, da vi bor i Sjetnemarka og har barn i barnehagealder. Har hatt barn i Lunderhaugen tidligere og har hatt et ønske om at minstejenta også skal få der. Nå står vi i fare for å måtte ut av marka når hun skal over til storbarn. Dette fordi det er gitt tillatelse til å bygge ut i stor skala uten å ha fått på plass barnehage. Når da også Lunderhaugen forsvinner blir dette håpløst. Rett og slett hodeløst og elendig utført planlegging og arbeid fra kommunen sin side. Barnets beste skal ivaretas, det er grunnlovsfestet.

Ståle Kvarme Tørring (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#166

Jeg har et barnebarn, som går i denne barnehagen. Flott barnehage og hyggelig folk.

Torunn Auvi (Drammen , 2023-05-18)

#168

Jeg vet at dette er viktig. Sjetnemarka trenger denne bhg

Marte Sommer (Tiller, 2023-05-18)

#170

Redd barnehagen så barna beholder tryggheten og vennene sine❤️

Kristin Andresen (Trondheim , 2023-05-18)

#171

…jeg ønsker trygghet for våre barn i nærmiljøet.

Arve Dalseth (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#176

Denne barnehagen er det sårt behov for i marka vår.

Hanne Ottemo Stølen (Trondheim , 2023-05-18)

#179

Det er for at det beste for barna er at barnehagen får bli... Trygghet og tilknytning..

Anita Krognes (Tanem , 2023-05-18)

#180

Mitt fadderbarn går i barnehagen og jeg ønsker at han skal fortsette med de trygge rammen som de ansatte gir han der. Han trives veldig godt og har gode venner rundt seg. Synd hvis de skal splittes opp og fordeles på andre plasser, både barn og voksne.

Ane Belsvik (Stjørdal, 2023-05-18)

#181

Fordi jeg ikke vil at barnehagen skal legges ned

Reidun I. Johansen (Hitra, 2023-05-18)

#182

Jeg mener at sjetnemarka trenger å ha god barnehagedekning til innbyggerne i Sjetnemarka. Lunderhaugen barnehage er en flott bhg med fantastiske ansatte og gode fasiliteter

Kamilla Lomøy (Sjetnemarka, 2023-05-18)

#183

Ønsker barna skal få beholde barnehagen sin.

Heidi Svegård (Trondheim, 2023-05-18)

#185

Redd barnehagen

Yvonne Aartun (Trondheim, 2023-05-18)

#186

Vil beholde barnehagen for alle de barna som går der

Jeanine Buvarp (Trondheim, 2023-05-18)

#190

Jeg ønsker at Trondheim kommune prioriterer at barna får beholde sitt lokale tilbud.

Anne Kjerpeseth (Trondheim , 2023-05-18)

#193

Barnehagen har vært drevet i mange år, med barn som er så heldige å ha tilhold på en gård "midt i byen"
En god barnehage krever personal som har jobbet seg sammen over tid, og skapt tradisjoner og mye prøving og feiling.
Jeg ønsker nye kommunale enheter velkommen, men da i tillegg til eksisterende godt drevne barnehager.

Gunhild Teigum (Huseby, 2023-05-18)

#199

Lunderhaugen med sine fantastiske voksne må få bestå. Barna trenger tryggheten sin, i stedet for å bli spredd utover tiller, der de må starte helt på nytt, med nye voksne, nye barn og nytt området! Kommunen har godtatt over 900 nye boenheter i Sjetnemarka, da må de ta ansvar, og ta over Lunderhaugen til ny barnehage er på plass! La barna våre få være i nærmiljøet sitt, så overgangen til skole blir tryggere!

Brit Gjerstad (Sjetnemarka, 2023-05-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...