Lytt til kysten - nei til lakseskatten!

Kommentarer

#201

Fordi grunnrenteskatten slik den ligger nå ikke vil tjene Norge og vi som bor i distriktene.

Sigurd Kilane (Erfjord, 2023-03-09)

#206

Det er viktig å setter foten ned for å bremser dette galskapet. Det gjelder jobbene våres som må beskyttes. alle er villige å betaler mer, men ikke i så stor grad. også er det helt uforstålig for meg at denne skatten allerede må betales selv om den ikke er vedtatt ennå. Hvordan kan det går an?

René Banaszkiewicz (Bokn, 2023-03-09)

#207

Rasering av hele kysten, lite investering når skattetrykket blir fir stort.Grunnrente skatten er en feil måte å ta inn penger fra oppdrettsnæringen . Det vil gå utover bosettingen langs kysten son er tilknyttet leverandør industrien til næringen.Investeringer i oppdrettsnæringen blir flyttet ut av lande .

Terje Vier (Hommersåk, 2023-03-09)

#213

Jeg er i mot..

Bjørn Atle Pettersen (Rypefjord, 2023-03-09)

#220

Uholdbart.

Martin Hellesø (Rørvik, 2023-03-09)

#239

Avgifter, bomveger, eiendomskatt, formueskatten i Norge er blitt helt horribelt. Det er ekstremt hva vi må gi til den største profitøren av dem alle, Staten! Nå flytter de med størst formue ut av landet og da vil skattetrykket gå over på oss andre. Hvorfor skal alle disse pengene inn til staten når skule, helsevesenet og eldreomsorgen blir rasert. Det må finnes et organ som passer på Staten og politekrene?! Det er Svindel

Dag-Runar Syversen (Ålesund, 2023-03-10)

#243

lakseskatt er tull

Monica Haga (Jørpeland, 2023-03-10)

#244

jeg synes ikke vi skal ha lakseskatt!

Kistine Norland (Tau, 2023-03-10)

#247

christian.nasheim@griegseafood.com

Christian Næsheim (Stavanger, 2023-03-10)

#248

Jeg jobber i næringa, og ser konsekvensene av dette for oss ansatte i distriktene.

Michael Stene (Skage I Namdalen, 2023-03-10)

#250

De er helt uakseptabelt og legge en slik skatt på lakse næringen

Håkon Vadøy (Kalvåg, 2023-03-10)

#252

jeg støtter kystbrølet

Gunn-Marit Sivertsen (Frøya, 2023-03-10)

#256

Det er viktig

Bjørnar Blom (Bergen, 2023-03-10)

#257

Sjømatnæringen er en av de viktigste distriktsnæringene i Norge, og en betydelig del av verdiskapningen i fastlands-Norge - både direkte og indirekte via tilsluttede aktiviteter.

Fortrinnet Norge har for sjømatproduksjon burde styrkes, og ikke svekkes slik den foreslåtte lakseskatten vil gjøre. Forslaget påvirker investeringer, aktivitet og arbeidsplasser i distrikts-Norge, både på kort og lang sikt. Forslagets utforming og prosess fremstår særdeles dårlig, og utviser lav forståelse av næringen.

På bakgrunn av dette og de store negative virkningene dette vil ha for distrikts-Norge, ansatte og ytterliggere næringsliv burde skatten legges bort i sin helhet.

Tord Olsen (Trondheim, 2023-03-10)

#258

Er imot denne innføringen av lakseskatten som ble trødd nedover hodene på folk uten form for dialog! Stor SKAM!

Vidar Garnvik (Frøya, 2023-03-10)

#259

Jeg mener grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen er feil, og vil slå feil ut.

Linn Holmen (Knarrlagsund, 2023-03-10)

#260

Det ødelegger alt av uvikling i Norge

Sander Kleven (Jørpeland, 2023-03-10)

#270

Grunnrenteskatteforslaget vil rasere kysten og den videre satsingen og utvikling av havbruk i Norge.

kolbjørn jektvik (Hamarvik, 2023-03-10)

#271

Dette er ett lite gjennomtenkt forslag som kan raserer arbeidsplasser og minimerer skatteinntekt og øke offentlige utgifter.
Bruk tid for å gjøre de rette skattegrep for næringen.

Yngve Magnussen (Herøy, 2023-03-10)

#274

Selskapene skal ha penger til å investere, skape flere lønnsomme jobber i små - og store samfunn langs kysten vår og til å skape nye næringer.
Lys i husene og arbeidsplasser til folket langs norskekysten.

Åge Sandvik (Dyrvik, 2023-03-10)

#276

Jeg er en lakseoppdretter og har ikke lyst til å miste jobben min…

Mathias Rakbjørg (Frøya, 2023-03-10)

#278

La ikkje regjeringa rasere framtida for alle som bur langs kysten.

Mona Bakke Svarstad (Måløy, 2023-03-10)

#287

Fordi jeg har tro på Norge, og kan vanskelig se for meg et mer skadelig angrep på norske interesser enn en tredobling av skatten på en konkurranseutsatt distriktsnæring som leverer mat til hele verden. Uten subsidier og som mer tilbake til samfunnet enn noen annen næring

Harald Ellefsen (Trondheim , 2023-03-11)

#291

Denne skatten vil være ødeleggende for videreutvikling av den norske havbruksnæringen.

Jørgen Wengaard (Bergen, 2023-03-11)

#292

Dette går ut over alle i næringen og leverandørindustrien. Sentralisering og signalpolitikk for å få SV med. Verste regjering noen sinne.

Lars Martin Hetland (FinnØy, 2023-03-11)

#296

Fordi vi trenger en levende kyst. Og investerings kraftige miljøer også i distriktene.

Tom Rune Jakobsen (Lovund, 2023-03-11)

#297

Er imot grunnrenteskatten.

Jonatan Andersen (Kristiansund , 2023-03-11)

#308

Jeg signerer fordi jeg ønsker vi skal ha ett levende kystsamfunn. Alt vil bli rasert med en slik skatt.

Oddbjørn Grøttan (Hamarvik, 2023-03-11)

#310

Vi skal leve langs kysten og ønsker Oslo Lakse penger kan de begynne å produsere selv.

Henrik Steffensen (Trondheim, 2023-03-11)

#313

Jeg signerer fordi jeg mener at regjeringens forslag rammer urimelig i distriktene hvor verdiene er skapt.

Ola Ustad (Trondheim , 2023-03-11)

#315

Jeg har fått nok av at verdiene som skapes langs kysten skal suges inn sentralt, for så å dele smuler tilbake! Vedum og co forstår tydeligvis ikke at de spiller høyt med den norske oppdrettsnæringens utvikling og konkurransefortrinn.

Bjarne Holsen (Bergen , 2023-03-11)

#317

Fordi jeg jobber i laksebransjen!

Isabell ulsund Sørensen (Indre NÆrØy, 2023-03-12)

#322

Vi trenger arbeidsplasser langs kysten!

Atle Jøsang (Bokn, 2023-03-12)

#325

Det er det riktige og gjøre og at forslaget slik det er i dag er en urimelig belastning på selskap og berørte samfunn

Jan Vidar Bakke (Rørvik, 2023-03-12)

#327

Med hvordan lakseskatten er lagt fram nå, vil det hindre mye av den verdifulle og viktige videreutviklingen denne flotte bransjen har.

Njål Sortland (Nærbø, 2023-03-12)

#330

Grunnrenteskatten på lakseoppdrett er uforutsigbar og altfor dårlig utredet. Vi ønsker mer aktivitet langs kysten, ikke mindre!

Jostein Sivertsen (Trondheim, 2023-03-12)

#336

Jeg mener det er veldig viktig at vi beholder arbeidskraft og er konkurranse dyktig på betingengelser for næringen. Ellers vil dette forsvinne ut av landet. Økt skatt vil gi mindre til utvikling. Mener derfor at vi bør si nei til regjeringenslakseskatt slik den nå foreligger.

olaf Skjærvik (Namsos, 2023-03-12)

#337

Lakseoppdrettsnæringen er en stor suksess i norsk industrihistorie, og har gitt vekstkraft og fremtidstro til en rekke lokalsamfunn i landet vårt. Men næringen er ung – og vi er nettopp begynt. Regjeringens forslag til beskatning ligger an til å gi en kraftfull oppbremsing i investeringsevnen for økt satsing på foredling av de fantastiske råvarene vi har tilgang til. Dette stikk i strid med budskapet i de politiske festtalene om økt bearbeiding og verdiskapning i Norge.

Sigvald Rist (Ballstad, 2023-03-12)

#343

Å se arbeidsplassa bli mindre og det påvirke folk og samfunde vi har langs kysten gjør mæ vont å se på! På tide dok snur å gjør grunnrente til nå vi alle kan leve med!

Mette bråten (Rørvik, 2023-03-12)

#349

👍

Nils Tore Øpstad Melingen (Austevoll, 2023-03-13)

#352

Jeg ønsker fortsatt vekst og utvikling slik at det fortsatt skal være godt å bo i distriktene.
Vi kan ikke risikere at næringen flytter ut landet.

Frode Riiber (Frøya, 2023-03-13)

#358

Viktig å bevare en internasjonal konkurransedyktig havbruksnæring med eierskap langs kysten

Per Grieg (Bergen, 2023-03-13)

#362

Jeg ønsker at næringen fortsatt skal ha mulighet til å investere og skape arbeidsplasser på kysten!

Britt-Åse Skarsvåg (Dyrvik, 2023-03-13)

#365

Dette skatteforslaget vil ødelegge mer for norsk havbruksnæring enn noen kan forestille seg.

Kjetil Hestad (Trondheim, 2023-03-13)

#366

Bli med - sammen er vi sterke! Kystnorges framtid er i spill. Dette handler om arbeidsplasser, folk, familier og samfunn. Nå er det alvor - vi kan ikke la dette skje!

Kornelijus Liutkus (Sørburøya, 2023-03-13)

#367

Fordi jeg mener det ikke skal være dyrere å produsere laks i Norge en andre land

Ragnvald Hellad (Tau, 2023-03-13)

#368

Usikkerheten som er skapt

Øyvind Sittet (Rørvik, 2023-03-13)

#370

Jeg vil bo og jobbe ved kysten

Kai Egil Skarsvåg (Frøya, 2023-03-13)

#372

Jeg signerer fordi lakseskatten vil inndra store deler av den kapitalen vi skal bruke til å utvikle norsk havbruksnæring og tilhørende næringer. Den vil derfor legge store hinder i veien for utviklingen av Norges fremste fremtidsnæring.

Olav Holst-Dyrnes (Ålesund, 2023-03-13)

#374

Å kneble enn næring i vekst, en næring med så stor verdiskapning, en næring som sysselsetter kysten og små samfunn og en næring som er så viktig å ha i fremtiden, med en grunnrente beskatning som slett ikke er bærekraftig for næringen vil ødelegge det som har blitt bygget opp langs kysten over flere generasjoner.

Om det virkelig er slik at vi skal bidra med mer penger til fellesskapet men samtidig opprettholde en bærekraftig produksjon, være rustet for det grønne skiftet, ha kapital til gode til dårlige år, kan ikke næringen og samfunnene rundt overleve om vi skattes i hjel!
Støre og Vedum kan ta seg en bolle!

André Kvist (Austevoll, 2023-03-13)

#375

Ved innføring av grunnrenteskatten vil arbeidsplasser stå i fare både direkte og indirekte. De store investeringer legges på is eller avlyses. Verdiskapningen og den industrielle utviklingen langs kyst Norge står i fare. Konkurransen mot utenlandske aktører svekkes og Norsk laksenæring vil bli satt kraftig tilbake. Skal Norge skape nye arbeidsplasser innen havbruksnæringen må grunnrenteskatten bort eller endres sammen med næringen.

Per Evjen (Kvål, 2023-03-13)

#379

Jeg er for verdiskaping i kyst norge, for det er her verdiene skapes, og kan skape enda mere, uten denne skatten.

Sven Strøm (Kolvereid , 2023-03-13)

#381

Dette er viktig for all næring langs kysten, og for min arbeidsgiver

Frode Hoddø (Fosslandsosen, 2023-03-14)

#384

Grunnrenteskatten er med å ta knekken på distriktsnorge

Magne Torgersen (STAVANGER, 2023-03-14)

#387

Skatten hindrer fornying, ny teknologi, sirkulærøkonomi og bærekraft

Bjørn Bilberg (Skien , 2023-03-14)

#390

Motstander av å tømme kysten for penger for å finansiere Oslo/Østlandet

ole morten troland (Bergen, 2023-03-14)

#391

Skattepakken gir totalt sett et for høyt skattetrykk og vil hindre nødvendige investeringer for å løse næringens bærekraftsutfortdringer og gi vekst

Trude Olafsen (Trondheim, 2023-03-14)

#392

Støtter oppropet

Carina Rubach (Tromsø, 2023-03-14)

#396

Ein slik auke i skatten vil vanskeliggjera å oppretta framtidige arbeidsplassar langs kysten. selskapa langs Kysten vert tappa for mulighet til framtidige nødvendige invisteringar.

Nils Eidsheim (Vestre Vinnesvåg, 2023-03-14)

#397

Jeg jobber i oppdrettsbransjen

Robin Molden Iversen (Namsos, 2023-03-14)

#398

Dette forslaget tjener ingen i Norge på lengre sikt.

Espen Mørch (Haugesund, 2023-03-14)

#399

Jobber i oppdrettsnæringen, mener dette er et ran. Å komme med et sånt forslag bygd opp på måten det er bygd opp på er latterlig. Distriktene blir ranet for arbeidsplasser. Handler ikke om å snike seg unna skatten, men å gjøre dette på en forsvarlig sikker måte som ikke bryter ned en næring vi har brukt mange tiår på å bygge opp.

Kevin Karlsen (Tromsø, 2023-03-14)

#400

Jobber i havbruk

Erik Johnsen (Bergen, 2023-03-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...