Lytt til kysten - nei til lakseskatten!

Lytt til kysten – nei til lakseskatten!

Regjeringen har foreslått å tredoble skatten på norsk havbruk – fra 22 til 62 prosent. I tillegg til den nye lakseskatten kommer økt formuesskatt, økt produksjonsavgift, ny naturressursskatt, økt utbytteskatt, økt verdifastsettelse av konsesjoner og en ny grunnrenteskatt.

Resultatet er at industriaktører risikerer å måtte betale over 100% skatt med regjeringens forslag.

Da er det lite penger igjen til å investere, skape flere lønnsomme jobber i små- og store samfunn langs kysten vår og til å skape nye næringer. Allerede er industriinvesteringer for over 40 000 millioner – 40 milliarder - kroner lagt til side, og arbeidsfolk er blitt permittert.

Slik kan vi ikke ha det. Derfor sier vi nei til regjeringens lakseskatt!

By og land, hand i hand

Verdiskaping, innovasjon og industriutvikling langs hele norskekysten vil bli satt kraftig tilbake dersom regjeringens forslag vedtas. Vi vil ha mer videreforedling av norsk laks, ikke mindre. Vi vil ha mer innovasjon og konkurransekraft for Norge, ikke mindre. Vi vil ha en større norsk leverandørindustri, ikke en mindre. Vi vil ha flere lønnsomme jobber langs kysten, ikke færre. Og vi vil ha flere eiere med et brennende lokalt engasjement.

Derfor sier vi nei til regjeringens lakseskatt!

Gavepakke til konkurrentland

Den dramatiske skatteøkningen er ensidig innrettet mot en konkurranseutsatt, usubsidiert og vellykket distriktsnæring. Det vil dessverre få store konsekvenser. Vi ønsker at flere skal velge å bosette seg i distriktene.

Derfor sier vi nei til regjeringens lakseskatt!

 


Hans Stølan - Kystbrølet    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Hans Stølan - Kystbrølet vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...