Lytt til kysten - nei til lakseskatten!

Kommentarer

#1

Støttes 100%!

Hans Stølan (Frøya, 2023-03-03)

#3

Det ødelegger en næring som trenger

Tor Emil Myklebust Nilsen (Hønefoss , 2023-03-03)

#8

Jeg er bekymret for arbeidsplassene langs den flotte kysten vår.

Magnar Lyngvær (Dolmøy, 2023-03-03)

#10

Jeg signerer fordi innføring av grunnrente skatt ikke synes grundig gjennomtenkt og bør utredes nærmere.

Tor Olav Bye-Andersen (Tiller, 2023-03-03)

#11

Jeg signerer fordi skatteforslaget vil gi store negative konsekvenser langs kysten. Forslaget har stoppet mange investeringer i ny teknologi og nye utbygginger, det er stort behov for videre utvikling, forsking og uttesting av nye metoder/systemer for å bedre kontroll på lakselus og bedre fiskehelse og - velferd.

Mari Kjønstad (Ålesund, 2023-03-03)

#14

Jeg signerer fordi jeg er i mot grunnrenteskatt for oppdrettsnæringa.

John Asbjørn Jegtvik (Dyrvik, 2023-03-03)

#16

En skjebnetid for en ev Norges viktigste fremtidsnæringer. Næringen og kysten trenger vekstkraft og risikokapitalen som skapes i gode år har store ringvirkninger for Norge, og spesielt for verdiskapning i distriktene.

Frode Sandmark (Hommelvik, 2023-03-03)

#20

En økning i skatten vill stoppe innvisteringene og vekst, arbeidsplasser vill gå tapt.

Morten Kløven (Frøya, 2023-03-03)

#24

Jeg sier nei til lakseskatt! Jeg vil ha industriutvikling, innovasjon og lys i husene i Distrikts-Norge.

Pernille Skarstein Christensen (Oslo, 2023-03-03)

#30

Har tro på at folk på kysten vet best om egen framtid.

Sveinulf Sedeniussen (BodØ, 2023-03-03)

#32

Rett og slett fordi det gradvis vil ødlegget muligheten for næringen og utvikle den videre.
Vil ødlegge utrulig mykje for veldig mange lokalsamfunn lags kysten. Der mange som jobber i service næring opp mot oppdrett også. Vil tape stort her..
Ser faktisk ikkje ein einaste fordel med denne skatten.
Penger som ville blitt brukt langs kysten blir borte med ein håpløs skatt.

Kurt Per Hatlem (Sørbøvåg, 2023-03-03)

#34

Den uforholdsmessig harde beskatningen vil være til hinder for nødvendig utvikling og forskning for å gjøre næringa så framtidsretta og grønn som alle ønsker.

Anne Marit Grønvik (7270 Dyrvik, 2023-03-03)

#35

Det står om kystens fremtid.

Olaf Reppe (Dyrvik, 2023-03-03)

#38

Jeg vil beholde næringen i Norge

Mats Nåvik Hval (Buvika, 2023-03-04)

#39

Jeg ønsker at øysamfunnet skal fortsette å utvikle seg og skape verdier og arbeidsplasser.

Per Bigset (Frøya , 2023-03-04)

#42

Regjeringens sabotasje av våre kystkomuner ødelegger hele lokalsamfunn langs kysten.
De e som lever i fiskeri kommuner var vist heller ikke vanlige folk. 🤬

Mette Monsen (Bryne, 2023-03-04)

#49

Jeg er i mot raseringen av kyst-Norge.

Haakon Lund (Brønnøysund, 2023-03-04)

#55

Jeg signerer fordi dette vil påvirke kystsamfunnet vi lever i, fremtiden, å ikke minst samarbeidspartnere av oppdrettsselskapene (som er mange)..
Nok er nok! NEI til grunnrenteskatt!

Steffen Stolpnes (Hitra, 2023-03-05)

#57

Jeg 100% støtter teksten i oppropet.

Trond Baarset (Halsanaustan, 2023-03-06)

#58

Skatteforslaget er destruktivt for næringsutvikling og verdiskapning som er sentralt for Norges fremtid

Erik Ehrenpohl Sand (TRONDHEIM, 2023-03-06)

#60

Jeg signerer fordi at den skatteiveren som dagens regjering legger for dagen er korttenkt og vil skade landet på sikt.

Det er fristende å bruke uttrykket "Pisse i buksa for å holde varmen, men etterpå blir det kaldt ... veldig kaldt!"

Iveren etter å konfiskere privat kapital har gått til hodet på de, godt underbygd av press fra ytre venstre (SV og RØDT).

Følgene vil bli mindre investeringer og bygging av trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Jeg er fullstendig klar over at omkvedet i de kretser er at da kan staten selv ta over eierskapet. Til dèt er bare å si; Vis meg ETT land hvor renspikket sosialisme/kommunisme har fungert.

Terje Storm Unhjem (Aalesund, 2023-03-06)

#61

Jeg er imot lakseskatt og rasering av kysten

Einar inge Seljehaug (Aure, 2023-03-06)

#62

Jeg signerer fordi lakseskatten må skrotes.

David Oseth (Trondheim, 2023-03-06)

#64

Jeg signerer da jeg er i mot grunnrenteskatten.

Sebastian Kvernland (Frøya, 2023-03-06)

#69

Jeg er i mot lakseskatten.

John Martin Sørdal Hepsø (Sandnessjøen, 2023-03-06)

#71

Støre kan ta seg en banan

Henrik Lervik (Trondheim, 2023-03-06)

#72

Laks driver landet og er vår store stolthet!
😡😡😡😡😡😡😡😡
😊💪🏼
🤩😡🥰

Sander Svenning (Fevåg, 2023-03-06)

#73

Fordi jeg ha staten og storformynderiet ut av min næring. Dette er en næring bygt opp på og av kysten, og skal derfor ikke hemmes av folk som sitter tørt, da disse ikke har noe med oss å gjøre.

Jonathan Klingenberg (Ålesund, 2023-03-06)

#80

Jeg mener nåverende regjering raserer kysten med sin politikk.

Marius Nytun (Fosnavåg, 2023-03-06)

#83

Støtter kystsamfunnet

Jonas Pettersen (Trondheim, 2023-03-06)

#84

Støtter ikke dette.

Sander Stavne (Kristiansund, 2023-03-06)

#87

Ønsker norske arbeidsplasser langs kysten

Håvard Karlsen (Tromsø, 2023-03-06)

#88

Oppdrett er viktig for norge, spesielt utkant-Norge.

Jostein Bergset (6065, 2023-03-06)

#91

Jobber som røkter

Hallgeir Sandvik (Frøya, 2023-03-06)

#92

Dette er helt feil

Svenn Haug (Rørvik, 2023-03-06)

#94

Distriktskommuner med havbruk vil sitte igjen med smuler, mens skattepengene havner i Oslo. Utregninger fra Kontali analyse har vist at oppdrettskommunen Tysnes vil få tilbake 300.000 kroner, mens Oslo som ikke har en eneste oppdrettsmerd vil få 102 millioner fra grunnrenteskatt! Dette er et ran av kysten! La pengene få «virke» lokalt og bygg kysten!

Lena Vermedal (Uggdal, 2023-03-07)

#95

Eg støter oppropet å er mot gunrenteskatt å andre skatteøkninger.

Tom Fredrik Sævareid (5966 Eivindvik, 2023-03-07)

#99

Sjømatnæringen hadde i 2021 106.000 ansatte, en økning på 13.000 ansatte fra 2020. I 2021 ble det eksportert sjømat for rekordhøyde 120 milliarder kroner! 34 milliarder i skatteinntekter bidro næringen med i 2021.
Dette er næringen dagens regjering vil stoppe utviklingen av gjennom en meget tvilsom skatteskjerpelse med begrunnelse om at de skal ta navngitte milliardærer.
Lurer virkelig på om regjeringen vet hva de har satt i gang. Selv bonden Vedum må da skjønne at det ikke er lurt å spise settepoteten?

Ove Grøntvedt (Trondheim, 2023-03-07)

#101

Fordi skatten er ein kortsiktig tankegang for Norge. Og vi treng og satse på næringen og være ledende innen for oppdrettsnæringen.

Tony Rajeswaran (Svelgen , 2023-03-07)

#102

Det er forflytning av kapital fra Distrikts-Norge til Oslo

Gjert Karstensen (Batalden , 2023-03-07)

#105

Dette vil ødelegge framtiden til hele den norske kysten og flere. Typisk at dei som styrer dette landet tror dei har gjort noe bra/smart så viser det seg at dei har gjort tidenes tabbe IGJEN. påtide det blir slutt på lite gjennomtenkte planer. Eg vil forsatt bu på kysten!

Harald Johan Zakariassen Karstensen (Batalden, 2023-03-07)

#106

Jeg støtter oppropet

Øyvind Mjønerud (Svortevik , 2023-03-07)

#107

Regjeringens forslag om grunnrenteforslag har store svakheter. Grunnrenteskatten er innført fra 1.01.23 uten at den er blitt behandlet og vedtatt av Stortinget. Dette skaper stor usikkerhet for havbruksnæringen og leverandørindustrien. Forslaget ødelegger konkurransefortrinnet til norsk næringsliv. Et høyt skattetrykk påvirker bedriftenes investeringsevne blant annet investeringer i det grønne skiftet, samt muligheten til fortsatt å bygge lokale kystsamfunn.

Kine Mari Karlsen (Tromsø, 2023-03-07)

#108

Havbruksnæringen er helt sentral for bygging av samfunn, med arbeidsplasser og livslyst, fordi den skaper næringsliv med sin fantastiske kraft til videreutvikling. Uten finansiell kraft, fordi staten tar denne, bli det betydelig redusert videreutvikling og dertil betydelige negative langsiktige konsekvenser for vår langstrakte kyst.

Randi Grøntvedt (KONGSBERG, 2023-03-07)

#110

med det skattetrykket oppdretterne blir pålagt,kommer det til å gå ut over investeringene i Norge, å de begynner å se etter alternativ i andre land med moderat skatte trykk.

Ingar jørgensen (Knarrlagsund, 2023-03-07)

#112

Dette er ødeleggende for kystsamfunn og næring. Å skattlegge denne bransjen på lik linje som ved olje/gass og vannkraft er feil. Et anlegg på sjø kan flyttes/demonteres, så er det fult mulig for andre å komme inn etterpå eller la området være. Forslaget om arealleie til den kommunen anlegget ligger i ville vært mer rettferdig, men det vil vell ikke de i Oslo høre snakk om, for da får de ikke disse pengene.

Eirik Broen (Opphaug , 2023-03-07)

#113

Staten skal ha alt for mykje av kaka, dei kjem til å ruinere kystsamfunna

Jan Erik (Hyllestad , 2023-03-07)

#114

Jeg er uenig i forslaget til lakseskatt. Både måten det blir innført, mangel på konsekvenser og utforming. Jeg tror dette vil skade næringen og kysten vår.

Roger Selset (Trondheim, 2023-03-07)

#115

Det vil gi dårlig fremtidig vekst for norge og næringen dersom det ikke blir muligheter for videreutvikling og innovasjon innad i norsk havbruk. Havbruk BØR være det Norge satser på, og da kan ikke dette sette en stopper eller bremse for utvikling.

ida pettersen (Bergen, 2023-03-07)

#122

Jeg vil ha vekst og arbeid på kysten

Per Ivar Førde (Bremanger, 2023-03-07)

#124

Møt økt skatt på havbruk og skatteøkninger til næringslivet

Roger Hofseth (Ålesund , 2023-03-07)

#125

Jeg signerer dette fordi jeg ønsker å beholde arbeidsplassene og liv i distriktene langs kysten i Norge

Jarl Rølvåg (Kabelvåg, 2023-03-07)

#127

Det er forskjellsbehandling av forskjellige bransjer og det stanser utviklingen og investeringer i små kystsamfunn, langs hele vår lange kyst. Frykter for tap av arbeidsplasser langs kysten vår. Skal alt sentraliseres? Det er ute i distriktet at verdiskapningen i Norge skjer og det er der vi skape eksporten til andre land

Jan Erik Reitan (NorddyrØy, 2023-03-07)

#130

Jeg signerer blant annet fordi denne beskatningen ødelegger for innovasjon og videre satsing i næringen. Den er ikke gjennomtenkt og vi ser såvidt konturene av konsekvensene dette vil medføre.

Espen Schmitz (Gibostad, 2023-03-07)

#133

Å sikre bosetting langs kysten er enormt viktig. Dette har havbruk gjort gjennom mange år. Å strupe en næring med 40 prosent grunnrente er rett og slett et hån mot distriktet.

Øyvind Andre Haram (Trondheim, 2023-03-08)

#134

Jeg er imot grunnrenteskatt innføringen

Tobias Larsen (Fauske, 2023-03-08)

#135

Jeg ønsker at laksenæringen skal kunne fortsette å eksistere å kunne gi arbeidsplasser i form av utvikling å investering, skremmende at ikke vi har en regjering som skjønner det.

Tor ove Olsen (Valnesfjord, 2023-03-08)

#136

Næringen allerede bidrar med milliardvis av skattekroner i form av arbeidsplasser og andre skatteutgifter.

Robin Brandvik (Brekstad , 2023-03-08)

#138

Dette er fullstendig galt.

Karl sigurd Olsen (Finnes, 2023-03-08)

#140

For det er helt bak mål at en næring som går bra, bygger opp arbeidsplasser, ivaretar lokalsamfunnet og som allerede var igang med å bygge mot fremtia og ei 5 dobbling innen få år! Nå bare blir slått beina under..

Victoria Solbakk (Fauske, 2023-03-08)

#141

Jeg vil beholde jobben min og mine kollegaer!

Karoline Hansen (Rossfjordstraumen, 2023-03-08)

#142

Vedum og Støre har ingen innsikt i kystnæringer. De vil rasere alt som er bygd opp her med misunnelsesskatten sin. Arrogante politikere som ikke hører på folk som kan dette i næringa.

Nils Ivar Selvåg (Hitra, 2023-03-08)

#144

Man ikke skal ødelegge evnen for fremtidig verdiskapning på kysten.

Jørgen Holmen (Smøla, 2023-03-08)

#146

Jeg er opptatt av at vi skal ha en flott oppdrettsnæring i Norge også i fremtiden.

Tor André Kandal (Måløy, 2023-03-08)

#149

Eg er i mot grunnrenteskatten og rasering av kysten

Christian Østervold (TorangsvÅg, 2023-03-08)

#151

Kommer til å redusere aktivitet i distriktene langs kysten

Amund Hatlevik (Storebø, 2023-03-08)

#153

At det er en uforutsigbar skatt staten vil innføre. Som igjen setter arbeidsplassene innfor fiskeindustrien i fare for å bli nedlagt eller flyttet til utlandet.

Tove Olsen (Osterøy, 2023-03-08)

#155

Jeg synes beskatningen er fullstendig urimelig og vitner om regjeringens inkompetanse på å drive dette landet…

Daniel Stenevik (Torangsvåg, 2023-03-09)

#158

Lakseskatten burde ikke innføres slik forslaget står.

Sindre Grøftrem (TRONDHEIM, 2023-03-09)

#160

Jeg signerer fordi med å tredoble skatten for norsk havbruk,
så kan vi risikere å miste jobbene våre, vi vil ha lys i husa på kysten.
By og land, hand i hand

Ellen lyngvær (TRONDHEIM, 2023-03-09)

#162

Lakseskatten bremser den høye innovasjonstakten som vi har jobbet for å bygge opp i 15+ år, gjennom blant annet utviklingstillatelseprogrammene, og som er nødvendig for å mate en voksende befolkning med bærekraftig produsert mat fra havet.

Martin Olsen (SISTRANDA, 2023-03-09)

#163

Bekymret for arbeidsplasser langs kysten...

Stig Stensen (Dyrvik, 2023-03-09)

#164

Opprettholde verdiskapning på kysten

Vidar Eidsvaag (Frøya, 2023-03-09)

#167

Jeg signerer fordi denne skatten vi ta knekken på investering og utvikling langs kysten. Dette vil igjen vil føre til noe som kunne gitt mange nye arbeidsplasser ikke blir gjennomført og ikke minst gå utover underleverandører.

Tom Roar Aglen (Namsos, 2023-03-09)

#169

Lakseskatten tar strupetak på en viktig næring og bidrar til å bygge ned viktige kystsamfunn.

Monicha Seternes (Kverva, 2023-03-09)

#170

Vil beholde min arbeidsplass

Joakim Pedersen (Silsand, 2023-03-09)

#172

Skattetrykket blir over 100 %. Det er uholdbart. Investeringene langs kysten har stoppet helt opp.

Peder Egseth (Trøndelag, 2023-03-09)

#174

skattetrykket høres urimelig høgt ut

Finn Arne Haugen (STEINSDALEN, 2023-03-09)

#183

Jeg jobber I bransjen

Terje Brandser (Silsand, 2023-03-09)

#185

.

Rune Kvåle (SILSAND, 2023-03-09)

#186

Lakseskatten slik regjeringen har lagt den frem er misforstått i lys av den tradisjonelle grunnrenteideen til Georges, og virker ødeleggende for videre utvikling og bærekraft i næringen, og ikke minst ødeleggende for leverandørindustrien som taper ordrer og mulighet til vekst.

Liv Marit Årseth (Kopervik , 2023-03-09)

#189

Forslaget vil kvele innovasjon og utvikling i mange næringer

Edmund Slotsvik (Ålesund, 2023-03-09)

#191

Nei til mer skatt

Thomas Fjelde (Tau, 2023-03-09)

#193

Nei til lakseskatt

Ole jakob Wølstad (Jørpeland, 2023-03-09)

#194

Nei til lakseskatt

Steffen Helland Hovland (Bjerkreim, 2023-03-09)

#198

Er imot grunnrenteskatt , fordi det stopper investeringer for framtia og tap av arbeidsplasser .🕵🏻‍♂️🕵🏻‍♂️

Tor Vatn (Hamarvik, 2023-03-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...