Endring i Grunnlov for mulighet til å holde nyvalg

Kommentarer

#1

Jeg ønsker mulighet til nyvalg.

Laila Kjeserud (Oslo, 2023-02-03)

#4

Jeg ønsker at det åpnes for nyvalg i Norge.

Bjørn Frantzen (Voll, 2023-02-04)

#6

Dagens regjering ødelegger landet og splitter landets innbyggere. (elite og slaver) Det føres en EU-vennlig politikk som ikke gagner Norge og nordmenn. Milliardene flyter ut til korrupte regimer mens de som har vært med på å bygge landet straffes.
Denne korrupte gjengen bestående av barn og sjarlataner bør stilles for riksrett!
Sett Norge og nordmenn først!!

Einar Larsen (TJODALYNG, 2023-02-04)

#7

Endeløse rekker av "politikere" har aldri og kommer aldri til å respektere det som eRNA Solberg foraktelig kalte "sammensuriet", altså norges befolkning.
Dette "sammensuriumet" trenger derfor en mulighet til å avsette diktatorspirer som eRNA eller den nå sittende medister J.G.S. som ikke er et hår bedre enn eRNA, eller alle slike som i fremtiden vil forsøke seg som diktator i Kongeriket Norge.

Per Johansen (Halden, 2023-02-04)

#8

Ønsker bedre demokrati

Tom Arne Olsen (Oslo, 2023-02-04)

#9

Norge er vanstyrt og trenger ny regjering. Hverken høyre eller venstre globalister jobber for Norge. Nå må vi ha en tegjering som forstår at deres jobb er å settexNorge Først 🇸🇯🇸🇯🇸🇯

Tom Stian Øhman Norgesdemokratene (Oslo, 2023-02-05)

#10

Jeg signerer fordi dagens regjering er til skade for landet og folket.

Ove Nygaard (Namnå, 2023-02-05)

#11

Noreg er vanstyrt på mange område og no går det med ekspressfart. Det burde vera sjølvfølge både med nyvalg og folkerøystingar.

sissel anita øyen hareide (Volda, 2023-02-05)

#14

Dagens regjering raserer Norge. Folk sulter, fryser og bedrifter/næringsliv kneler under denne dårlige styringen.

Veslemøy Lian (Stjørdal, 2023-02-05)

#22

Dagens regjering er en katastrofe, og bør skiftes ut snarest.

Stig Bergan (Trondheim , 2023-02-05)

#23

Egne politikere bevisst raserer, avvikler Norge som selvstendig stat!

Per Erik Jutulrud (Kolbu, 2023-02-05)

#24

Betimelig!

Kjetil Østhus (Trondheim , 2023-02-05)

#25

Dagens regjering med AP/SP er fullstendig udugelig. De gir blaffen i det norske folk og mer opptatt av å tilfredsstille ledelsen i FN, EU, WEF mv. Helt forkastelig. «Vanlige folk» blir stadig fattigere, mens de rike blir enda rikere inkludert politikerne!

Grete Bauck (Siggerud, 2023-02-05)

#26

Jeg er enig i at det må kunne kreves nyvalg.

Turid Halvorsen (Kilen 36, 7227 Gimse, 2023-02-05)

#27

Udemokratisk å ikke kunne kaste regjeringen

Åge Johan Mikalsen (Nyborg, 2023-02-05)

#28

Støtter fordi det er nødvendig.

Per Motrøen (Hamar, 2023-02-05)

#29

Ønsker mulighet for nyvalg.

Trygve Seljeflot (Ski, 2023-02-05)

#30

Bort med Ap

Kay Sandin (Hamar, 2023-02-06)

#31

Jeg ønsker mulighet for nyvalg til Stortinget

Jan Vidar Edvartsen (Drammen, 2023-02-06)

#36

Det er på tide vi får demokratiet tilbake i Norge

Nils Kristian Saltveit (Haugesund, 2023-02-06)

#37

En nødvendig konstitusjonskorreksjon

Olav Erik Wagnild (Singsås , 2023-02-06)

#38

Norge er vanstyrt mhp klima-narrativet og dens retning mot det katastrofale grønne skifte.

Truls Rune Hamar (Oslo, 2023-02-06)

#41

Jeg signerer fordi dette er eneste måten velgerne kan bli hør på i en mellomvalgs periode.

Kunt Håvard Bekkevold (Hof, 2023-02-06)

#43

Jeg signerer fordi i et demokrati må det være mulig å kaste en regjering, som går mot den brede folkeviljen.

Nils Tingvoll (Nannestad, 2023-02-06)

#46

jeg er svært missfornøyd med regjeringen

Viktoria Janzso (Strømmen, 2023-02-06)

#47

De som styrer nå med ser ikke ut til og ta inn over seg at vi får en industri død fordi med de høye prisene på strøm er det ikke mulig for dem og fortsette.Dette kunne de ha løst ved og gå ut av Acer og eøs.Alt forfaller i Norge det er kun penger til bistand mens matkøene vokser hos frelsesarmeen, de som styrer nå jobber ikke for oss Nordmenn derfor må de skiftes ut

Terje normann Thun (Hommelvik, 2023-02-06)

#49

Jeg ønsker ny regjering med Norgesdemokratene

Kurt Johnsen (Stange, 2023-02-06)

#51

Jeg som borger av Kongeriket Norge har krav på å bli hørt. Den sittende regjeringen ble "valgt" på feil grunnlag da de har brutt løfter, løyet, samarbeidet med fremmede makter og avgitt norsk suverenitet til landets ressurser og derved sviktet/bedratt befolkningen som er rettmessige arvtakere til disse ressursene.

Jeg forlanger nyvalg!

Eva Ferret (Lundamo, 2023-02-06)

#52

Jeg signerer fordi den sittende regjering ikke følger folkets vilje som våre folkevalgte, og dermed kan gå av slik at vi får folk på rett plass som vil gjøre det beste for vårt land og dets innbyggere.

Mette Eriksen (Fredrikstad, 2023-02-06)

#54

Statsministeren jobber på vegne av det Norske folk og gjør de en dårlig jobb så bør man kunne sparke de før perioden er over.

Grete Johannessen (Farsund, 2023-02-06)

#58

Norge må ha mulighet til nyvalg.

Petter Tuvnes (Skien, 2023-02-06)

#61

Det er viktig i et demokrati at vi kan ha et nyvalg når de som har regjering i Norge ikke evner å gjøre jobben sin og tenke på norske interesser og befolkning.

June Larsen (Råde, 2023-02-06)

#62

Jeg signerer fordi dagens sittende regjering er direkte folkefientlig.
Det er et totalt vanstyre av landet.

Kenneth Martinsen (Nykirke, 2023-02-06)

#63

Jeg er enig.

Eva Løsness (Oslo, 2023-02-06)

#67

Jeg signerer for å styrke demokratiet.

Trym Erik Ripe (Vikersund , 2023-02-06)

#68

Jeg signerer fordi også vi i Norge må ha mulighet til å skifte ut regjering mellom stortingsvalg, det er demokratisk riktig!

Reidar Stokkan Aas (Gjølme, 2023-02-06)

#69

Vår nåværende regjering ødelegger landet vårt inkl. innbyggerne

Britt Nilgard (Skien, 2023-02-07)

#72

Dagens løsning minner mer om diktatur. ingen mulighet for forandring i 4 års perioden valget gjelder for. Kan gjøre som de vil uten fare for konsekvenser før neste vald, og da er vanligvis alt glemt.

Jan Moen (Skien, 2023-02-07)

#73

Jeg signerer fordi jeg vil konsekvense politikerne som bedriver en annen politikk enn de gikk til valg på.

Jan Nystrøm (Trondheim, 2023-02-07)

#76

Jeg signerer for å kunne kvitte meg med elendige politikere

Bodil Andreassen (Sperrebotn, 2023-02-07)

#78

For et bedre folkestyre

Hans-Georg Halvorsen (OSLO, 2023-02-07)

#79

Det burde vært selvsagt at et demokratisk land der ikke folkevalgte gjør sin jobb som fyller forpliktelsene de er satt til å gjøre, og med et så resultat som AP gjør, burde vært skiftet ut straks målingene går nedover. Og da, i og med tidene har endret seg - med et nyvalg der nye partier også får komme til.

Tove Fure (Skjoldastraumen, 2023-02-07)

#80

Jeg mener at flertallet skal bestemme politikken i Norge !

Tobbis Dansen (Sarpsborg, 2023-02-07)

#81

Norge må fornye sine parlamentariske regler i tråd med utbredt demokratisk framgang og tradisjon -

Dag Ivar Rognerød (Oslo, 2023-02-07)

#82

Vi må kunne lyse ut nyvalg når det er behov for det.

Ingunn Mandt (Skien, 2023-02-07)

#84

Regjeringen ødelegger Norge med full viten og vilje.

Ulf Boje Rasmussen (3040 Drammen, 2023-02-07)

#87

Landet vårt er vanstyrt. Vi er styrt av globalister. Vi trenger nye politikere som setter Norge og framtiden til våre barn først <3

Ragnhild Fosbæk (vikersund, 2023-02-08)

#89

Jeg ønsker denne Grunnlovs endringen.

Harjo Gunnar Fredrik (Tana, 2023-02-08)

#95

Vi må få mere og bedre demokratiske rettigheter i norge. Så vi kan få fjernet totalt ukompetente politikere

Ole Kluften (Lillehammer, 2023-02-09)

#96

Ja til nyvalg

Einar Bergby (Skien, 2023-02-09)

#97

Fordi denne regjering med 100% tydelighet viser at nyvalg må være en mulighet/valg.

Anita Anderson (Risør+, 2023-02-09)

#99

Det er ikke moralsk riktig i et folkestyrt land at en regjering automatisk får bli sittende i 3 år etter at den har gjort seg så upopulær – grunnet en ny situasjon som velgerne derfor ikke har gitt den demokratisk mandat til å løse på den måten de gjør – at de ikke representerer folkeviljen.

Pernille Dahl Johnsen (Sør-Fron, 2023-02-10)

#103

Jeg signerer fordi, -det må finnes grenser for hvor mye skade en regjering kan gjøre. Pr i dag fins det ingen grenser.

Mona-Lisa Burley (SAUDA, 2023-02-12)

#106

Viktig.

hans hilstan (Vikersund, 2023-02-13)

#108

Det er på tide med en forsterkning av folkets demokratiske rettigheter med mulighet for nyvalg når det er behov for dette.

Leif Jæger (Fredrikstad, 2023-02-13)

#110

Når regjeringen ikke lenger tjener folket og folkets vilje, må det være grunnlag for nyvalg. I alle demokratier må det være folkets vilje som gjenspeiler politikken.

Iris Andersen (LEKNES, 2023-02-13)

#111

I alle demokratiske land må man ha mulighet for å skrive ut nyvalg.

Helge Nilsen (Nyborg, 2023-02-13)

#115

Det er en mulighet Norges befolkning skal ha krav på.

Victor Hagen (Drammen , 2023-02-13)

#116

Jeg signerer fordi landet må få på plass en kompetent regjering som
kan og vil styre Norge til nordmenns beste !

Tore Bjærke Johansen (Hamar, 2023-02-13)

#117

Dette er veldig viktig, og at vi må få kunne nyvalg når folket ikke blir hørt.

Vidar Pedersen (Stord, 2023-02-13)

#119

Regjeringen har ikke levert som lovet!

Thomas Johansen (Grimstad, 2023-02-13)

#120

Få vekk de som ikke holder løfter eller har en plan for oss som de ikke offentliggjøres

Bjørn Villy Sannes (Oslo , 2023-02-13)

#122

Norge trenger ny politikk og nye politikere

Trond Storheil (Ottersøy , 2023-02-13)

#123

Det er en styrking av demokratiet. Man kan ikke sitte i 4 år for å kjøre landet i grøfta uten at folket har muligheter til å stoppe det.

Arvid Strand (TRONDHEIM, 2023-02-13)

#125

Vi må ha et styre som arbeider for norges ve og vell , ikke bare for egne fordeler og eu. Mao demokrati

kjell.A holbek (KRISTIANSAND S, 2023-02-13)

#126

Jeg ønsker ny regjering, da AP kjører Norge i grøfta! Jeg ønsker KENT ANDERSEN på Stortinget!

Ellen Melbye (Bærum, 2023-02-13)

#130

Det er viktig å kunne avsette stortinget i et demokrati der de ikke jobber for Norge,men for WEF,EU,FN og WHO.

Øystein Kirkeby (Hakadal, 2023-02-15)

#131

Nyvalg oppfyller i større grad kravene til demokrati (folkestyre)

Rune Johannessen (Oslo, 2023-02-16)

#132

Regjeringen tar ikke ansvar.

Richard Krogstad (Tjøme, 2023-02-16)

#133

Jeg frykter for demokratiet i dagens Norge

Tore Bryan Wallace (Bergen , 2023-02-16)

#134

Dette vil være ett tiltak som styrker demokratiet. Om en regjeringskonstellasjon viser seg være handlingslammet, inkompetent, korrupt eller ikke vil sitt eget folk ve og vel så skal folket ha mulighet til å felle denne regjering. Å love valgflesk opp ned og i mente for å få mandat, noe man absolutt ikke hadde intensjon om å innfri er i bestefall fall reklame, i værste fall regelrett bondefageri. Det må bli slutt på garantert 4 års periode uansett innsats og resultat.

Are Aakerholt (Bergen, 2023-02-17)

#135

fordi at jeg er for forslaget

Espen Johansen (Skien, 2023-02-17)

#136

Dagens regjering og storting ødelegger Norge

Arild Buli (Kristiansand, 2023-02-19)

#137

Jeg ønsker mulighet for nyvalg i Norge.

Odd Egil Kråkø (SANDNES, 2023-02-19)

#138

Det må være en demokratisk rett når politikerne ikke tar hensyn til folkeviljen.

Svein Hvile (Trysil, 2023-02-19)

#139

Regjeringen Støre ødelegger mitt fedreland!

Evelyn Fredriksen (Bøstad , 2023-02-19)

#140

Ett Demokrati skal ha anledning til å foreta nyvalg, det viser valgresultatet fra 2021 nødvendig heten av

Roger Huseby (Åkrehamn , 2023-02-19)

#141

Jeg er misfornøyd med dagens regjering.

Cato Haugen (Bergen, 2023-02-20)

#142

Nå er jeg lei av at landet blir vanstyrt av Globalister uten mål og mening

Carina Ovesen (Moss, 2023-02-20)

#144

Ønsker regjeringen ut av kontorene, vil ha Nyvalg

Inger lien Hagen (Kolsås, 2023-02-20)

#145

Dette er politisk nødvending når politikkere ikke følger Grunnloven..

Bjørn Halvor Kvilhaug (Foldrøyhamn, 2023-02-20)

#147

Føler at Norge blir vanstyrt og folket lider

Paul Kristiansen (Myre , 2023-02-21)

#148

På tide med en rettferdig ordning...

Terje Aas (Fannrem , 2023-02-21)

#150

Vi må ha et velfungerende DEMOKRATI.

Helge Steinfinsbø (Heidal, 2023-02-22)

#153

Jeg ønsker muligheten for å kunne gjennomføre nyvalg ved behov.

Geir Albert Olsen (Åsgårdstrand , 2023-02-27)

#155

DEMOKRATI! Norge må ha en mulighet til å skifte ut regjeringen mellom stortingsvalg når de motarbeider folket de er satt til å tjene.

Ronn Karrestad (Rasta, 2023-02-27)

#157

Burde være en demokratisk rettighet.

Dag Myhre (Oslo, 2023-02-27)

#159

Jag signerar fordi att stortings politikerna er mer o mer fjern fra de som dom skulle tjene (medborgarna)

Lars Erik Tångefelt (Sandsli, 2023-02-27)

#160

Vil ha endring , så vi kan ha nyvalg

Jan Tore Bjørneseth (Flisa, 2023-02-27)

#162

Apefamiliemafiaen er blitt for stor.

Arne Kvivesen (Tromsø, 2023-02-28)

#164

I arbeidslivet kreves det kompetanse , tillitt og egnenhet. Oppfylles det ikke kravet må den være mulighet til å fjerne personen..Dette er en *garanti* for begge sider på at den ansatte skjøter jobben den ble satt til å utføre . Det å være et statsleder må være av største viktighet at peronen oppfyller disse 3 kravene, kompetanse , tillitt og egnenhet. Dagens loverket mangler disse garantier ... og det må innlemmes i den norske lovverket.

MARINA GÅSERUD (Råde, 2023-02-28)

#167

I dag er det nødvendig med nyvalg av ny regjering grunnet krav om oppsigelse av EØS avtalen, og konsekvensene av denne-

Åshild Julsrud (Oslo, 2023-03-04)

#170

Jeg velger å signere pga en folkefiendlig innstilling.

Geir Tore Bakken (Oslo, 2023-03-06)

#171

Jeg er for nyvalg og imot rotet AP, SP og H har stellt istand. Fjern den norske regjering før vi blir utslettet selv.

Knut Roger Sletten (Ørland, 2023-03-06)

#172

Enig med oppropet

Karl Ivar Larsen (Lavik , 2023-03-06)

#173

Fordi jeg er for nyvalg når Regjeringen stadig bryter Grunnloven.

Mervi Ødegaard (Fredrikstad , 2023-03-06)

#176

Det er viktig for demokratiet at det er mulighet for nyvalg. Da har folket en mulighet til å kaste en folkefientlig regjering, slik som nå med AP og SP i regjering.

Anne Embla Øygard (Halden, 2023-03-06)

#177

Vi ser et historisk lavnivå politisk i Norge, der statsministeren sier at han ikke vil være statsminister i dette landet (knyttet til utenlandskablene) om dette blir omgjort. Han er fri til å trekke seg, men han er ikke fri til å herse med det norske folk på vegne av en fascistisk globalist-regjering. Han må gå med alle sine statsråder, og Norge trenger nyvalg NÅ. Støre står for alt det værste som skjer i verden generelt og Norge spesielt, og nøler ikke med å tyne det norske folk på globalismens alter. Han er en sann skam for dette landet. Og det er alle hans statsråder også!

Einar Eskeland (Drøbak, 2023-03-06)

#179

Jeg signerer fordi utstedelse av nyvalg burde være en demokratisk rettighet for å kunne kaste regjeringer som ikke hører på folket.

Morten Sommerseth (Stakkvik, 2023-03-06)

#181

Jeg ønsker et demokratisk Norge.

Sonja Munch-Søegaard (SKI, 2023-03-06)

#183

Det bør være mulig å velge vekk en ubrukelig regjering.

Øyvind Hlinensky Larsen (Helle, 2023-03-07)

#185

Når Storting og Regjering ikke fungerer, og Regjeringen ikke tar ansvar og ikke bryr seg om folket i eget land, bør det være mulig å åpne for nyvalg.

Laila Lundteppen (Trondheim, 2023-03-07)

#187

Velgernes mulighet for å gjennomføre nyvalg når regjering og storting ikke fungerer til det beste for folk og land, er en helt nødvendig sikkerhetsventil. Det styrker demokratiet og Norges mulighet for langsiktig overlevelse som suveren nasjon.

Geir Ugland Jacobsen (Oslo, 2023-03-13)

#188

Vil ha avsatt udugelige politikkere

Børre Ellingsen (Sortland, 2023-03-13)

#192

Det er tydelig at det er behov for å kunne skrive ut nyvalg. Dette fordi at når noen utfører en dårlig jobb, må det være muligheter for å sparke dem, slik som vanlig praksis ellers i samfunnet.

Terje Garnvik (Steinkjer, 2023-03-13)

#193

På høy tid.

Steinar Antonsen (Gamle Fredrikstad, 2023-03-13)

#196

VI bør ha mulighet for nyvalg ; Norge er dd et av få land som ikke åpner for nyvalg.

Unni Kirkeng (Drammen, 2023-03-13)

#200

Bort med vanstyret !

Ingunn Haukeberg (Eidsbygda, 2023-03-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...