Endring i Grunnlov for mulighet til å holde nyvalg

Undertegnende krever at Stortingets representanter i denne stortingsperiode vedtar følgende eller tilsvarende endring i Grunnloven:

Kongen i statsråd skal utlyse nyvalg dersom:
1) Stortinget ikke kan enes om en fungerende regjering.
2) Nyvalg kreves av minst 85 Stortingrepresentanter.

Bakgrunn:
I 2012 ble et tverrpolitisk forslag om endring i Grunnloven til å åpne for nyvalg nedstemt av Stortinget. Dette forslaget du signerer på er litt utvidet.
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2007-2008/dok12-14-2008.pdf

Norge er et av få land som ikke åpner for nyvalg. Dagnes situasjon med en AP/SP regjering som velger å bli ufattelig upopulær hadde ikke vært mulig i et system der man åpnet for nyvalg.